Skip to content

MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH

numer badania nazwa podstawowa badania cena
60 hs CRP (ICD-9: I81) 27,00
61 CRP, ilościowo (ICD-9: I81) 25,90
63 Prokalcytonina, ilościowo (ICD-9: N58) 118,80
65 ASO, ilościowo (ICD-9: U75) 24,80
67 RF, ilościowo (ICD-9: K21) 24,80
3430 Czynnik reumatoidalny RF IgG 125,30
3431 Czynnik reumatoidalny RF IgM 125,30
3432 Czynnik reumatoidalny RF IgA 125,30
69 Odczyn Waalera-Rosego (ICD-9: K21) 24,80
70 anty-CCP (ICD-9: N66) 81,00
255 Alfa-1-antytrypsyna w kale 82,10
582 Elastaza trzustkowa w kale 240,80
584 Kalprotektyna w kale 185,80
589 M2-PK w kale met. ELISA 240,80
590 Laktoferyna w kale met. ELISA 192,20
3763 Zonulina 403,90

DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA

75 CK (ICD-9: M18) 18,40
76 CK-MB, aktywność (ICD-9: M19) 36,70
79 Troponina T (ICD-9: O61) 54,00
80 Mioglobina 54,00
81 NT pro-BNP (ICD-9: N24) 111,20
82 BNP (ICD-9: N34) 50,80
83 Homocysteina (ICD-9: L62) 74,50

HEMATOLOGIA

85 Retikulocyty (ICD-9: C69) 18,40
87 Płytki krwi (ICD-9: C66) ( na cytrynian) 18,40
702 Eozynoflia/ocena półilościowa komórek z wymazu ze śluzówki nosa (ICD-9: 91.891) 20,50
592 Mielogram 146,90

SEROLOGIA

90

Grupa krwi badanie składa się z oznaczenia grupy krwi w układzie ABO, oznaczenia antygenu D z układu Rh oraz oznaczenia p/c odpornościowych.

UWAGA: w przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych, zgodnie z zaleceniem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, konieczna jest dalsza ich identyfikacja w Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK. Identyfikacja p/c odpornościowych w RCKiK jest kontynuacją zleconego badania i wiąże się z dodatkowym kosztem (kod badania 986).

Odmowa ponownego pobrania materiału u pacjenta w celu  wykonania identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK, uniemożliwia wydanie kompletnego wyniku Grupy Krwi. Wobec takiej sytuacji, kontrahent zlecający badanie grupy krwi zobowiązany jest pokryć koszt już wykonanego oznaczenia Grupy Krwi,  pomimo nie otrzymania wyniku. Laboratorium nie może wydać wyniku niekompletnego”.

43,20
91 Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) (ICD-9: E65) 92,90
92 Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) (ICD-9: E65) 56,20
93 Karta identyfikacyjna grupy krwi 18,40
94 P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05) 43,20
986 P/c. odpornościowe identyfikacja 308,90
95 Bezpośredni test antyglobulinowy (ICD-9: E21) 31,30

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

100 TSH (ICD-9: L69) 33,50
101 FT4 (ICD-9: O69) 33,50
102 FT3 (ICD-9: O55) 33,50
103 T4 (ICD-9: O67) 34,60
104 T3 (ICD-9: O51) 34,60
105 anty-TPO (ICD-9: O09) 46,40
106 anty-TG (ICD-9: O18) 46,40
107 P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15) 92,90
108 Tyreoglobulina (ICD-9: O65) 49,70
3343 alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych 160,90
3345 Odwrotna trójjodotyronina (rT3) 172,80

HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE

110 FSH (ICD-9: L65) 44,30
111 LH (ICD-9: L67) 44,30
112 Estradiol (ICD-9: K99) 44,30
113 Progesteron (ICD-9: N55) 44,30
114 Prolaktyna (ICD-9: N59) 43,20
116 Beta-HCG (ICD-9: L46) 47,50
117 HCG wolna podjednostka beta (ICD-9: L46) 62,60
3340 HCG wolna podjednostka beta   – (Roche) dla FMF 83,20
3341 PAPP-A  –  (Roche) dla FMF 83,20
3321 HCG wolna podjednostka beta (standard wg FMF) (ICD-9: L46) KRYPTOR 83,20
3322 PAPP-A (standard wg FMF) (ICD-9: I84) KRYPTOR 83,20
3900 Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY) 3088,80
3920 Harmony Test (Trisomia 21,18,13) 2732,40
3921 Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu) 2851,20
4957 Sanco RHD Test (oznaczenie RhD płodu) 415,80
4959 Test prenatalny SANCO  (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY) 2494,80
4960 Test prenatalny SANCO PLUS (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY,mikrodelecje) 3088,80
4965 SANCO Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu 2863,10
4966 SANCO PLUS Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu 3457,10
118 Estriol wolny (ICD-9: L01) 37,80
119 PAPP-A (ICD-9: I84) 82,10
120 Prisca – raport 178,20
121 DHEA-SO4 (ICD-9: K27) 47,50
122 DHEA (ICD-9: K25) 59,40
3342 Dihydrotestosteron (DHT) 122,00
123 Androstendion (ICD-9: I31) 56,20
124 Testosteron (ICD-9: O41) 37,80
125 Testosteron wolny (ICD-9: O41) 74,50
126 SHBG (ICD-9: I83) 69,10
127 17-hydroksyprogesteron (ICD-9: L79) 48,60
130 Kariotyp, badanie cytogenetyczne 472,00
131 Cytologia ginekologiczna (ICD-9: 91.447) 37,80
132 Biocenoza pochwy (ICD-9: 91.891) 31,30
136 Cytologia cienkowarstwowa (LBC) (ICD-9: 91.891) 77,80
137 AMH (ICD-9: L68) 184,70
3325 Seminogram –  wspomagany komputerową analizą danych 213,80
138 Inhibina B 184,70
3329 Inhibina A 184,70
139 Makroprolaktyna (ICD-9: N59) 150,10
3326 sFlt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1 187,90
3327 PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu 187,90
3328 Indeks sFlt-1/PlGF 262,40

DIAGNOSTYKA ANEMII

140 Transferyna (ICD-9: O43) 51,80
141 Witamina B12 (ICD-9: O83) 51,80
3754 Kwas metylomalonowy MMA 337,00
142 Kwas foliowy (ICD-9: M41) 56,20
143 Erytropoetyna (ICD-9: K91) 56,20
144 TIBC (ICD-9: O93) 24,80
145 UIBC (ICD-9: O93) 22,70
146 Rozpuszczalny receptor transferyny (ICD-9: O28) 99,40

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

150 Hemoglobina glikowana met. HPLC (ICD-9: L55) 44,30
151 Hemoglobina glikowana (ICD-9: L55) 34,60
152 Fruktozamina (ICD-9: L27) 62,60
153 Insulina (ICD-9: L97) 49,70
149 Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR (ICD-9: ) 55,10
154 C-peptyd (ICD-9: N33) 56,20
155 P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) 99,40
156 P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 99,40
157 P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo 105,80
158 P/c. p. transporterowi cynku ( ZnT8Ab) (ICD-9: ) 308,90
3402 Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo 59,40

DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH

160 Parathormon (intact) (ICD-9: N30) 47,50
161 Kalcytonina (ICD-9: M11) 74,50
162 Osteokalcyna (ICD-9: N27) 94,00
163 Fosfataza kwaśna (ICD-9: L15) 15,10
164 Fosfataza zasadowa izoenzym kostny (ICD-9: L13) 60,50
165 C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) 224,60
3697 PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I) 138,20
166 Pyrylinks D w moczu (ICD-9: K53) 94,00
167 Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 (ICD-9: O87) 224,60
168 Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91) 77,80
3140 Profil reumatyczny1 IgG  met. IIF 118,80
3447 Beta-Crosslaps (beta-CTX) 118,80
3463 P1NP całkowity 71,30

INNE HORMONY I METABOLITY

170 ACTH (ICD-9: L63) 49,70
171 Kortyzol (ICD-9: M31) 49,70
172 Kortyzol w DZM (ICD-9: M31) 44,30
173 17-hydroksykortykosteroidy w DZM (ICD-9: L73) 125,30
174 17-ketosteroidy w DZM (ICD-9: M17) 125,30
175 Aldosteron (ICD-9: I15) 59,40
176 Aldosteron w DZM (ICD-9: I15) 62,60
177 Aktywność reninowa osocza (ICD-9: I07) 106,90
178 Enzym konwertujący angiotensynę (ICD-9: K89) 150,10
179 Dopamina w DZM (ICD-9: M15) 69,10
181 Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC (ICD-9: M15) 237,60
183 Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) (ICD-9: M99) 189,00
3337 Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM 237,60
184 Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM (ICD-9: M39) 84,20
185 Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM (ICD-9: M47) 118,80
188 Renina (ICD-9: O27) 162,00
190 Hormon wzrostu (ICD-9: L71) 44,30
191 IGF-BP3 (ICD-9: O32) 87,50
192 IGF-1 (ICD-9: O32) 87,50
193 Gastryna (ICD-9: L33) 87,50
194 Leptyna (ICD-9: M62) 113,40
195 Serotonina (ICD-9: O33) 74,50
196 Serotonina w DZM (ICD-9: O33) 74,50
3336 Profil steroidowy w DZM met. GC-MS 594,00
3426 Kwas homogentyzynowy w DZM 312,10
3723 Alfa-2 makroglobulina 81,00
3980 Kwas hydroksymasłowy 156,60

DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

186 Chromogranina A (ICD-9: K08) 113,40
198 ROMA (Ca125+HE4+ROMA) 155,50
199 HE4 (ICD-9: I52) 99,40
200 PSA całkowity (ICD-9: I61) 44,30
3700 PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA) 113,40
201 PSA wolny (ICD-9: I63) 74,50
3899 PCA3 w moczu 2435,40
203 Fosfataza kwaśna sterczowa (ICD-9: L17) 31,30
204 CEA (ICD-9: I53) 48,60
205 AFP (ICD-9: L07) 44,30
206 CA 125 (ICD-9: I41) 55,10
207 CA 15-3 (ICD-9: I43) 55,10
208 CA 19-9 (ICD-9: I45) 55,10
209 TPS (ICD-9: I57) 87,50
210 SCC – Ag (ICD-9: I59) 94,00
211 CYFRA 21-1 (ICD-9: I51) 72,40
212 CA 72-4 (ICD-9: I49) 69,10
3375 CA-50 237,60
213 Beta-2-mikroglobulina (ICD-9: M92) 74,50
214 Beta-2-mikroglobulina w moczu  (ICD-9: M92) 74,50
215 Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 16 mutacji w genie BRCA1 380,20
896 BRCA 2 met PCR 296,00
893 PALB2 met. biologii molekularnej 311,00
3776 BRCA-NGS – badanie mutacji germinalnych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w DNA z krwi obwodowej 2257,20
3857 Pakiet BRCA1, BRCA2 met. biologii molekularnej 559,40
3858 Pakiet BRCA1, BRCA2, PALB2  met. biologii molekularnej 807,80
218 S100 52,00
219 NSE (Neuroswoista enolaza) (ICD-9: K85) 58,00
3330 Adrenalina 118,80
3331 Adrenalina w DZM 118,80
3332 Noradrenalina 155,50
3333 Noradrenalina w DZM 118,80
3334 Metanefryna w DZM 62,60
3335 Normetanefryna w DZM 62,60
3818 Septyna 9 807,80
3446 Interleukina 6 142,60
3462 EarlyCDT – Lung 1188,00
3464 ProGRP 142,60
3898 TPA – Tkankowy antygen polipeptydowy 178,20

BADANIA Z MATERIAŁU PORONNEGO

3816 Określenie płci płodu, met. PCR 415,80
3856 Badanie materiału z poronienia – badanie aneuploidii chromosomowych (X, Y, 13, 18, 21, 16, 15, 22) met. QF-PCR 1009,80
4899 Analiza aberracji oraz mikroaberracji chromosomowych, określenie płci płodu metodą mikromacierzy CGX (badanie materiału z poronienia) 2007,70
4898 Panel wirusowy w materiale poronnym: wirus cytomegalii HCMV, wirus opryszczki HSV I/II met.PCR 273,20
5003 Weryfikacja jakości materiału poronnego 118,80

ONKOLOGICZNA DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA

3668 APC – podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego 534,60
3669 MUTYH – podstawowe badanie mutacji związanych z polipowatością jelita grubego dziedziczoną recesywnie 523,80
3670 NOD2 – badanie wariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna 510,80
3671 Zapalenia trzustki – badanie mutacji w genach SPINK1, PRSS1, CTRC, CFTR 1140,50
5063 Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe). Analiza sekwencji kodującej genów PRSS1, SPINK1, CFTR, CTRC, CASR i CPA1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2970,00

UKŁAD KRZEPNIĘCIA

233 Czynnik von Willebranda – stężenie (ICD-9: G47) 99,40
3373 Czynnik von Willebranda – aktywność 99,40
235 Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03) 62,60
237 Białko C, aktywność (ICD-9: G05) 99,40
3368 Oporność na aktywne białko C 81,00
238 Białko S wolne (ICD-9: G07) 99,40
239 Czynnik V Leiden 237,60
240 Mutacja 20210 G-A genu protrombiny 237,60
241 Termolabilny wariant MTHFR – analiza wariantów A1298C oraz C677T 308,90
3821 Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) 361,80
3859 Nadkrzepliwość panel rozszerzony (Czynnik V Leiden,Czynnik V R2,Mutacja 20210 G-A genu protrombiny,Mutacja MTHFR C677T,,Mutacja MTHFR A1298C,Mutacja -675(4G/5G) w genie PAI-1) 653,40

IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY

245 Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 99,40
246 IgG (ICD-9: L93) 34,60
247 IgM (ICD-9: L95) 34,60
248 IgA (ICD-9: L85) 34,60
3830 IgD 116,60
249 Dopełniacz, składowa C-3c (ICD-9: K75) 74,50
250 Dopełniacz, składowa C-4 (ICD-9: K77) 74,50
251 Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 (ICD-9: K58) 92,90
252 HLA-B27 222,50
253 Kompleksy immunologiczne (ICD-9: K67) 125,30
254 Alfa-1-antytrypsyna (ICD-9: I65) 74,50
256 Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) (ICD-9: N26) 44,30
244 Mukoproteiny (ICD-9: N26) 45,40
257 Ceruloplazmina (ICD-9: I95) 56,20
258 Haptoglobina 37,80
259 C1 inhibitor, aktywność (ICD-9: L96) 150,10
260 C1 inhibitor, stężenie (ICD-9: L96) 150,10
261 Łańcuchy lekkie kappa (ICD-9: M83) 99,40
262 Łańcuchy lekkie kappa w moczu (ICD-9: M83) 99,40
263 Łańcuchy lekkie lambda (ICD-9: M85) 99,40
264 Łańcuchy lekkie lambda w moczu (ICD-9: M85) 99,40
266 Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) (ICD-9: I86) 205,20
267 Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu (ICD-9: I86) 205,20
268 Proteinogram białek moczu (ICD-9: I79) 129,60
3246 Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy 150,10
3247 Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu 150,10
269 Wolne kwasy tłuszczowe (ICD-9: O92) 130,70
270 Apo A1 (ICD-9: I71) 54,00
273 Lipoproteina Lp(a) (ICD-9: M69) 130,70
274 Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny (ICD-9: M71) 190,10
576 Aldolaza 49,70
3091 Acetylocholinesteraza krwinkowa 105,80
3241 IgG1, podklasa 199,80
3242 IgG2, podklasa 199,80
3243 IgG3, podklasa 199,80
3244 IgG4, podklasa 199,80
3245 IgG1-4, zestaw podklas 464,40
3248 Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.) 356,40
3249 Markery aktywacji limfocyta T 249,50
3945 Subpopulacje limfocytów 356,40
327 Stosunek limfocytów CD4/CD8 178,20

