Skip to content

Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Wersja skrócona

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.)

Art. 22b:  Przychodnia zobowiązuje się do szkoleń personelu dotyczących rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością seksualną wobec dzieci.

Art. 22c: Przychodnia zobowiązuje się do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym wobec małoletnich.

W Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej DOM MED obowiązują następujące podstawowe Standardy Ochrony Małoletnich:

 1. Bezpieczne relacje między małoletnim a personelem:
 • Zakazane są wszelkie formy zachowań niedozwolonych wobec małoletnich, włączając w to przemoc, molestowanie i dyskryminację.
 • Personel zobowiązuje się do budowania zaufania, szanowania prywatności i wspierania rozwoju emocjonalnego oraz społecznego dzieci.
 1. Interwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego:
 • Personel jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia odpowiednich organów i podjęcia działań mających na celu ochronę dziecka.
 • Wdrożono procedury umożliwiające szybką i skuteczną reakcję w sytuacjach awaryjnych.
 1. Składanie zawiadomień o przestępstwach na szkodę małoletniego:
 • Osoby i procedury odpowiedzialne za zawiadamianie organów, sądu opiekuńczego oraz wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty” są jednoznacznie określone.
 • Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Hoffmann.
 1. Monitorowanie stosowania Standardów, przegląd i aktualizacja Standardów
 • Co najmniej raz na dwa lata przeprowadza się ocenę standardów w celu dostosowania do aktualnych potrzeb i przepisów.
 1. Przygotowanie personelu do stosowania standardów:
 • Osoba odpowiedzialna za przygotowanie personelu posiada odpowiednie kompetencje.
 • Proces przygotowania personelu jest dokumentowany, a personel regularnie uczestniczy w szkoleniach.
 1. Udostępnianie standardów rodzicom, opiekunom i małoletnim:
 • Standardy są udostępniane na stronie internetowej placówki oraz wywieszane w widocznym miejscu w wersji pełnej i skróconej, dostosowanej dla małoletnich.
 1. Przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu:
 • Określone są osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i udzielanie wsparcia małoletnim w sytuacjach trudnych.
 1. Dodatkowe zagadnienia określone w Standardach:
 • Bezpieczne relacje między małoletnimi.
 • Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu.
 • Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet.
 • Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.
 1. Uwzględnienie sytuacji dzieci niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
 • Standardy uwzględniają sytuację dzieci niepełnosprawnych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
StawON Centrum Medyczne - DOM MED Warszawa/Pruszków

Partnerzy

diagnostyka
compensa
polmed
test dna
jp medica

Adres

ul. Kubusia Puchatka 11
05-800 Pruszków

przychodnia@dommed.pl

22 506 50 98 

Centrum Medyczne - DOM MED Warszawa/Pruszków

eKontakt

Obsługa  Formularz kontaktowy 

Medycyna Pracy  zgłoszenia skierowań Formularz kontaktowy

Umowy tylko w sprawie obsługi i zawarcia umów medycynapracy@dommed.pl

awaryjnie dlapacjenta@dommed.pl

 

Godziny pracy

Poniedziałek – Czwartek 07:00 – 20:00
Piątek 07:00 – 18:00

NFZ/POZ
Wizyty i teleporady realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00

Copyright © Dom Med | wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content