BADANIA Z MOCZU

275 Białko w DZM (ICD-9: A07) 13,00
276 Glukoza w DZM (ICD-9: L43) 13,00
277 Wapń w DZM (ICD-9: O77) 15,10
278 Fosfor nieorganiczny w DZM (ICD-9: L23) 15,10
279 Magnez w DZM (ICD-9: M87) 18,40
280 Mocznik w DZM (ICD-9: N13) 15,10
281 Kreatynina w DZM (ICD-9: M37) 15,10
282 Kwas moczowy  w DZM (ICD-9: M45) 15,10
283 Sód i potas w DZM 27,00
3660 Sód w moczu 15,10
3661 Sód w DZM 15,10
3662 Potas w moczu 15,10
3663 Potas w DZM 15,10
284 Chlorki  w DZM (ICD-9: I97) 14,00
285 Białko w moczu (ICD-9: A07) 13,10
286 Glukoza i ketony w moczu, jakościowo 15,10
3703 Wskaźnik wapń / kreatynina 23,80
287 Wapń w moczu (ICD-9: O77) 15,10
288 Fosfor nieorganiczny w moczu (ICD-9: L23) 15,10
289 Magnez w moczu (ICD-9: M87) 18,40
290 Mocznik w moczu (ICD-9: N13) 15,10
291 Kreatynina w moczu (ICD-9: M37) 15,10
292 Kwas moczowy w moczu (ICD-9: M45) 15,10
293 Sód i potas w moczu 19,40
294 Chlorki w moczu (ICD-9: I97) 14,00
295 Amylaza w moczu (ICD-9: I25) 15,10
296 Albumina w DZM (ICD-9: I09) 24,80
299 Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) 44,30
299 Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) (ICD-9: I09) 41,00
3905 Porfobilinogen w DZM 163,10
3427 Cystyna w DZM, ilościowo 142,60

INFEKCJE

300 HBs antygen (ICD-9: V39) 31,30
301 HBs przeciwciała (ICD-9: V42) 46,40
302 HBe antygen (ICD-9: V35) 59,40
303 HBe przeciwciała (ICD-9: V38) 74,50
304 HBc przeciwciała całkowite (ICD-9: V31) 59,40
305 HBc przeciwciała IgM (ICD-9: V33) 59,40
306 HBV DNA met. real time PCR, ilościowo (ICD-9: V47) 261,40
307 HBV DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: V47) 160,90
308 HBV DNA met. PCR, genotypowanie A – H 565,90
309 HBV DNA met. PCR, lekooporność na lamiwudynę 569,20
3170 HBV met. PCR, lekooporność entekawir 592,90
310 HCV przeciwciała (ICD-9: V48) 46,40
311 HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo (ICD-9: V56) 297,00
312 HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo (ICD-9: V55) 160,90
313 HCV RNA met. real time RT- PCR, genotypowanie 356,40
317 HAV przeciwciała całkowite (ICD-9: V27) 74,50
318 HAV przeciwciała IgM (ICD-9: V30) 82,10
320 HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91) 44,30
321 Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 (ICD-9: F90) 322,90
322 HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, ilościowo (ICD-9: F92) 327,20
323 HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, jakościowo (ICD-9: F92) 267,80
3750 HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą NAT 306,70
324 HTLV I/II, przeciwciała (ICD-9: F32) 224,60
331 Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS) 125,30
332 Kiła (Treponema pallidum), FTA 74,50
333 Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG (ICD-9: U81) 74,50
334 Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM (ICD-9: U83) 74,50
335 Kiła (Treponema pallidum), TPHA 74,50
336 Kiła (Treponema pallidum), VDRL, monitorowanie leczenia (ICD-9: U79) 59,40
337 Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS 87,50
338 Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM (ICD-9: U84) 27,00
340 Toxoplasma gondii IgG (ICD-9: X41) 47,50
341 Toxoplasma gondii IgM (ICD-9: X45) 49,70
342 Toxoplasma gondii IgA (ICD-9: X37) 81,00
343 Toxoplasma gondii IgG awidność (ICD-9: X49) 99,40
344 Toxoplasma gondii DNA met. real time PCR, jakościowo 199,80
345 Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21) 47,50
346 Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24) 49,70
347 Różyczka (Rubella virus) IgG awidność 190,10
350 CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19) 56,20
351 CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23) 56,20
352 CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność (ICD-9: F22) 99,40
353 CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, ilościowo (ICD-9: F26) 286,20
354 CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F26) 177,10
3180 CMV DNA w moczu jakościowo met. PCR 220,30
355 Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG (ICD-9: F64) 75,60
356 Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM (ICD-9: F65) 75,60
358 HSV DNA (Herpes simplex virus)  typ 1 i 2 różnicowanie met. real time PCR, jakościowo 205,20
4940 HHV6 Herpeswirus typu 6 wykrywanie DNA met. PCR 237,60
360 EBV (Epstein-Barr virus) IgG (ICD-9: F49) 67,00
361 EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ICD-9: F50) 67,00
362 Mononukleoza zakaźna, jakościowo (ICD-9: F55) 24,80
363 EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, ilościowo 415,80
364 EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, jakościowo 286,20
365 EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA (ICD-9: F45) 62,60
366 EBV (Epstein-Barr virus) IgG  EA (ICD-9: F42) 74,50
3173 EBV (Epstein-Barr wirus) IgG, IgM profil met. IIF 101,50
3176 Enterowirusy IgM 87,50
3177 Enterowirusy IgG 87,50
367 Mycoplasma hominis DNA, met. real time PCR, jakościwo 202,00
3142 Mycoplasma pneumoniae IgA 81,00
370 Mycoplasma pneumoniae IgG (ICD-9: U41) 81,00
371 Mycoplasma pneumoniae IgM (ICD-9: U43) 81,00
373 Mycoplasma pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo 253,80
379 Mycoplasma genitalium DNA met. real time PCR, jakościwo 178,20
380 Chlamydia pneumoniae IgG (ICD-9: S67) 62,60
381 Chlamydia pneumoniae IgM (ICD-9: S65) 62,60
382 Chlamydia pneumoniae IgA (ICD-9: S63) 62,60
3112 Chlamydia pneumoniae IgA met.IIF 69,10
3113 Chlamydia pneumoniae IgG met.IIF 69,10
3114 Chlamydia pneumoniae IgM met.IIF 69,10
384 Chlamydia pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo 172,80
5014 Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo 285,10
386 Chlamydia trachomatis IgG (ICD-9: S73) 62,60
387 Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75) 62,60
388 Chlamydia trachomatis IgA (ICD-9: S71) 62,60
391 Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: S79) 178,20
3115 Chlamydia trachomatis IgA met.IIF 62,60
3116 Chlamydia trachomatis IgG met.IIF 62,60
3117 Chlamydia trachomatis IgM met.IIF 62,60
392 Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) DNA, met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: U46) 185,80
393 Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum DNA met. real time PCR, jakościowo 162,00
394 HPV DNA 30 typów genotypowanie:6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59, 61,66,68,70,72,73,81,82,89 met.mikromacierzy (ICD-9: ) 354,20
396 HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, 45, inne HPV (31,33,52,58,35,39,51,56,59,66,68) (ICD-9: F38) 190,10
397 HPV mRNA (Human papillomavirus) met. NAAT 392,00
3160 HPV HR DNA , 12 typów, genotypowanie: 31, 33,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 met. real time PCR, jakościowo (badanie dozlecane do bad. 396) 87,50
3161 HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. PCR jakościowo 315,40
3162 HPV LR DNA, 4 typy , genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 met. PCR, jakościowo 224,60
3196 p16 i Ki67 – ekspresja białek 332,60
5017 HPV DNA 2 typy niskoonkogenne, genotypowanie: 6/11 318,60
3207 Genotypowanie wirusa brodawczaka ludzkiego 12 typów: 16,18,31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66 3207,60
3119 Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR(Trichomonas vaginalis,Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealyticum,Chlamydia trachomatis,Mycoplasma genitalium,Neisseria gonorrhoeae) 386,60
3127 Panel infekcji urogenitalnych: HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR 334,80
3128 Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR 280,80
3158 Panel infekcji urogenitalnych: Ch.trachomatis, U.urealyticum, M.hominis met. PCR 218,20
4902 Panel infekcji urogenitalnych (Ch. Trachomatis, N. gonorrhoeae), met. PCR, jakościowo 214,90
5015 Panel infekcji urogenitalnych: HPV 14 typów, Ch. trachomatis, M. hominis, U. urealyticum/U.parvum, met. PCR 351,00
398 Helicobacter pylori – test oddechowy 297,00
399 Helicobacter pylori – jakościowo (ICD-9: U06) 27,00
400 Helicobacter pylori IgG (ICD-9: U12) 37,80
401 Helicobacter pylori IgA (ICD-9: U07) 37,80
403 Helicobacter pylori IgM (ICD-9: U13) 32,40
402 Helicobacter pylori w kale (ICD-9: U15) 69,10
404 Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA) (ICD-9: ) 116,60
405 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG (ICD-9: S07) 62,60
406 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM (ICD-9: S09) 62,60
407 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA (ICD-9: S05) 62,60
3223 Krztusiec (Bordetella pertussis) met. PCR, jakościowo 237,60
409 Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF 187,90
3233 Pneumocystis jirovecii  met. PCR 356,40
414 Grypa typ A IgG (ICD-9: F75) 106,90
415 Grypa typ A IgM (ICD-9: F76) 194,40
416 Grypa typ B IgG (ICD-9: F80) 106,90
417 Grypa typ B IgM (ICD-9: F81) 194,40
426 Paragrypa typ 3 IgG 87,50
3201 Grypa A, B, RSV (RNA) – profil, met. RT-PCR 439,60
427 Grypa typ A i B antygeny 74,50
428 Wirus grypy typ A, subtyp A/H1N1/pdm09, typ B – RNA metodą real time RT-PCR 297,00
420 Odra (Morbilli virus) IgG (ICD-9: F96) 89,60
421 Odra (Morbilli virus) IgM (ICD-9: F97) 89,60
422 Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68) 62,60
423 Ospa (Varicella zoster virus) IgM (ICD-9: V69) 62,60
5040 Ospa (Varicella zoster virus) jakościowo met. PCR 308,90
424 Świnka (Myxovirus parotitis) IgG (ICD-9: F93) 69,10
425 Świnka (Myxovirus parotitis) IgM (ICD-9: F94) 74,50
430 Borelioza IgG (ICD-9: S21) 62,60
431 Borelioza IgM (ICD-9: S25) 62,60
432 Borelioza IgG met. Western Blot (ICD-9: S23) 187,90
433 Borelioza IgM met. Western Blot (ICD-9: S27) 187,90
434 Borrelia burgdorferi DNA met. real time PCR, jakościowo 182,50
3213 Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia 163,10
3141 Borelioza – Ocena subpopulacji komórek NK CD57 237,60
438 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgM met. ELISA 150,10
3584 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgG met.ELISA 150,10
3204 Monitorowanie odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu przeciwko KZM (Anty-TBE  „Vienna” IgG) 156,60
3212 Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) met. PCR 286,20
3109 Panel koinfekcji w boreliozie (Bartoneloza IgG, Babeszjoza IgG,
Anaplazmoza IgG, Jersinioza IgG, Mykoplazmoza IgG i IgM, Chlamydioza IgG)met. ELISA, IIF
711,70
435 Bruceloza IgG (ICD-9: S41) 62,60
436 Bruceloza IgM (ICD-9: S43) 62,60
437 Bruceloza met. OWD  (ICD-9: S45) 394,20
440 Listeria monocytogenes (ICD-9: U26) 81,00
441 Listeria spp. met. PCR, jakościowo (ICD-9: U27) 356,40
3139 Listeria monocytogenes IgG met. IIF 62,60
444 Leptospiroza p.ciała IgG (ICD-9: ) 118,80
3151 Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA 56,20
3152 Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA 56,20
3153 Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA 56,20
3148 Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA met. ELISA 225,70
448 Yersinia spp. IgG, IgM, IgA, z różnicowaniem (ICD-9: U90) 224,60
449 Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana), IgG, IgM 273,20
454 Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) 224,60
455 Enterowirusy met. ELISA 225,70
457 Enterowirusy met. PCR, jakościowo 219,80
459 Parvowirus B19 IgG i IgM (ICD-9: F35) 118,80
460 Parwowirus B19 DNA met. real time PCR, ilościowo 503,30
3171 Parvowirus B19 IgG met. ELISA 77,80
3172 Parvowirus B19 IgM met. ELISA 62,60
3188 Parwowirus B19 jakościowo met. PCR 324,00
461 Adenowirus (ADV) DNA met. real time PCR, jakościowo 279,70
5016 Adenowirus (ADV) met. PCR, ilościowo 260,30
3182 Poliomawirus (BKV) we krwi met. PCR, ilościowo 297,00
3192 Poliomawirus (JCV) we krwi met. PCR, ilościowo 308,90
3193 Poliomawirus (JCV) w PMR met. PCR, ilościowo 237,60
466 RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF (ICD-9: V16) 83,20
467 RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF (ICD-9: V17) 83,20
464 Coxsackie wirus typ B2, B3, B4 przeciwciała neutralizujące 202,00
468 Coxsackie typ A i B IgG met. IIF (ICD-9: V71) 99,40
469 Coxsackie typ A i B IgM met. IIF (ICD-9: V72) 99,40
471 Mycobacterium tuberculosis test jakościowy 187,90
472 Gruźlica (Mycobacterium tuberculosis complex) DNA, z określ. wrażliwości na rifampicynę, met. Real Time-PCR (ICD-9: U37) 427,70
1327 Quantiferon TB 273,20
475 Błonica (Corynebacterium diphtheriae) IgG (ICD-9: S87) 297,00
476 Tężec (Clostridium tetanii) IgG (ICD-9: S85) 212,80
477 Panel TORCH 10 patogenów IgG (ICD-9: ) 178,20
480 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG (ICD-9: X33) 81,00
339 Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot 374,80
3195 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG, awidność 356,40
3224 Toksokaroza canis i cati IgA (ELISA) 237,60
3206 Toksokaroza canis i cati IgG (ELISA) 237,60
481 Włośnica (Trichinella spiralis)  IgG (ICD-9: X53) 175,00
3165 Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot 374,80
482 Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG (ICD-9: X05) 138,20
483 Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western Blot 399,60
484 Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica) (ICD-9: X11) 101,50
485 Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met IIF (ICD-9: X13) 105,80
3210 Giardia lamblia IgA 116,60
3211 Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite 332,60
488 Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo (ICD-9: W31) 118,80
489 Candida – antygen krążący (ICD-9: W17) 218,20
496 Aspergillus – antygen krążący (ICD-9: W01) 262,40
3218 Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo 312,10
3219 Aspergillus spp. IgG, ilościowo 573,50
499 HBs antygen, test potwierdzenia (ICD-9: V41) 62,60
2700 Nużyca 41,00
697 Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot 374,80
698 Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA 62,60
3120 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) IgG met. IIF 150,10
3121 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) Igm met. IIF 150,10
3130 Legionella pneumophila, antygen 87,50
3131 Legionella pneumophila IgG (legionelloza) 178,20
3132 Legionella pneumophila IgM (legionelloza) 178,20
3133 Legionella pneumophila IgA (legionelloza) 178,20
3134 Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza) 297,00
3143 Anaplasma phagocytophilum IgG (Ludzka anaplazmoza granulocytarna) met. IIF 180,40
3144 Anaplasma phagocytophilum IgM (Ludzka anaplazmoza granulocytarna)met. IIF 180,40
3145 Babesia microti IgG met. IIF 180,40
3146 Babesia microti IgM met. IIF 180,40
3150 P/c. p. gliście ludzkiej (glista) IgG 37,80
3159 Schistosomoza IgG, met. Western Blot 374,80
3169 Hantavirus IgG, met.ELISA 113,40
3168 Hantavirus IgM, met.ELISA 113,40
3157 Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA 224,60
3156 Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA 224,60
3163 Malaria – Plasmodium falciparum, przeciwciała IgG 95,00
3167 Gorączka Denga IgG, met ELISA 224,60
3166 Gorączka Denga IgM, met. ELISA 224,60
3174 Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA 262,40
3199 Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA 362,90
3215 Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot 374,80

TOKSYKOLOGIA –  LEKI

500 Lit, ilościowo (ICD-9: M73) 41,00
501 Karbamazepina, ilościowo (ICD-9: T33) 62,60
502 Kwas walproinowy, ilościowo (ICD-9: T59) 59,40
503 Fenytoina, ilościowo (ICD-9: T27) 74,50
504 Fenobarbital, ilościowo (ICD-9: T25) 56,20
505 Digoksyna, ilościowo (ICD-9: T17) 62,60
506 Propafenon, ilościowo (ICD-9: T51) 287,30
508 Paracetamol, ilościowo (ICD-9: P75) 52,90
509 Salicylany, ilościowo (ICD-9: P91) 56,20
510 Teofilina, ilościowo (ICD-9: T55) 56,20
511 Cyklosporyna A, ilościowo (ICD-9: T11) 163,10
513 Takrolimus, ilościowo (ICD-9: T56) 214,90
515 Amiodaron, ilościowo (ICD-9: T03) 199,80
517 Wankomycyna, ilościowo (ICD-9: T61) 118,80
3095 Selen, ilościowo 113,40
4920 Lamotrygina w surowicy, ilościowo 175,00

TOKSYKOLOGIA – NARKOTYKI

518 Gentamycyna, ilościowo (ICD-9: T30) 77,80
520 Narkotyki panel w moczu, jakościowo 140,40
521 Amfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P07) 44,30
522 Metamfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P60) 44,30
523 Ecstasy w moczu, jakościowo 44,30
525 Kokaina w moczu, jakościowo (ICD-9: P45) 44,30
526 Kanabinoidy w moczu, jakościowo (ICD-9: P44) 44,30
527 Morfina w moczu, jakościowo (ICD-9: P68) 44,30
528 Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo (ICD-9: P44) 44,30
3076 Benzodiazepiny w moczu, jakościowo 44,30
3077 Barbiturany w moczu, jakościowo 44,30
3015 Metadon w moczu, jakościowo 44,30
3065 Opiaty w moczu 44,30

TOKSYKOLOGIA – ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE

530 Etanol, ilościowo (ICD-9: P31) 49,70
535 Fenol w moczu, ilościowo (ICD-9: P33) 69,10
539 Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo (ICD-9: R03) 74,50
3087 Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo 56,20

TOKSYKOLOGIA – METABOLITY

542 Osmolalność surowicy (ICD-9: N25) 24,80
543 Osmolalność moczu (ICD-9: N25) 24,80
545 Methemoglobina, ilościowo (ICD-9: P61) 49,70
546 Mleczany, ilościowo (ICD-9: N11) 44,30
548 Szczawiany w DZM (ICD-9: O39) 111,20
5038 Cytryniany w DZM 81,00
549 Cytryniany w moczu 105,80

TOKSYKOLOGIA – METALE

551 Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach (ICD-9: N60) 47,50
553 Kwas hipurowy 187,90
554 Cynk w moczu, ilościowo  (ICD-9: K15) 81,00
555 Cynk w surowicy, ilościowo (ICD-9: K15) 69,10
556 Miedź w surowicy, ilościowo (ICD-9: G68) 74,50
557 Miedź w moczu, ilościowo (ICD-9: G68) 74,50
3098 Chrom w surowicy 224,60
3083 Chrom w moczu 204,10
558 Ołów we krwi, ilościowo (ICD-9: P71) 74,50
559 Ołów w moczu, wskaźnik wydalania (ICD-9: P71) 74,50
3264 Rtęć we krwi 237,60
560 Rtęć w moczu, ilościowo (ICD-9: P89) 187,90
561 Kadm we krwi, ilościowo (ICD-9: P43) 138,20
562 Kadm w moczu, wskaźnik wydalania (ICD-9: P43) 118,80
563 Arsen we krwi (ICD-9: P11) 142,60
567 Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo (ICD-9: M53) 62,60
572 Kwas deltaaminolewulinowy w moczu (ICD-9: M51) 56,20
573 Porfiryny całkowite w DZM (ICD-9: N41) 150,10
575 Koproporfiryna (ICD-9: M27) 56,20
577 Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS 410,40
3099 Nikiel 190,10
3910 Kobalt w surowicy 199,80
3912 Aluminium (Glin) w surowicy 163,10
3913 Mangan we krwi 163,10
3918 Tytan w surowicy 163,10
3922 Metale – panel 6 metali (nikiel, kobalt, chrom, mangan, tytan, aluminium) 412,60
3376 Bizmut (surowica lub mocz) 213,80
3377 Bar 237,60
3378 Krzem 237,60

AUTOIMMUNOLOGIA

Diagnostyka chorób tkanki łącznej
600 PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy (ICD-9: O21) 37,80
601 PPJ (ANA2) met. IIF  typ świecenia miano (dsDNA, AMA) (ICD-9: O21) 105,80
602 PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21) 150,10
605 PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21) 205,20
619 PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów) 150,10
3297 PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) 138,20
3306 PPJ (ANA7) met. ELISA 81,00
3280 PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano 69,10
3389 PPJ (ANA23) met. immunoblot – 23 antygeny 224,60
603 PPJ dsDNA met. IIF (ICD-9: N75) 81,00
3260 P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA 49,70
3298 PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA 81,00
3299 PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA 81,00
3300 PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA 99,40
3301 PPJ anty-Jo-1 met. ELISA 99,40
3302 PPJ anty-Scl-70 met. ELISA 99,40
3303 PPJ anty-Sm met. ELISA 99,40
3304 P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA 99,40
3305 PPJ przeciw histonom met. ELISA 99,40
608 PPJ panel Myositis met. immunoblot (ICD-9: O21) 199,80
609 PPJ panel sklerodermia met. immunoblot (ICD-9: O21) 237,60

DIAGNOSTYKA AUTOIMMUNOLOGICZNYCH SCHORZEŃ WĄTROBY

607 P/c. p. aktynie met. IIF (ICD-9: N91) 74,50
610 P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF (ICD-9: O05) 81,00
611 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF (ICD-9: O05) 94,00
3295 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA 74,50
3284 Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot 227,90
612 P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF (ICD-9: N91) 94,00
613 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF (ICD-9: O21) 81,00
3294 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA 74,50
614 P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF (ICD-9: O21) 94,00
615 P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting (ICD-9: O21) 150,10
616 Panel wątrobowy pełny (ANA9, AMA, ASMA, LKM) (ICD-9: O21) 175,00
617 Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LC-1, anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting (ICD-9: O21) 138,20
618 Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-SLA/LP) met. IIF (ICD-9: O21) 113,40
3293 Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, Ro-52), met. immunoblot 218,20
3316 Pakiet – panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM) 163,10
3317 P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) 168,50
3296 Panel wątrobowy (AMA, LKM-1) met. IIF 83,20
5050 Panel wątrobowy z zespołem nakładania (AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PGDH ), met. immunoblot 237,60
3290 Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łacznej, vasculittis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT 212,80

DIAGNOSTYKA CHOROBY TRZEWNEJ

620 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N79) 81,00
621 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N79) 81,00
622 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF (ICD-9: N79) 150,10
623 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N83) 94,00
624 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N81) 94,00
625 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 150,10
626 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 99,40
627 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 99,40
628 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 187,90
629 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: O17) 70,20
630 P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF (ICD-9: O17) 70,20
631 P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie)  met. IIF (ICD-9: O17) 118,80
632 P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA (ICD-9: N79) 105,80
633 P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N79) 105,80
634 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i  IgA met. ELISA (ICD-9: N79) 199,80
638 P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA (ICD-9: N83) 94,00
639 P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA (ICD-9: N81) 94,00
3288 Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. Castle’a) met. blot 150,10
3289 Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT 150,10
3310 P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA 105,80
3311 P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgG 105,80
3312 P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA IgG (łącznie) 187,90
3313 P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA 94,00
3314 P/c przeciw endomysium i retikulinie IgG 94,00
3315 P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA i IgG (łącznie) 163,10

DIAGNOSTYKA ZESPOŁU ANTYFOSFOLIPIDOWEGO

685 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgA met. ELISA (ICD-9: ) 142,60
640 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) 69,10
641 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) 69,10
642 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) 130,70
666 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA 224,60
643 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) 95,00
644 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) 95,00
645 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) 166,30
646 P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) 81,00
647 P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) 81,00
648 P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie)  met. ELISA (ICD-9: N89) 150,10
652 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89) 56,20
653 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89) 56,20
654 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie)  met. ELISA (ICD-9: N89) 99,40
655 Antykoagulant toczniowy (ICD-9: N89) 113,40
656 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG 125,30
657 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM 125,30
658 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM 187,90

PANEL PŁODNOŚCIOWY

659 Przeciwciała przeciwpłytkowe w surowicy – test immunoenzymatyczny MAIPA (ICD-9: O11) 723,60
660 P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 168,50
3274 P/c. p. antygenom jajnika i osłonie przejrzystej IgG, IgM, IgA (łącznie), met. ELISA 74,50
661 P/c. p. antygenom łożyska met. IIF 125,30
662 P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 125,30
663 P/c. p. plemnikom  met. IIF 113,40

Diagnostyka chorób neuroimmunologicznych i mięśni

665 P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) 262,40
668 P/c. przeciwko titinie (ICD-9: n93) 249,50
669 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF (ICD-9: N93) 118,80
670 P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA 138,20
676 P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 113,40
217 Panel przeciwciał onko- i anty-neuronalnych met. IIF, Immunoblot 399,60

Diagnostyka chorób zapalnych jelit i naczyń

677 P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF (ICD-9: N99) 125,30
678 Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit,ASCA,ANCA) met. IIF (ICD-9: N79) 187,90
3287 Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF 287,30
679 P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 87,50
681 P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF 69,10
682 Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF 69,10
684 P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) (ICD-9: N99) 125,30
606 P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF (ICD-9: N69) 99,40
3388 ANCA 6 – identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA 232,20
635 P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa (ICD-9: N69) 74,50
636 P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa (ICD-9: N69) 74,50
637 P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot (ICD-9: N69) 125,30
3285 Panel  nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. Immunoblot 99,40
3286 Panel  nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF 175,00

Badania tkankowe w chorobach tkanki łącznej i chorobach pęcherzowych

687 Badania tkankowe 118,80

Diagnostyka chorób pęcherzowych

688 P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgG, met. IIF (ICD-9: N73) 106,90
693 P/c. p. pemphigus i  pemphigoid IgA, met. IIF 113,40
694 P/c. p. pemphigus IgG, IgA, i  p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met. IIF 185,00
699 Pc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF 94,00
689 P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF 118,80
690 Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF 113,40
3279 PPJ SES (SES-ANA) met. IIF 99,40

Inne przeciwciała organospecyficzne

672 P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 94,00
673 P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 113,40
3287 Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF 287,30
674 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture’a) met. IIF 118,80
675 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF 105,80
3257 p/c.p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF 249,50
680 P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 130,70
683 P/c p. komórkom śródbłonka met.IIF 150,10
3308 P/c. p. 21-hydroksylazie 299,20
3309 P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA) 224,60
3348 P/c. p. insulinie, met. ELISA 212,80

DIETA I ODŻYWIANIE

4050 IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG 410,40
4051 IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 356,40
4052 IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG 534,60
4053 IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 712,80
4054 IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG 1009,80
4055 IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 1116,70
4056 IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG 1841,40
4057 IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 1888,90
4059 EUROLINE-FOOD Profil pokarmowy 108 IgG 950,40
4060 EUROLINE-FOOD Profil pokarmowy 216 IgG 1306,80
3888 GENOdiagDIETA – geny nietolerancji pokarmowych 1009,80
3889 GENOdiagDIETA- geny metabolizmu witamin i antyoksydantów 950,40
3893 GENOdiagDIETA- pełny profil nutrigenetyczny 2281,00
3890 FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR 225,70
3891 Geno Diag Dieta- geny metabolizmu i otyłości 891,00
3892 Geno Diag Dieta- geny metabolizmu(tylko jako badanie dorejestrowywane do badania 3890) 831,60

ALERGOLOGIA

700 IgE całkowite (ICD-9: L89) 47,50
702 Eozynoflia/ocena półilościowa komórek z wymazu ze śluzówki nosa (ICD-9: 91.891) 20,50
877 Tryptaza 199,80
3965 Panel alergenów molekularnych (296 parametrów) – ALEX (ICD-9: ) 1366,20
878 ISAC test, panel alergenów 1722,60
3895 Histamina 248,40
3894 Diaminooksydaza (DAO) aktywność 356,40
805 Panel alergenów  – mieszany (27 alergenów) EUROLINE 190,10
806 Panel alergenów pokarmowych (20 alergenów) EUROLINE 190,10
807 Panel alergenów oddechowych (20 alergenów) EUROLINE 190,10
758 Panel atopowy (20 alergenów) Polycheck 190,10
704 Panel alergenów – mieszany (pediatryczny) (ICD-9: L91) Polycheck 193,30
705 Panel alergenów pokarmowych (ICD-9: L91) Polycheck 193,30
706 Panel alergenów oddechowych (ICD-9: L91) Polycheck 193,30
723 Panel atopowy ( 30 alergenów) (ICD-9: L91) 166,30
707 Panel oddechowy III (10 alergenów) (ICD-9: L91) Polycheck 142,60
708 Panel pokarmowy III (10 alergenów) (ICD-9: L91) Polycheck 142,60
709 Panel pokarmowy IV (10 alergenów) (ICD-9: L91) Polycheck 142,60
754 Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) 118,80
755 Panel oddechowy,trawy,chwasty (10alergenów) 118,80
756 Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) 118,80
757 Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) 118,80
765 Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) 94,00
766 Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) 94,00
767 Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) 94,00
768 Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) 94,00
710 IgE sp. GP1 – mieszanka traw wczesnych (ICD-9: L91) 50,80
711 IgE sp. TP9 – mieszanka drzew (ICD-9: L91) 50,80
712 IgE sp. WP3 – mieszanka chwastów (ICD-9: L91) 50,80
713 IgE sp. MP1 – mieszanka pleśni (ICD-9: L91) 50,80
714 IgE sp. FP2 – mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza (ICD-9: L91) 50,80
715 IgE sp. EP71 – mieszanka pierza (ICD-9: L91) 50,80
716 IgE sp. EP1 – mieszanka naskórków (ICD-9: L91) 50,80
717 IgE sp. GP4 – mieszanka traw późnych (ICD-9: L91) 50,80
3948 Panel pyłki, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) (ICD-9: L91) 151,20
3959 Panel orzeszki ziemne DPA-Dx, 8 alergenów (ICD-9: L91) 162,00
3963 Panel orzeszki ziemne, 6 alergenów  (ICD-9: ) Polycheck 172,80
3964 Panel komponenty jaja kurzego (ICD-9: L91) 172,80
718 IgE sp. FP5 – mieszanka żywności (dziecięca) (ICD-9: L91) 50,80
719 IgE sp. TP5 – mieszanka drzew wczesnych (ICD-9: L91) 62,60
720 IgE sp. TP6 – mieszanka drzew późnych (ICD-9: L91) 62,60
722 IgE sp. GP3 – mieszanka traw 3 (ICD-9: L91) 50,80
769 Panel mleko krowie plus gluten (ICD-9: L91) Polycheck 86,40
773 Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) 175,00
781 Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza) 193,30
782 Panel  białka mleka DPA-Dx (6 alergenów) 175,00
724 Panel – jady owadów (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka) (ICD-9: L91) 140,40
853 Panel alergenów – pokarmowy (30 alergenów) (ICD-9: L91) Polycheck 190,10
854 Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła) 138,20
862 Panel alergenów – antybiotyki (10 alergenów) (ICD-9: L91) 178,20
3950 IgE sp.epitop nBet v 1, brzoza 125,30
3951 IgE sp.epitop rBet v 2, brzoza 125,30
3952 IgE sp.epitop nDer f 1, roztocze 125,30
3953 IgE sp.epitop nDer f 2, roztocze 125,30
3954 IgE sp.epitop nDer p 1, roztocze 173,90
3955 IgE sp.epitop nDer p 2, roztocze 125,30
3956 IgE sp.epitop rMal d 1, jabłko 125,30
3957 IgE sp.epitop rMal d 4, jabłko 125,30

Alergeny- składniki kurzu, roztocza

725 IgE sp. D1 – Dermatophagoides pteronyssinus (ICD-9: L91) 56,20
726 IgE sp. D2 – Dermatophagoides farinae (ICD-9: L91) 56,20
727 IgE sp. D70 – Acarus siro (ICD-9: L91) 56,20
728 IgE sp. D71 – Lepidoglyphus destructor (ICD-9: L91) 56,20
729 IgE sp. D72 – Tyrophagus putescientiae (ICD-9: L91) 56,20

Alergeny- sierści i pierza

730 IgE sp. E7 – odchody gołębia (ICD-9: L91) 56,20
732 IgE sp. I6 – karaluch – prusak (ICD-9: L91) 56,20
733 IgE sp. H1 – mieszanka kurzu domowego (Greer) (ICD-9: L91) 56,20
735 IgE sp. E1 naskórek i łupież kota (ICD-9: L91) 56,20
736 IgE sp. E2 naskórek psa (ICD-9: L91) 56,20
737 IgE sp. E3 łupież konia (ICD-9: L91) 56,20
738 IgE sp. E201 – pióra kanarka (ICD-9: L91) 56,20
739 IgE sp. E70 – pierze (pióra gęsi) (ICD-9: L91) 56,20
740 IgE sp. E78 – pióra papużki falistej (ICD-9: L91) 56,20
741 IgE sp. E86 – pióra kaczki (ICD-9: L91) 56,20
742 IgE sp. E84 – naskórek chomika (ICD-9: L91) 56,20
743 IgE sp. E82 – naskórek królika (ICD-9: L91) 56,20
744 IgE sp. E81 – naskórek owcy (ICD-9: L91) 56,20
745 IgE sp. E6 – naskórek świnki morskiej (ICD-9: L91) 56,20
746 IgE sp. E5 łupież psa (ICD-9: L91) 56,20

Alergeny- trawy i zboża

750 IgE sp. G3 – kupkówka pospolita (ICD-9: L91) 56,20
751 IgE sp. G4 – kostrzewa łąkowa (ICD-9: L91) 56,20
752 IgE sp. G6 – tymotka łąkowa (ICD-9: L91) 56,20
753 IgE sp. G12 – żyto (pyłki) (ICD-9: L91) 56,20

Alegreny – drzewa

760 IgE sp. T3 – brzoza (ICD-9: L91) 56,20
761 IgE sp. T4 – leszczyna (ICD-9: L91) 56,20
762 IgE sp. T2 – olcha (ICD-9: L91) 56,20
763 IgE sp. T14 – topola (ICD-9: L91) 56,20
764 IgE sp. T12 – wierzba (ICD-9: L91) 56,20

Alergeny – chwasty

770 IgE sp. W9 – babka lancetowata (ICD-9: L91) 56,20
771 IgE sp. W6 – bylica pospolita (ICD-9: L91) 56,20
772 IgE sp. W10 – komosa biała (ICD-9: L91) 56,20

Alergeny – pleśnie

775 IgE sp. M6 – Alternaria tenuis (ICD-9: L91) 56,20
776 IgE sp. M3 – Aspergillus fumigatus (ICD-9: L91) 56,20
777 IgE sp. M5 – Candida albicans (ICD-9: L91) 56,20
778 IgE sp. M2 – Cladosporium herbarum (ICD-9: L91) 56,20
779 IgE sp. M4 – Mucor racemosus (ICD-9: L91) 56,20
780 IgE sp. M1 – Penicillium notatum (ICD-9: L91) 56,20

Alergeny – mleczne

784 IgE sp. F231 – mleko gotowane (ICD-9: L91) 74,50
785 IgE sp. F1 – białko jajka (ICD-9: L91) 56,20
786 IgE sp. F245 – jajko całe (ICD-9: L91) 56,20
787 IgE sp. F75 – żółtko jajka (ICD-9: L91) 56,20
788 IgE sp. F76 – alfa laktoalbumina (ICD-9: L91) 56,20
789 IgE sp. F77 – beta laktoglobulina (ICD-9: L91) 56,20
790 IgE sp. F78 – kazeina (ICD-9: L91) 56,20
791 IgE sp. F2 – mleko krowie (ICD-9: L91) 56,20
792 IgE sp. F81 – ser cheddar (ICD-9: L91) 56,20
795 IgE sp. F360 – jogurt (ICD-9: L91) 56,20
3984 IgE sp. B312 – Laktoza (ICD-9: ) 216,00

Alergeny – mączne

796 IgE sp. F79 – gluten (gliadyna) (ICD-9: L91) 56,20
797 IgE sp. F11 – gryka (ICD-9: L91) 56,20
798 IgE sp. F6 – jęczmień (ICD-9: L91) 56,20
799 IgE sp. F8 – kukurydza (ICD-9: L91) 56,20
800 IgE sp. F7 – owies (ICD-9: L91) 56,20
801 IgE sp. F4 – pszenica (ICD-9: L91) 56,20
802 IgE sp. F9 – ryż (ICD-9: L91) 56,20
803 IgE sp. F14 – soja (ICD-9: L91) 56,20
804 IgE sp. F5 – żyto (ICD-9: L91) 56,20

Alergeny – mięsa i ryb

808 IgE sp. F88 – baranina (ICD-9: L91) 56,20
809 IgE sp. F284 – indyk (ICD-9: L91) 56,20
810 IgE sp. F83 – kurczak (ICD-9: L91) 56,20
811 IgE sp. F26 – wieprzowina (ICD-9: L91) 56,20
812 IgE sp. F27 – wołowina (ICD-9: L91) 56,20
813 IgE sp. F3 – dorsz (ICD-9: L91) 56,20
814 IgE sp. F40 – tuńczyk (ICD-9: L91) 56,20
815 IgE sp. F205 śledź (ICD-9: L91) 56,20
816 IgE sp. F 24 krewetka (ICD-9: L91) 56,20

Alergeny – warzywa

818 IgE sp. F15 – fasola (ICD-9: L91) 56,20
819 IgE sp. F12 – groch (ICD-9: L91) 56,20
820 IgE sp. F31 – marchew (ICD-9: L91) 56,20
821 IgE sp. F244 – ogórek (ICD-9: L91) 56,20
822 IgE sp. F86 – pietruszka (ICD-9: L91) 56,20
823 IgE sp. F25 – pomidor (ICD-9: L91) 56,20
824 IgE sp. F85 – seler (ICD-9: L91) 56,20
825 IgE sp. F35 – ziemniak (ICD-9: L91) 56,20
826 IgE sp. F48 – cebula (ICD-9: L91) 56,20

Alergeny – owoce

830 IgE sp. F92 – banan (ICD-9: L91) 56,20
831 IgE sp. F94 – gruszka (ICD-9: L91) 56,20
832 IgE sp. F49 – jabłko (ICD-9: L91) 56,20
833 IgE sp. F84 – kiwi (ICD-9: L91) 56,20
834 IgE sp. F33 – pomarańcza (ICD-9: L91) 56,20
835 IgE sp. F44 – truskawka (ICD-9: L91) 56,20
836 IgE sp. F237 – morela (ICD-9: L91) 56,20
837 IgE sp. F 259 winogrona (ICD-9: L91) 56,20

Alergeny- przyprawy, używki, orzechy

839 IgE sp. F105 – czekolada (ICD-9: L91) 56,20
840 IgE sp. F93 – kakao (ICD-9: L91) 56,20
841 IgE sp. F221 – kawa (ICD-9: L91) 56,20
842 IgE sp. F403 – drożdże browarnicze (ICD-9: L91) 56,20
843 IgE sp. F89 – gorczyca (biała i czarna) (ICD-9: L91) 56,20
844 IgE sp. F277 – koperek (ICD-9: L91) 56,20
845 IgE sp. F280 – pieprz czarny (ICD-9: L91) 56,20
846 IgE sp. F17 – orzech leszczyny (ICD-9: L91) 56,20
847 IgE sp. F256 – orzech włoski (ICD-9: L91) 56,20
848 IgE sp. F13 – orzech ziemny (ICD-9: L91) 56,20
849 IgE sp. F20 – migdały (ICD-9: L91) 56,20

Alegreny – owady

855 IgE sp. I3 – jad osy (ICD-9: L91) 56,20
856 IgE sp. I1 – jad pszczoły (ICD-9: L91) 56,20
857 IgE sp. I75 – jad szerszenia europejskiego (ICD-9: L91) 56,20
858 IgE sp. I71 – jad komara (ICD-9: L91) 56,20
859 IgE sp. I73 – Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) (ICD-9: L91) 56,20
860 IgE sp.I205 – jad trzmiela (ICD-9: L91) 99,40

Alergeny – inne

865 IgE sp. O1 – bawełna (ICD-9: L91) 56,20
866 IgE sp. K20 – wełna (ICD-9: L91) 56,20
867 IgE sp. K82 – latex (ICD-9: L91) 56,20
868 IgE sp. K 74 jedwab (ICD-9: L91) 56,20
869 IgE sp. K80  formaldehyd (ICD-9: L91) 56,20
870 IgE sp. C204 – amoxycylina (ICD-9: L91) 56,20
871 IgE sp. C216 – doksycyklina (ICD-9: l91) 118,80
875 IgE sp. P1 – glista ludzka (ICD-9: L91) 56,20
876 Badania serologiczne w kierunku choroby „płuco farmera” 163,10
879 Badania serologiczne w kierunku choroby „hodowców ptaków” 190,10

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR

BADANIA OJCOSTWA I POKREWIEŃSTWA BIOLOGICZNEGI DO CELÓW PRYWATNYCH
900 Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby 525,90
902 Test DNA na ojcostwo  i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby 702,40
901 Test DNA na ojcostwo  i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne – dodatkowa osoba 254,60
5019 Test DNA pokrewieństwo w linii żeńskiej, chromosom X, 2 osoby 1782,40
5020 Test DNA pokrewieństwa w linii męskiej,  chromosom Y, 2 osoby 614,60
BADANIA OJCOSTWA DO CELÓW SĄDOWYCH
903 Test DNA na ojcostwo dla celów sądowych  24 markery genetyczne, 3 osoby 1097,60
5021 Test DNA na ojcostwo dla celów sądowych dodatkowa osoba 263,40
5022 Test DNA pokrewieństwa w linii męskiej dla celów sądowych,  chromosom Y, 2 osoby 886,80

BADANIA PORÓWNIA PROFILI GENETYCZNYCH

TESTY GENEALOGICZNE
5027 Test genealogiczny haplotyp Y ( linia męska) 790,20
TESTY WIERNOŚCI
5029 Badanie wstępne- identyfikacja mikrośladu 87,80

BADANIA PO OBCIĄŻENIU

880 Prolaktyna test czynnościowy (3 pkt.) (ICD-9: N59) 131,90
3353 Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) (ICD-9: N59) 87,90
3354 Prolaktyna test czynnościowy (4 pkt.) 175,80
886 Insulina po obciązeniu (50 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97) 150,10
887 Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97) 150,10
888 Insulina po obciążeniu (0,1) (ICD-9: L97) 99,80
889 Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3) (ICD-9: L97) 199,60
890 Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1) (ICD-9: L97) 99,80
891 Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 2) (ICD-9: L97) 99,80
892 Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3, 4) (ICD-9: ) 199,60
3352 Insulina po obciążeniu (ICD-9: L97) 29,20
950 Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) (ICD-9: L43) 27,00
951 Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) (ICD-9: L43) 41,00
952 Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g 1h) (ICD-9: L43) 14,00
953 Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) (ICD-9: L43) 27,00
954 Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) (ICD-9: L43) 27,00
955 Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) (ICD-9: L43) 41,00
956 Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h) (ICD-9: L43) 27,00
957 Test obciążenia glukozą (4pkt, 75g, 0, 1, 2, 3h)  (ICD-9: L43) 54,60
958 OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy (0,1,2 h) (ICD-9: L43) 41,00
960 Glukoza po posiłku (0,1) (ICD-9: L43) 27,00
961 Glukoza po posiłku (0,1,2) (ICD-9: L43) 41,00
962 Glukoza po posiłku (0,2) (ICD-9: L43) 27,00
963 Profil dobowy glukozy (ICD-9: L43) 11,90
3356 Kortyzol – test hamowania dexametazonem (ICD-9: M31) 49,90

MIKROBIOLOGIA

Badania bakteriologiczne
1100 Mocz posiew (bad. bakter.) 49,70
1000 Wymaz z gardła/migdałków w kierunku Streptococcus pyogenes i paciorkowców beta-hemolizujących grupy A, C i G (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 56,20
1001 Wymaz z nosa (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 56,20
1002 Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1003 Wymaz z jamy ustnej  (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1004 Wymaz z języka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1005 Wymaz z dziąseł (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1006 Wymaz z zębodołu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1008 Wymaz z migdałków (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1009 Wymaz z krtani (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1010 Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 56,20
1011 Wymaz z ucha lewego  (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 56,20
1012 Wymaz z ucha – noworodki (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 48,60
1014 Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 56,20
1015 Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 56,20
1016 Wymaz z rogówki oka prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1017 Wymaz z rogówki oka lewego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1018 Wymaz z przełyku (bad. bakter.)  (ICD-9: 91.831) 55,80
1020 Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 56,20
1021 Wymaz z pępka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1022 Wymaz z rany (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 56,20
1023 Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 56,20
1024 Wymaz z czyraków (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 56,20
1025 Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 56,20
1026 Wymaz z owrzodzenia beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1027 Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1028 Wymaz z przetoki (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1030 Posiew z ropnia (bad. bakter) (ICD-9: 91.831) 55,80
1032 Posiew z odleżyny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1033 Wymaz ze skóry (badanie przesiewowe) (ICD-9: 91.831) 55,80
1034 Wymaz z pachwiny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 48,60
1041 Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1042 Wymaz spod napletka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1043 Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1044 Wymaz z przedsionka pochwy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1045 Wymaz z pochwy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 56,20
1046 Wymaz z pochwy beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1047 Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 56,20
1048 Wymaz z jamy macicy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1050 Wymaz z prącia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1051 Wymaz z okolicy odbytu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1052 Wymaz z odbytu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 48,60
1056 Wymaz z miejsca wkłucia (ICD-9: 91.831) 55,80
1101 Kał posiew  (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 62,60
1103 Plwocina posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1104 Aspirat z oskrzeli posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1105 Aspirat z oskrzeli posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1106 Wydzielina oskrzelowa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1110 Nasienie posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 56,20
1123 Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1124 Wydzielina z piersi (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1125 Pokarm z piersi prawej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1126 Pokarm z piersi lewej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1130 Ropa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1150 Wydzielina z gruczołu krokowego posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1152 Wydzielina z gruczołu Bartholiniego posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1200 Inny materiał posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1250 Wymaz z gardła w kierunku antygenu Chlamydia pneumoniae met. immunofluorescencji (ICD-9: S59) 70,20
1251 Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia pneumoniae met. immunofluorescencji (ICD-9: S59) 70,20
1252 Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) (ICD-9: 90.92) 49,70
1254 Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC) (ICD-9: S96) 56,20
1256 Posiew kału w kierunku Campylobacter (ICD-9: 91.831) 99,40
1258 Wymaz z odbytu w kierunku Salmonella / Shigella (ICD-9: 91.831) 49,90
1260 Campylobacter antygen w kale (ICD-9: S49) 113,40
1265 Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (ICD-9: 91.831) 68,90
1266 Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica (ICD-9: 91.831) 62,60
1267 Posiew w kierunku Propionibacterium acnes (ICD-9: 91.831) 55,80
1270 Clostridioides difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale (ICD-9: S81) 125,30
1273 Clostridioides difficile-toksyna B,toksyna binarna,obecność szczepu hiperepidemicznego (DNA) met. Real Time-PCR (ICD-9: S83) 398,00
1280 Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (ICD-9: 91.831) 83,20
1281 Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (ICD-9: 91.831) 83,20
1285 Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) (ICD-9: 91.831) 63,70
1286 Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) (ICD-9: 91.831) 63,70
1287 Wymaz z pochwy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) (ICD-9: 91.831) 68,90
1290 Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (bad. mikrob.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1303 Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. immunofluorescencji (ICD-9: S59) 69,10
1304 Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. immunofluorescencji (ICD-9: S59) 69,10
1305 Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. immunofluorescencji (ICD-9: S59) 69,10
1310 Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) 56,20
1311 Wymaz z  przedsionka pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) 56,20
1312 Wymaz z przedsionka pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) 56,20
1316 Inny materiał w kierunku paciorkowca grupy B (GBS)  (ICD-9: 91.831) 55,80
1321 Posiew płynów w kierunku M. tuberculosis–met. aut. (Gruzlica) (bad. bakt.) (ICD-9: 91.831) 178,20
1550 Punktat z zatok (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1700 Wymaz z pochwy bakteriologia+mykologia (ICD-9: 91.831) 111,70
1702 Badanie epidemiologiczne (ICD-9: 91.831) 37,80
1750 Posiew końcówki cewnika moczowego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1751 Wymaz z okolicy wenflonu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1752 Wymaz z rurki intubacyjnej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1754 Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1755 Wymaz z okolicy miejsca wprowadzenia cewnika naczyniowego (bad.bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1756 Posiew koncówki cewnika naczyniowego (bad.bakter) (ICD-9: 91.831) 55,80
1757 Posiew końcówki cewnika naczyniowego żylnego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1758 Posiew końcówki cewnika naczyniowego tętniczego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1759 Posiew końcówki cewnika naczyniowego centralnego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1760 Posiew końcówki cewnika z dróg oddechowych (bad.bakter) (ICD-9: 91.831) 55,80
1761 Wymaz z wkładki wewnątrzmacicznej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1762 Seton z ucha prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1763 Seton z ucha lewego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1765 Wymaz z cewnika moczowego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1783 Dren posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1791 Wymaz z gardła rozszerzony (bad. bakter.) (ICD-9: ) 55,80
3221 Kyber Kompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału 649,10
3232 KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału 530,30
Badania mykologiczne w kierunku grzybów drożdżopodobnych
2100 Mocz posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 56,20
2101 Kał posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 56,20
2000 Wymaz z gardła/migdałków (bad.mykol.) (ICD-9: 91.831) 56,20
2001 Wymaz z nosa (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2002 Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2003 Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2004 Wymaz z języka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2005 Wymaz z dziąseł (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2006 Wymaz z zębodołu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2009 Wymaz z krtani (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2010 Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 56,20
2011 Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2014 Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2015 Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2018 Wymaz z przełyku (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2020 Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2021 Wymaz z pępka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2022 Wymaz z rany (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 56,20
2024 Wymaz z czyraków (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2025 Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 56,20
2027 Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2028 Wymaz z przetoki (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2040 Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2041 Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 56,20
2042 Wymaz spod napletka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2043 Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2044 Wymaz z przedsionka pochwy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2045 Wymaz z pochwy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 56,20
2047 Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 56,20
2050 Wymaz z prącia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2051 Wymaz z okolicy odbytu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2052 Wymaz z odbytu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2103 Plwocina posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2104 Aspirat z oskrzeli posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2109 Materiał śródoperacyjny (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2110 Nasienie posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 56,20
2112 Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2114 Popłuczyny żołądkowe (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2115 Punktat posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2118 Żółć posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2119 Treść z przetoki posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2121 Treść żołądkowa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2122 Wody płodowe posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2123 Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2124 Wydzielina z piersi (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2125 Wydzielina oskrzelowa posiew (bad. mykol.)  (ICD-9: 91.831) 55,80
2126 Pokarm z piersi prawej posiew (bad. mykol.)  (ICD-9: 91.831) 55,80
2127 Pokarm z piersi lewej posiew (bad. mykol.)  (ICD-9: 91.831) 55,80
2128 Krew posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2130 Ropa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2132 Płyn z jamy ciała posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2150 Wydzielina z gruczołu krokowego posiew (bad.mykol) (ICD-9: 91.831) 55,80
2200 Inny materiał (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2250 Posiew kału w kierunku grzybów pleśniowych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2751 Wymaz z okolicy wenflonu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2752 Wymaz z rurki intubacyjnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2754 Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2762 Seton z ucha prawego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2763 Seton z ucha lewego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80
2765 Wymaz z cewnika moczowego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 55,80

BADANIE W KIERUNKU DERMATOFITÓW

2500 Paznokcie rąk (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 86,40
2501 Paznokcie stóp (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 86,40
2502 Naskórek dłoni (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 86,40
2503 Naskórek stóp (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 86,40
2504 Skóra gładka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 86,40
2505 Skóra owłosiona głowy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 86,40
2506 Włosy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 113,40
2507 Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżop. (bad. mykol.)  (ICD-9: 91.831) 55,80
2508 Zeskrobiny z ucha (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 113,40
2509 Zeskrobiny inny materiał (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831) 113,40

BADANIA W KIERUNKU BAKTERII BEZTLENOWYCH

1007 Wymaz z zębodołu beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1013 Wymaz z ucha beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 56,20
1029 Wymaz z przetoki beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 56,20
1031 Posiew beztlenowy z ropnia (bad. bakter) (ICD-9: 91.831) 55,80
1049 Wymaz z jamy macicy beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1053 Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1054 Wymaz z ucha prawego beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1055 Wymaz z ucha lewego beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1107 Wydzielina oskrzelowa posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1111 Nasienie posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1131 Ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1151 Wydzielina z gruczołu krokowego posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1153 Wydzielina z gruczołu Bartholiniego posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1156 Materiał śródoperacyjny posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1157 Żółć posiew beztlenowy(bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1158 Wody płodowe posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1159 Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL beztlenowo (bad. bakter.)  (ICD-9: 91.831) 55,80
1201 Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1753 Wymaz z rurki intubacyjnej beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80

WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE

1770 Sporal A (1 krążek) 44,30
1771 Sporal A (2 krążki) 75,60
1772 Sporal A (3 krążki) 113,40
1773 Sporal S (1 krążek) 37,80
1774 Sporal S (2 krążki) 75,60
1776 Sporal S (4 krążki) 151,20
1777 Sporal A (4 krążki) 151,20
1787 Ampułkowy wskaźnik biologiczny (2 testy) (ICD-9: ) 87,90
1788 Ampułkowy wskaźnik biologiczny (3 testy) (ICD-9: ) 131,90

BADANIA NA NOSICIELSTWO

57 Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) 172,80
1354 wymaz na nosicielstwo patogenów alarmowych ESBL, KPC, MBL, OXA 56,20
1350 Wymaz na nosicielstwo MRSA (bad. bakter.) 56,20
1351 Wymaz na nosicielstwo MRSA i MSSA. (ICD-9: 91.831) 55,80
1352 Wymaz z odbytu w kierunku VRE (bad. bakter.) 56,20
1353 Badanie w kierunku KPC (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831) 55,80
1357 Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA-48 94,00

INNE + BADANIA GENETYCZNE

3001 Barbiturany w moczu, ilościowo (ICD-9: P13) 37,80
3004 Benzodiazepiny w moczu, ilościowo (ICD-9: P21) 108,00
3101 Babesia spp. parazytemia, badanie mikroskopowe krwi 140,40
3125 Panel PNEUMO-BACTER 6 – identyfikacja 6 bakterii met.PCR 410,40
3126 Panel PNEUMO-TOTAL 18 – identyfikacja 12 wirusów i 6 bakterii met. PCR 702,00
3181 CMV (Cytomegalovirus) IgM, met.  immunoblot (ICD-9: F24) 162,00
3184 Witamina B3 224,60
3187 Panel PNEUMO-VIRUS 12 – identyfikacja 12 wirusów  met. PCR 518,40
3189 Zapalenie opon mózgowych(Meningitis),12 gat:HSV1,HSV2,VZV,EBV,CMV,HHV6,Enterowirusy,H. influenzae,N.meningitidis,S. pneumoniae,Streptococcus B,L.monocytogenes met.real Time PCR, jakościowo 534,60
3190 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w PMR, 18 patogenów (wirusy, bakterie), met. Real-Time PCR, jakościowo 700,90
3200 EBV (Epstein-Barr virus) IgG, awidność (ICD-9: ) 183,60
3203 Infekcje układu oddechowego, 26 patogenów (wirusy, bakterie), met. Real-Time PCR, jakościowo (ICD-9: ) 815,40
3205 Borrelia burgdorferi-rozbicie krążących kompleksów immunologicznych (KKI) western-blot IgM IgG (ICD-9: S31) 378,00
3214 Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM, met. Immunoblot 170,60
3220 Panel Candida, 7 gatunków z rodzaju Candida, met. Real-Time PCR, jakościowo 380,20
3222 Clostridioides difficile w kale, met. Real-Time PCR (ICD-9: ) 380,20
3230 Aspergilus fumigatus met. PCR jakościowo 481,10
3240 Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met IIF 496,80
3250 Stosunek wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda 280,80
3251 ImuPro SCREEN + (44 alergeny) 534,60
3252 ImuPro BASIC (90 alergenów) 1069,20
3253 ImuPro COMPLETE (270 alergenów) 2019,60
3254 P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM 268,90
3255 P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG 268,90
3258 Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy (ICD-9: M83) 171,70
3259 Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy (ICD-9: M85) 99,40
3261 Jod, ilościowo 312,10
3262 Jod w DZM 312,10
3263 Brom w surowicy 129,60
3265 FoodScreen IgG 96 składników pokarmowych 1496,90
3266 FoodScreen IgG 144 składniki pokarmowe 1871,60
3267 FoodScreen IgG, IgA 96 składników pokarmowych 2245,30
3268 FoodScreen IgG, IgA 144 składniki pokarmowe 3119,00
3269 Przeciwciała przeciw kanałom potasowym (VGKC) 469,80
3270 Albumina w moczu (ICD-9: I09) 24,80
3275 P/c  przeciw akwaporynie 4 met. IIF 224,60
3338 PlGF (KRYPTOR) 167,40
3344 Witamina E 187,90
3346 Witamina C (Kwas askorbinowy) (ICD-9: O85) 199,80
3372 Aktywność anty-Xa (ICD-9: G63) 162,00
3380 Witamina A (ICD-9: O81) 199,80
3381 Witamina B1 199,80
3382 Witamina B2 199,80
3383 Witamina B5 237,60
3384 Witamina B6 199,80
3385 Witamina H 199,80
3386 Witamina K1 (ICD-9: ) 199,80
3394 Panel witamin A, C, E (ICD-9: ) 368,30
3399 Panel witamin A i E (ICD-9: ) 214,90
3425 Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA (ICD-9: M82) 496,80
3465 P/c. przeciw MOG i akwaporynie-4 met. IIF (ICD-9: ) 224,60
3466 Panel pediatryczny (mieszany) z anty-CCD Absorbentem – 28 alergenów (ICD-9: L91) 194,40
3467 Panel pokarmowy z Anty-CCD Absorbentem – 21 alergenów (ICD-9: L91) 194,40
3468 Panel oddechowy z anty-CCD absorbentem – 21 alergenów (ICD-9: L91) 194,40
3470 Badanie 4K (ICD-9: ) 2052,00
3471 Select MDx – płynna biopsja prostaty (ICD-9: ) 2127,60
3474 Klozapina, ilościowo (ICD-9: ) 237,60
3490 VEGF (ICD-9: ) 256,00
3495 Onkopakiet 3 pierwiastków w surowicy Se, Zn, Cu (selen, cynk, miedź) (ICD-9: ) 97,20
3496 Onkopakiet do 3 wybranych pierwiastków we krwi – Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź) (ICD-9: ) 97,20
3497 Onkopakiet 6 pierwiastków we krwi – Se,As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź) (ICD-9: ) 128,50
3534 HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo + genotypowanie (ICD-9: ) 297,00
3596 Kleszczowe zapalenie mózgu, TBEV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo (ICD-9: ) 225,70
3630 Badanie histopatologiczne (1 bloczek) (ICD-9: Y90) 86,40
3631 Badanie histopatologiczne (2 bloczki) (ICD-9: Y90) 129,60
3632 Badanie histopatologiczne (3 bloczki) (ICD-9: Y90) 194,40
3645 Antygen HLA-B57 (ICD-9: ) 451,40
3648 Typowanie molekularne KIR (ICD-9: ) 499,00
3651 Fibrotest – raport 412,60
3652 Fibromax – raport 786,20
3666 Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. LBC 125,30
3672 RAS – badanie mutacji w genach RAS (KRAS i NRAS) (ICD-9: ) 689,00
3673 Aktywność beta-glukozydazy – diagnostyka choroby Gauchera i choroby Wolmana (ICD-9: ) 534,60
3674 Chlamydia psittaci, przeciwciała klasy IgG, IgM (ICD-9: ) 712,80
3690 HER 2, barwienie immunohistochemiczne 108,00
3742 Borelioza – test LymeDetect (odp. humoralna i komórkowa) (ICD-9: ) 394,20
3743 Panel rekombinanty roztocze (ICD-9: L91) 270,00
3751 Fibrotest – badania 163,10
3752 Fibromax – badania 187,90
3753 Koenzym Q10 (Ubichinon) 178,20
3761 HIV1/2, HCV, HBV dyskryminacja patogenu do badania przesiewowego metodą NAT 439,60
3764 BRAF V600 – badanie mutacji V600 genu BRAF (ICD-9: ) 534,60
3766 ALK-FISH – badanie rearanżacji genu ALK (ICD-9: ) 653,40
3767 EGFRmut – badanie mutacji genu EGFR (ICD-9: ) 594,00
3768 KIT/PDGFRA – badanie mutacji genu KIT i PDGFRA (ICD-9: ) 1021,70
3769 KIT – badanie mutacji genu KIT (ICD-9: ) 653,40
3773 1p/19q – badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH) (ICD-9: ) 1306,80
3774 BRAF – badanie mutacji w eksonie 15 genu BRAF (ICD-9: ) 297,00
3775 BRCA-NGS – badanie mutacji germinalnych i somatycznych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w materiale nowotworowym (ICD-9: ) 2079,00
3777 CHEK2 – badanie mutacji w genie CHEK2 (ICD-9: ) 534,60
3778 IDH – badanie mutacji genów IDH1 i IDH2 (ICD-9: ) 415,80
3779 KRAS – badanie mutacji w genie KRAS (ICD-9: ) 534,60
3780 MGMT – badanie metylacji promotora genu MGMT (ICD-9: ) 819,70
3781 MSI – badanie niestabilności mikrosatelitarnej DNA (ICD-9: ) 819,70
3782 NRAS – badanie mutacji w genie NRAS (ICD-9: ) 534,60
3783 PDGFRA – badanie mutacji genu PDGFRA w GIST (ICD-9: ) 570,20
3784 PD-L1 – badanie ekspresji antygenu PD-L1 (ICD-9: ) 475,20
3785 Rdzeniasty rak tarczycy, zespoły MEN2A, MEN2B – analiza  genu RET (ICD-9: ) 772,20
3786 ROS1-FISH – badanie rearanżacji genu ROS1 (ICD-9: ) 712,80
3787 TERT – badanie mutacji promotora genu TERT (ICD-9: ) 297,00
3788 BRCA – test małopolski (ICD-9: ) 712,80
3790 RAS/BRAF – badanie mutacji w genach RAS (KRAS i NRAS) oraz BRAF (ICD-9: ) 1306,80
3791 TP53 – badanie mutacji germinalnych w genie TP53 (ICD-9: ) 594,00
3792 CDKN2A – badanie mutacji genu CDKN2A (ICD-9: ) 700,90
3793 LCT –  badanie polimorfizmu -13910C>T w genie LCT met. sekwencjonowania (ICD-9: ) 297,00
3807 Konsultacja specjalistyczna (Patomorfolog) 624,20
3809 Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (gen CACNA1A – mutacja dynamiczna) (ICD-9: ) 297,00
3810 Nerwiakowłókniakowatość typu 1, neurofibromatoza typ 1, choroba von Recklinghausena  (gen NF1) – test MLPA (ICD-9: ) 1116,70
3811 Mutacje w genie CYP1B1 (C142G, G355T, C1294G) 270,00
3812 Mukowiscydoza (gen CFTR – 36 mutacji) 772,20
3814 Mukowiscydoza,  mutacje genu CFTR (1779 mutacji), badanie wszystkich eksonów genu CFTR 3504,60
3817 Genodiet completo 2700,00
3819 Niedosłuch wrodzony DFNB1 (gen GJB2 – cały) 410,40
3820 Czerwienica prawdziwa i inne choroby mieloproliferacyjne – badanie mutacji V617F w genie JAK2 427,70
3822 Zespół Gilberta (gen UGT1A1 – najczęstsza mutacja) 272,20
3823 HER – 2 met. FISH 712,80
3824 Nietolerancja laktozy typu dorosłego – analiza polimorfizmu 13910 genu LCT met, PCR 297,00
3825 Mukowiscydoza (gen CFTR – mutacja F508del) 320,80
3826 Dystrofia miotoniczna typu 1 (gen DMPK – mutacja dynamiczna) 712,80
3827 Zespół CADASIL, analiza mutacji w eksonach 4 i 5 genu NOTCH3 451,40
3831 Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (badanie obecności delecji/duplikacji w genie DMD), met. MLPA 1176,10
3832 Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (LHON) – badanie 3 mutacji mtDNA 1128,60
3833 Dystonia torsyjna typu I (badanie najczęstszej mutacji w genie TOR1A) 368,30
3835 Badanie polimorfizmu ApaI w genie IGF-2 297,00
3836 Mitochondrialna choroba MERRF – padaczka miokloniczna z czerwonymi poszarpanymi włóknami – badanie dwóch mutacji: A8344G oraz T8356C 499,00
3837 Mitochondrialna choroba MELAS–miopatia mitochondrialna,encefalopatia,kwasica mleczanowa,występowanie incydentów podobnych do udarów–badanie trzech mutacji:A3243G,T3271C,A3251G 522,70
3839 Łuszczyca (HLA-Cw6) 429,80
3840 Zespół Retta (gen MECP2 – cały) 683,60
3841 Zespół łamliwego chromosomu X – prescreening (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1) 429,80
3842 Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe), mutacje w genach PRSS1, SPINK1 i CFTR 680,40
3843 Ceroidolipofuscynoza typu 2 (gen TPP1) – badanie podstawowe 819,70
3848 Choroba Wilsona, Analiza sekwencji kodującej genu ATP7B met. NGS 2673,00
3850 Badanie molekularne BCR/ABL transkrypt p210 – ilościowo 653,40
3851 Badanie molekularne BCR/ABL transkrypt p 190, p210/230- jakościowo 475,20
3853 Hemochromatoza – określenie rzadkich mutacji: E168* oraz Q283P w genie HFE 403,90
3860 Badanie mutacji w eksonie 9 genu CALR (ICD-9: ) 463,30
3861 Rearanżacja genu TCRG (ICD-9: ) 582,10
3863 Badanie mutacji W515K/L w genie MPL (ICD-9: ) 463,30
3866 Polimorfizm w genie CYP1A2 – metabolizm kofeiny – badanie genetyczne (ICD-9: ) 131,90
3867 Fruktozemia wrodzona –  mutacje A150P i A175D w genie ALDOB  (ICD-9: ) 154,40
3868 Polimorfizm – 675 4G/5G w genie PAI-1 (SERPINE1) (ICD-9: ) 237,60
3869 CDH1, e-kadheryna, met. biologii molekularnej (ICD-9: ) 2376,00
3870 Deficyt alfa 1- antytrypsyny, mutacje w genie SERPINA1 (AAT) 388,80
3872  MODY 2 , cukrzyca-  badanie wybranych fragmentów genu GCK1 (ICD-9: ) 986,00
3873 MODY 3,  cukrzyca – badanie wybranych fragmentów genu HNF1A (ICD-9: ) 986,00
3874 Choroba Charcot-Marie-tooth typu 2 (CMT2) – test MLPA (ICD-9: ) 1176,10
3875 Zespół łamliwego chromosomu X – analiza w kierunku obecności premutacji i mutacji dynamicznej polegającej na ekspansji powtórzeń (CGG) w 5’UTR genu FMR1 (ICD-9: ) 689,00
3877 Ataksja  rdzeniowo-móżdżkowa 1, SCA1 (gen ATXN1 – mutacja dynamiczna) (ICD-9: ) 588,10
3878 Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 2, SCA2  (gen ATXN2 – mutacja dynamiczna) (ICD-9: ) 617,80
3879 Kariotyp badanie cytogenetyczne z amniocytów (ICD-9: ) 1722,60
3880 Badanie w kierunku mozaiki linii chromosomów płciowych, met. FISH (ICD-9: ) 748,40
3881 Weryfikacja kariotypu mozaikowego chromosomu X lub Y o niskim procencie komórek nieprawidłowych, met. FISH (ICD-9: ) 570,20
3882 Niepłodność męska-delecja sekwencji SRY w chromosomie Y met. biologii molekularnej (FISH) (ICD-9: ) 570,20
3884 Mutacja w eksonie 12 genu JAK2 (ICD-9: ) 427,70
3897 IONA Test 2916,00
3901 Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa w krwince czerwonej ( G-6-PD) (ICD-9: K29) 378,00
3911 HPA-1, konflikt płytkowy, badanie przesiewowe 199,80
3914 Ataksja Friedreicha (gen FXN – mutacja dynamiczna) 588,10
3919 Omega Test (ICD-9: ) 475,20
3923 Zdrowa antykoncepcja – panel badań genetycznych (ICD-9: ) 772,20
3924 Zdrowe geny, panel badań genetycznych – Zdrowe macierzyństwo (ICD-9: ) 1402,90
3925 Poronienia – panel badań genetycznych (ICD-9: ) 582,10
3926 Ryzyko zawału serca – panel badań genetycznych (ICD-9: ) 297,00
3927 Nowotwory u mężczyzn – panel rozszerzony (BRCA1,BRCA2,HOXB13,CHEK2, NBN,CDKN2) (ICD-9: ) 1872,70
3928 Nowotwory u kobiet – panel rozszerzony (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN, CDKN2A) (ICD-9: ) 1872,70
3929 Przeciwciała przeciwko kompleksowi heparyna-PF4 (HIT II) (ICD-9: ) 345,60
3930 MTHFR – badanie wariantów 677C>T i 1298A>C MTHFR met. sekwencjonowania (ICD-9: ) 332,60
3931 F5 – badanie mutacji czynnika V Leiden met. sekwencjonowania (ICD-9: ) 356,40
3932 F2 – badanie mutacji genu protrombiny met. sekwencjonowania (ICD-9: ) 356,40
3933 Badanie pojedynczej mutacji BRCA1/2 – met. sekwencjonowania (ICD-9: ) 475,20
3934 EGFR (ctDNA) – badanie mutacji EGFR w wolnokrążącym DNA (płynna biopsja) (ICD-9: ) 1069,20
3935 Nowotwory u mężczyzn – panel podstawowy (BRCA1,BRCA2,HOXB13,CHEK2, NBN) (ICD-9: ) 1366,20
3936 Nowotwory u kobiet – panel podstawowy (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN) (ICD-9: ) 1366,20
3985 Wstępna diagnostyka w kierunku CLL/chłoniaka met. cytometrii przepływowej (ICD-9: ) 972,00
3987 CLL-B ,chłoniak B – ustalenie rozpoznania i ocena klonalności – szpik, krew, met. cytometrii przepływowej (ICD-9: ) 1458,00
3994 Badanie molekularne BCR/ABL transkrypt p190 – ilościowo (ICD-9: ) 938,50
3998 Polimorfizm R2 genu czynnika V (ICD-9: ) 237,60
4125 Wydanie wyniku badań w języku angielskim 27,00
4251 Analiza aberracji (liczby i struktury) oraz mikroaberracji chromosomowych w diagnostyce wad wrodzonych – mikromacierz kliniczna CGH (ICD-9: ) 2007,70
4252 Achondroplazja (gen FGFR3 – najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 344,50
4253 Choroba Alzheimera (gen APP – ekson 17) (ICD-9: ) 368,30
4254 Choroba Alzheimera (gen PSEN1 – wybrane fragmenty  – eksony 5-8) (ICD-9: ) 855,40
4255 Zespół Aperta (gen FGFR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 564,30
4256 Atopowe zapalenie skóry, rybia łuska, astma – filagryna (gen FLG/filagryna – badanie 2 najczęstszych mutacji) (ICD-9: ) 718,70
4258 Dystrofia mięśniowa Beckera (gen DMD – delecje/duplikacje) – test MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4259 Zespół Beckwitha-Wiedemanna (BWS) – test MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4260 Zespół Crouzona (FGFR2 – wybrany fragment/najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 564,30
4261 Dziedziczna neuropatia z nadwrażliwości na ucisk, HNPP – test MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4262 Galaktozemia typu 2 (gen GALT – badanie najczęstszych mutacji Q188R i K285N) (ICD-9: ) 510,80
4263 Hemofilia A (badanie inwersji intronu 22 w genie F8) (ICD-9: ) 760,30
4264 Hipochondroplazja (HCH) (gen  FGFR3 – badanie sześciu najczęstszych mutacji)  (ICD-9: ) 825,70
4265 Choroba Leśniowskiego-Crohna (gen NOD2 – najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 510,80
4266 Zespół Muenkego (gen FGFR3 – fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9: ) 368,30
4267 Oporność na zakażenie wirusem HIV-1 (polimorfizm genu CCR5) (ICD-9: ) 415,80
4268 Zespół Pfeiffera (gen FGFR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 564,30
4269 Zespół Pfeiffera (gen FGFR1 – fragment) (ICD-9: ) 368,30
4270 Zespół Prader-Willi (PWS) (test metylacji DNA – analiza locus SNRPN) (ICD-9: ) 766,30
4271 Rdzeniowy zanik mięśni SMA, identyfikacja delecji eksonów 7 i 8 genu SMN1 wraz z określeniem liczby kopii genów SMN1 i SMN2 – test MLPA (ICD-9: ) 772,20
4272 Zespół Silvera-Russela (RSS) – test MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4273 Badanie mutacji markerowej – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja z oferty) (ICD-9: ) 368,30
4274 Badanie mutacji markerowej – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja spoza oferty) (ICD-9: ) 534,60
4275 Choroba Cowdena, syndrom Bannayan-Riley-Ruvalcaba (gen PTEN – analiza sekwencji kodującej) (ICD-9: ) 1651,30
4276 Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca-analiza delecji/duplikacji w genie LDLR met. MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4277 Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca (sekwencjonowanie met. NGS genów APOB, LDLR, LDLRAP1, PCSK9) (ICD-9: ) 4158,00
4278 Zespół Leriego-Weilla, dyschondrosteoza (analiza delecji/duplikacji w regionie promotorowym i genie SHOX) – test MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4279 Badanie prenatalne- analiza aberracji chromosomowych (liczby i struktury) oraz mikroaberracji, określenie płci płodu – metodą mikromacierzy CGH (ICD-9: ) 2197,80
4280  Badanie prenatalne- analiza aberracji liczbowych chromosomów: X, Y, 13, 18, 21, określenie płci płodu metodą QF-PCR (ICD-9: ) 772,20
4281 Zespół Angelmana (AS, test metylacji DNA – analiza locus SNRPN) (ICD-9: ) 766,30
4282 Zespół CHARGE (asocjacje CHARGE) – test MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4283 Mikrodelecje (zespoły najczęściej występujących mikrodelecji chromosomowych) – test MLPA (ICD-9: ) 683,10
4284 Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca: gen ApoB100 (wybrany fragment/najczęstsze mutacje), gen LDLR (mutacja G571E) (ICD-9: ) 695,00
4285 Mikrodelecje – analiza delecji/duplikacji w regionach: 1q21,1, 3q29, 7q36,1, 12p11,23, 15q13, 15q24,1, 16p11, 17q12, 18q21,2, 20p12,2 test MLPA (ICD-9: ) 742,50
4286 Panel kardiologiczny CardioN+ diagnozujący predyspozycje do udaru i zawału mięśnia sercowego metodą NGS (ICD-9: ) 4158,00
4287 Homocystynuria (gen CBS – ekson 8) (ICD-9: ) 552,40
4288 Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGA3 – 4 najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 564,30
4289 Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGB3 – najczęstsza mutacja) (ICD-9: ) 368,30
4290 Zespół ADULT (gen TP63 – cały) (ICD-9: ) 2482,90
4291 Zespół ADULT (gen TP63 – eksony 5-8,13,14 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 1152,40
4292 Zespół ADULT (gen TP63 – ekson 5-8) (ICD-9: ) 772,20
4293 Zespół ADULT (gen TP63 – ekson 13,14) (ICD-9: ) 439,60
4294 Zespół Al-Awadi/Raas-Rothschild (gen WNT7a – cały) (ICD-9: ) 902,90
4295 Albinizm oczny (gen GPR143 – eksony 3, 6 i 7) (ICD-9: ) 807,80
4296 Dziedziczna osteodystrofia Albrighta (gen GNAS1  – najczęstsze mutacje somatyczne) (ICD-9: ) 368,30
4297 Zespół Alstroma (gen ALMS1 – najczęstsze mutacje/wybrane fragmenty) (ICD-9: ) 1294,90
4298 Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB – cały) (ICD-9: ) 1271,20
4299 Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB – eksony 1,3) (ICD-9: ) 772,20
4300 Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB – ekson 2) (ICD-9: ) 499,00
4301 Aniridia – mikrodelecje regionu 11p13 – test MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4302 Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 3, SCA3 (gen ATXN3 – mutacja dynamiczna) (ICD-9: ) 588,10
4303 Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 7, SCA7 (gen ATXN7 – mutacja dynamiczna) (ICD-9: ) 588,10
4304 Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 – cały) (ICD-9: ) 1128,60
4305 Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 – eksony 2,3) (ICD-9: ) 564,30
4306 Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 – ekson 4) (ICD-9: ) 564,30
4307 Zespół Bardeta-Biedla – (gen BBS10 – cały) (ICD-9: ) 1205,80
4308 Zespół Bardeta-Biedla (gen BBS10 – ekson 1) (ICD-9: ) 368,30
4309 Zespół Bardeta-Biedla (gen BBS10 – ekson 2) (ICD-9: ) 843,50
4310 Zespół BOR (gen EYA1 – cały) (ICD-9: ) 2090,90
4311 Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 – cały) (ICD-9: ) 944,50
4312 Brachydaktylia typu B – postać atypowa (gen NOG – cały) (ICD-9: ) 718,70
4313 Brachydaktylia typu B (gen ROR2 – eksony 8 i 9) (ICD-9: ) 944,50
4314 Brachydaktylia typu B (geny ROR2 – eksony 8 i 9, NOG – cały) (ICD-9: ) 1532,50
4315 Brachydaktylia typu C (gen GDF5 – cały) (ICD-9: ) 944,50
4316 Brachydaktylia typu D (gen HOXD13 – cały) (ICD-9: ) 902,90
4317 Brachydaktylia typu E (gen HOXD13 – cały) (ICD-9: ) 902,90
4318 Brachydaktylia typu E2 (gen PTHLH – cały) (ICD-9: ) 772,20
4319 Choroba Canavana (gen ASPA – eksony 4 i 5) (ICD-9: ) 510,80
4320 Centralna, otoczkowa dystrofia naczyniówkowa (areolarna) – (gen RDS/perferyny – cały) (ICD-9: ) 944,50
4321 Cherubizm (gen SH3BP2 – fragment/najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 480,00
4322 Choroideremia (gen CHM – cały) (ICD-9: ) 2364,10
4323 Zespół Denysa-Drasha (gen WT1 – eksony 5-10) (ICD-9: ) 1176,10
4324 Dłoń – stopa – narządy płciowe, zespół (hand-foot-genital s.) (gen HOXA13 – cały)  (ICD-9: ) 760,30
4326 Dysgenezja gonad – badanie całego genu SRY (ICD-9: ) 629,60
4327 Dysgenezja gonad – wykrycie obecności  SRY (ICD-9: ) 356,40
4328 Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 – cały) (ICD-9: ) 1259,30
4329 Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 – eksony 1-2) (ICD-9: ) 534,60
4330 Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 – eksony 3-5) (ICD-9: ) 772,20
4331 Dysplazja ektodermalna hipohydrotyczna (gen EDAR – cały) (ICD-9: ) 1805,80
4332 Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 – cały) (ICD-9: ) 1259,30
4333 Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 – ekson 1) (ICD-9: ) 427,70
4334 Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 – eksony 2-3) (ICD-9: ) 831,60
4335 Dysplazja kostna kręgosłupowo-żebrowa (ang. spondylocostal dysplasia) – (gen DLL3 – cały) (ICD-9: ) 1687,00
4336 Dysplazja obojczykowo-czaszkowa (gen RUNX2 – cały) (ICD-9: ) 1633,50
4337 Dysplazja tanatoforyczna (gen FGFR3 – fragment E7/najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 392,00
4338 Dysplazja tanatoforyczna (gen FGFR3 – fragment E8/dodatkowe mutacje) (ICD-9: ) 392,00
4339 Dysplazja wielonasadowa (gen COMP – eksony 10-16) (ICD-9: ) 1259,30
4340 Dysplazja wielonasadowa (gen COMP – eksony 10-12) (ICD-9: ) 510,80
4341 Dysplazja wielonasadowa (gen COMP – eksony 13-16) (ICD-9: ) 748,40
4342 Dystonia typu 5 – wrażliwa na lewodopę (gen GCH1 – sekwencja kodująca) (ICD-9: ) 1176,10
4343 Dystonia typu 6 (gen THAP1 – sekwencja kodująca) (ICD-9: ) 807,80
4344 Dystrofia czopkowo-pręcikowa (gen GUCY2D – jedna, najczęstsza mutacja) (ICD-9: ) 368,30
4345 Dystrofia dołkowo-plamkowa (gen RDS/peryferyna – cały) (ICD-9: ) 944,50
4346 Dystrofia motylokształtna plamki Deutmanna (gen RDS/peryferyna – cały) (ICD-9: ) 944,50
4347 Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 1 A/LGMD1A (gen TTID – wybrany fragment/najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 457,40
4348 Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 2 A/LGMD2A (gen CAPN3 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 499,00
4349 Dystrofia plamki typu „plastra miodu” Doyne’a – rodzinne druzy plamki  (gen EFEMP1 – jedna, najczęstsza mutacja) (ICD-9: ) 368,30
4350 Dystrofie rogówki (gen TGFBI – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 1372,10
4351 Dystrofie wzorzyste plamki typu „pattern” (dorosłych) – (gen RDS/peryferyna – cały) (ICD-9: ) 944,50
4352 Zespół EEC (gen TP63 – cały) (ICD-9: ) 2482,90
4353 Zespół EEC (gen TP63 – eksony 5-8,13,14 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 1152,40
4354 Zespół EEC (gen TP63 – eksony 5-8) (ICD-9: ) 772,20
4355 Zespół EEC (gen TP63 – eksony 13, 14) (ICD-9: ) 534,60
4357 Fenyloketonuria klasyczna (gen PAH – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 944,50
4358 Fenyloketonuria łagodna (gen PAH –  wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 944,50
4359 Zespół Floating-Habor (gen SRCAP- ekson 34) (ICD-9: ) 807,80
4360 Zespół Frasera (gen FREM2 – wybrany fragment) (ICD-9: ) 368,30
4361 Zespół Fuhrmanna (Gen WNT7A – cały) (ICD-9: ) 944,50
4362 Niedobór alfa1-antytrypsyny (gen PI – cały) (ICD-9: ) 1259,30
4363 Autyzm (badanie trzech regionów chromosomowych: 15q11-q13, 16p11, gen SHANK3 w regionie 22q13) – test MLPA (ICD-9: ) 772,20
4364 Zespół Cohena (gen COH1 – wybrany fragment) (ICD-9: ) 368,30
4365 Głuchota po aminoglikozydach (badanie najczęstszych mutacji w genie 12S tRNA) (ICD-9: ) 718,70
4366 Głuchota wrodzona DFNA3 (gen GJB6 – cały)    (ICD-9: ) 421,70
4367 Głuchota wrodzona DFNA9 (gen COCH – ekson 3) (ICD-9: ) 421,70
4368 Głuchota wrodzona DFNB1 (gen GJB2 – mutacja 310del14)  (ICD-9: ) 302,90
4369 Głuchota wrodzona, DFNB1 (gen GJB2 – badanie mutacji 35delG) (ICD-9: ) 421,70
4370 Chondrodysplazja Grebego/ zespół Du Pan (gen GDF5 – cały)  (ICD-9: ) 944,50
4371 Hemochromatoza młodzieńcza typu 2A – mutacje w genie HFE2 (HJV) (ICD-9: ) 891,00
4372 Hemochromatoza młodzieńcza typu 2B – mutacje w genie HAMP (ICD-9: ) 475,20
4373 Hemochromatoza młodzieńcza: typy 2A i 2B (badanie mutacji w genach HFE2 i HAMP) (ICD-9: ) 1176,10
4374 Hemochromatoza wrodzona – badanie sekwencji kodującej genu HFE (ICD-9: ) 1021,70
4375 Hemofilia A (badanie obecności poszczególnych eksonów w genie F8) –  test MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4376 Hermansky-Pudlak, zespół Hermanskyego-Pudlaka (gen HPS1 – najczęstsza mutacja) (ICD-9: ) 421,70
4377 Hiperfenyloalaninemia łagodna  (gen PAH – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 706,90
4378 Hipofosfatazja (gen ALPL – cały ekson 10, w tym mutacja c.1042G>A (p.A348T) (ICD-9: ) 534,60
4379 Hipoplazja lewego serca, zespół hipoplazji lewego serca (gen GJA1 – cały) (ICD-9: ) 552,40
4380 Hipoplazja mostowo-móżdżkowa typu 2 (PCH2) (gen TSEN54 – najczęstsza mutacja p.A307S) (ICD-9: ) 534,60
4381 Zespół Holt-Orama (gen TBX5 – cały) (ICD-9: ) 1764,20
4382 Jaskra pierwotna otwartego kąta (geny MYOC/TIGR – cały i OPTN) – fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9: ) 1490,90
4383 Jaskra pierwotna otwartego kąta (gen MYOC/TIGR – cały) (ICD-9: ) 1259,30
4384 Jaskra pierwotna otwartego kąta (gen OPTN – fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9: ) 368,30
4385 Jaskra wrodzona i dziecięca (gen CYP1B1 – cały) (ICD-9: ) 1294,90
4386 Zespół Jouberta (gen TMEM67 – eksony 5 i 24) (ICD-9: ) 689,00
4387 Karłowatość diastroficzna (diastrophic dwarfism)/Dysplazja wielonasadowa DTDST (gen SLC26A2) (ICD-9: ) 1259,30
4388 Karłowatość diastroficzna (diastrophic dwarfism) (gen SLC26A2 – eksony 2a, 2b, 3b) (ICD-9: ) 772,20
4389 Karłowatość diastroficzna (diastrophic dwarfism) (gen SLC26A2 – eksony 3a, 3c) (ICD-9: ) 534,60
4390 Zespół Kearnsa – Sayrea (KSS) i postępująca oftalmoplegia zewnętrzna – test MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4391 Choroba Kennedyego – opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni (gen AR – mutacja dynamiczna) (ICD-9: ) 588,10
4392 Zanik nerwów wzrokowych typu Kjera (ADOA) – gen OPA1 – test MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4393 Kościozrost promieniowo-łokciowy (gen HOXA11 – cały) (ICD-9: ) 902,90
4394 Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 – cały) (ICD-9: ) 2482,90
4395 Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 – eksony 5-8,13,14) (ICD-9: ) 1152,40
4396 Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 – eksony 5-8) (ICD-9: ) 772,20
4397 Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 – eksony 13, 14) (ICD-9: ) 534,60
4398 Krzywica hipofosfatemiczna autosomalna dominująca (gen FGF23 – wybrane mutacje: p,R176Q, p,R176W, p,R179Q, p,R179W) (ICD-9: ) 534,60
4399 Deficyt LCHAD – niedobór dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (gen HADHA – najczęstsza mutacja) (ICD-9: ) 368,30
4400 Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (gen LHON – jedna mutacja) (ICD-9: ) 445,50
4401 Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (gen LHON – dwie mutacje) (ICD-9: ) 772,20
4402 Zespół Loeysa-Dietza (geny TGFBR1 i TGFBR 2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 2482,90
4403 Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 1300,90
4404 Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje – eksony 5,7,9) (ICD-9: ) 784,10
4405 Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje – eksony 6, 8) (ICD-9: ) 522,70
4406 Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 1300,90
4407 Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje – eksony 4-5) (ICD-9: ) 784,10
4408 Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje – eksony 6-7) (ICD-9: ) 522,70
4409 Zespół łokciowo-sutkowy (Ulnar-mammary syndrome) (gen TBX3 – cały) (ICD-9: ) 2120,60
4410 Zespół Marfana (gen FBN1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje – eksony 28-29) (ICD-9: ) 592,80
4411 Zespół Marfana (gen FBN1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje – eksony 24-30) (ICD-9: ) 772,20
4412 Zespół Marfana (gen FBN1 – eksony  1-23) (ICD-9: ) 3516,50
4413 Zespół Marfana (gen FBN1 – eksony  31-50) (ICD-9: ) 2946,20
4414 Zespół Marfana (gen FBN1 – eksony  51-65) (ICD-9: ) 2304,70
4415 Zespół Marfana (gen FBN1 – cały) (ICD-9: ) 4158,00
4416 Mitochondrialna choroba NARP – neurogenna miopatia z ataksją i zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki – badanie jednej mutacji T8993G (ICD-9: ) 499,00
4417 Zespół mnogich kościozrostów – symfalangizm  (gen GDF5 – cały) (ICD-9: ) 944,50
4418 Zespół mnogich kościozrostów  – symfalangizm (geny GDF5, NOG – całe) (ICD-9: ) 1502,80
4419 Zespół mnogich kościozrostów – symfalangizm (gen NOG – cały) (ICD-9: ) 718,70
4420 Mnogie wyrośla kostne typ I (gen EXT1 – cały) (ICD-9: ) 2120,60
4421 Mnogie wyrośla kostne typ I (analiza eksonów 1-5) (ICD-9: ) 1069,20
4422 Mnogie wyrośla kostne typ I (analiza eksonów 6-11) (ICD-9: ) 1051,40
4423 Moczówka prosta nerkowa (gen AQP2 – cały) (ICD-9: ) 944,50
4424 Zespół Moya-Moya (gen RNF213 – najczęstsza mutacja p.R4810K) (ICD-9: ) 368,30
4426 Hipoplazja nadnerczy (gen DAX1 – cały – badanie uzupełniające po teście MLPA) (ICD-9: ) 944,50
4427 Nerwiakowłókniakowatość typu 2, neurofibromatoza typ 2 (gen NF2) – test MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4428 Niedobór alfa1-antytrypsyny (badany gen PI – eksony 2, 3) (ICD-9: ) 582,10
4429 Niedobór alfa1-antytrypsyny (badany gen PI – eksony 4, 5) (ICD-9: ) 582,10
4430 Niedobór palmitylotransferazy karnitynowej typu 2 – postać dorosłych (gen CPT2 – analiza eksonu 3) (ICD-9: ) 368,30
4431 Niedobór palmitylotranferazy karnitynowej typu 2 – postać dorosłych (gen CPT2 – analiza eksonów 1, 2 i 5) (ICD-9: ) 807,80
4432 Niedosłuch autosomalny dominujący, DFNA2B (gen GJB3 – sekwencja kodujaca) (ICD-9: ) 689,00
4433 Niedosłuch autosomalny dominujący, DFNA6, zespół Wolframa (gen WFS1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 689,00
4434 Choroba Niemanna-Picka typ A/B (gen SMPD1 – cały) (ICD-9: ) 1009,80
4435 Niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie rozwoju (gen ARX – cały) (ICD-9: ) 1294,90
4436 Niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie rozwoju (gen ARX – obecność dup24) (ICD-9: ) 302,90
4437 Niepłodność – badanie genu CFTR (1 mutacja F508del) (ICD-9: ) 320,80
4438 Zespół Nijmegen (gen NBN – najczęstsza mutacja) (ICD-9: ) 332,60
4439 Zespół Noonan (gen PTPN11 – eksony 3, 8, 9, 13) (ICD-9: ) 944,50
4440 Choroba Norrie’go (gen NDP – cały)  (ICD-9: ) 564,30
4441 Obojnactwo rzekome żeńskie/niedobór aromatazy (gen CYP19 – fragment) (ICD-9: ) 564,30
4442 Zespół oczno-zębowo-palcowy (Oculo-dento-digital dysplasia) (gen GJA1 – cały) (ICD-9: ) 552,40
4443 Zespół Touraine-Solente-Gole’a (Pachydermoperiostosis) (gen HPGD – cały)  (ICD-9: ) 1532,50
4444 Paznokieć-rzepka, zespół (nail-patella syndrome) (gen LMX1B – cały) (ICD-9: ) 1532,50
4445 Polidaktylia trójpaliczkowego kciuka/typ 2 polidaktylii przedosiowej (region ZRS) (ICD-9: ) 683,10
4446 Porfiria skórna późna (gen UROD – cały) (ICD-9: ) 1532,50
4447 Porfiria wrodzona erytropoetyczna (gen UROS – najczęstsza mutacja p.C73R) (ICD-9: ) 368,30
4448 Przerost nadnerczy, wrodzony (gen CYP21A2 – najczęstsze mutacje) – test MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4449 Pseudoachondroplazja (gen COMP – eksony 10-16) (ICD-9: ) 1259,30
4450 Pseudoachondroplazja (gen COMP – eksony 10-12) (ICD-9: ) 582,10
4451 Pseudoachondroplazja (gen COMP – eksony 13-16) (ICD-9: ) 772,20
4452 Program lekowy) Rdzeniowy zanik mięśni SMA, identyfikacja delecji eksonów 7 i 8 genu SMN1 wraz z określeniem liczby kopii genów SMN1 i SMN2 – test MLPA (ICD-9: ) 665,30
4453 Zespół Retta (badanie sekwencji kodującej genu MECP2 – ekson 4) (ICD-9: ) 772,20
4454 Zespół Retta (badanie sekwencji kodującej genu MECP2 – ekson 2-3) (ICD-9: ) 510,80
4455 Zespół Retta – postać atypowa (najczęstsze mutacje w genie CDKL5) (ICD-9: ) 1009,80
4456 Zespół Robinowa (gen ROR2  – cały gen) (ICD-9: ) 2340,40
4458 Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 – cały) (ICD-9: ) 2482,90
4459 Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 – eksony 5-8,13,14) (ICD-9: ) 1152,40
4460 Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 – eksony 5-8) (ICD-9: ) 772,20
4461 Rozszczep dłoni i/lub stóp  (gen TP63 – eksony 13, 14) (ICD-9: ) 510,80
4462 Zespół Rubinstein-Taybi (RTS) – test MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4463 Zespół Saethre-Chotzena (gen FGFR3 – fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9: ) 368,30
4464 Zespół Saethre-Chotzena (gen TWIST1 – cały) (ICD-9: ) 564,30
4465 Zespół Smitha, Lemlego i Opitza (DHCR7 – 4 najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 534,60
4466 Zespół Smitha, Lemlego i Opitza (DHCR7 – cały gen) (ICD-9: ) 1372,10
4468 Syndaktylia typu III (gen GJA1 – cały) (ICD-9: ) 552,40
4469 Syndaktylia typu V (gen HOXD13 – cały) (ICD-9: ) 902,90
4470 Synpolidaktylia/syndaktylia typu II (gen HOXD13 – cały) (ICD-9: ) 902,90
4471 Talasemia beta (gen HBB – cały) (ICD-9: ) 938,50
4472 Talasemia beta (gen HBB – eksony 1,3) (ICD-9: ) 617,80
4473 Talasemia beta (gen HBB – ekson 2) (ICD-9: ) 439,60
4474 TAR, zespół TAR (trombocytopenia – brak kości promieniowej) – test MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4475 Telomery (badanie regionów subtelomerowych) – test MLPA  (ICD-9: ) 1069,20
4476 Tętniak aorty, rozwarstwienie aorty piersiowej i tętniak rozwarstwiający aorty piersiowej (geny TGFBR1 i TGFBR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: ) 2482,90
4477 Townes-Brocks, zespół Townesa-Brocksa (gen SALL1 – mutacja R276Ter) (ICD-9: ) 368,30
4478 Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen PRSS1 – eksony 1-3) (ICD-9: ) 718,70
4479 Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen SPINK1 – cały) (ICD-9: ) 718,70
4480 Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen PRSS1 – cały) (ICD-9: ) 1176,10
4481 Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen SPINK – eksony 1-3) (ICD-9: ) 718,70
4482 Choroba Wilsona/zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe – panel 1 (gen ATP7B – ekson 14 – najczęstsza mutacja H1069Q) (ICD-9: ) 320,80
4483 Choroba Wilsona – panel 2 (gen ATP7B – 6 dodatkowych eksonów, nieobjętych w panelu 1, zawierających najczęstsze w populacji polskiej mutacje) (ICD-9: ) 944,50
4484 Choroba Wilsona – panel 3 (gen ATP7B – wszystkie pozostałe fragmenty genu ATP7B, nieobjęte badaniami w panelu 1 i 2) (ICD-9: ) 2601,70
4485 Wydłużonego QT, zespół wydłużonego QT (gen KCNQ1 – cały) (ICD-9: ) 2601,70
4487 Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) – (gen ARMS2 – wybrane polimorfizmy) (ICD-9: ) 564,30
4488 Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) – (gen C2 – wybrane polimorfizmy) (ICD-9: ) 564,30
4489 Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) – (gen CFB – wybrane polimorfizmy) (ICD-9: ) 368,30
4490 Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) – (gen CFH – wybrane polimorfizmy) (ICD-9: ) 368,30
4491 Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem/AMD (geny ARMS2, C2, CFB, CFH – wybrane polimorfizmy) (ICD-9: ) 1728,50
4492 Rozwarstwienie siatkówki młodzieńcze – retinoschisis (gen RS1 – cały) (ICD-9: ) 974,20
4493 Choroba von Hippel – Lindau  (badanie sekwencji kodującej genu VHL) (ICD-9: ) 570,20
4494 Choroba von Hippel – Lindau (gen VHL, delecje/duplikacje, test MLPA) (ICD-9: ) 1176,10
4495 Siatkówczak – retinoblastoma (gen RB1) – test MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4496 Choroba Battena (gen CLN2 – analiza najczęstszych mutacji c.509-1G>C, c.622C>T, p.R208) (ICD-9: ) 368,30
4497 Zespół Bealsa (gen FBN2 – analiza mutacji w eksonach: 17, 27, 28, 31 i 35) (etap II) (ICD-9: ) 1128,60
4498 Zespół Bealsa (gen FBN2 – analiza mutacji w eksonach: 25, 26, 29, 32 i 33) (etap I) (ICD-9: ) 1128,60
4499 Dysplazja przegrodowo-oczna (gen HESX1 – sekwencja kodująca) (ICD-9: ) 570,20
4500 Dystrofia obręczowo-kończynowa typu IC/Limb-girdle muscular dystrophy type IC (gen CAV3 – analiza eksonów 1 i 2) (ICD-9: ) 700,90
4501 Zespół Freemana-Sheldona (gen MYH3 – analiza wybranych mutacji w eksonach: 9 – 14, 16, 18, 19, 21, 22 i 34) (ICD-9: ) 1532,50
4502 Zespół Freemana-Sheldona (gen MYH3 – ekson 18, analiza najczęstszych mutacji p.R672C i p.R672H)  (ICD-9: ) 380,20
4503 Hipofosfatazja (gen ALPL – cały gen) (ICD-9: ) 3801,60
4504 Hipoplazja nadnerczy (gen DAX1 (NROB1 – analiza delecji/duplikacji – test MLPA (badanie podstawowe) (ICD-9: ) 1413,70
4505 Zespół Kabuki typ 1 (gen MLL2 – analiza delecji/duplikacji) – test MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4506 Zespół Kabuki typ 2 (gen KDM6A – analiza delecji/duplikacji) – test MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4507 Zespół Larsena (gen FLNB -analiza mutacji w eksonach 2, 4, 28 i 29) (ICD-9: ) 700,90
4508 Moczówka prosta ośrodkowa, wazopresyno-zależna (gen AVP – analiza sekwencji kodującej) (ICD-9: ) 368,30
4509 Nefronoftyza, młodzieńcza rodzinna  (gen NPHP1 – analiza delecji/duplikacji) – test MLPA (ICD-9: ) 1413,70
4510 Niedobór palmitylotransferazy karnitynowej typu 2 – postać dorosłych (gen CPT2 – analiza eksonu 4) (ICD-9: ) 772,20
4511 Zespół Retta (analiza delecji/duplikacji w regionie Xq28 i genie MECP2 ) – test MLPA (ICD-9: ) 1413,70
4512 Zespół Schinzel – Giedion  (gen SETBP1– analiza wybranych mutacji) (ICD-9: ) 403,90
4513 Choroba Stargardta (gen ABCA4 (ABCR) – analiza delecji/duplikacji) – test MLPA  (ICD-9: ) 1176,10
4514 Zespół ustno-twarzowo-palcowy typu I (ang. oral-facial-digital syndrome 1) (gen OFD1 -analiza mutacji w eksonie 16) (ICD-9: ) 582,10
4515 Zespół Waardenburga  (gen PAX3 – analiza sekwencji eksonów 5-8) (ICD-9: ) 700,90
4516 Zespół Waardenburga (gen PAX3 – analiza sekwencji eksonów 1-4) (ICD-9: ) 677,20
4517 Zespół Waardenburga (gen PAX3 – sekwencja kodująca) (ICD-9: ) 1247,40
4518 Witreoretinopatia wysiękowa rodzinna sprzężona z chromosomem X (XL-FEVR) – gen NDP – cały (ICD-9: ) 564,30
4519 Zespół Zellwegera (geny PEX1 i PEX6 – wybrane najczęstsze mutacje ) (ICD-9: ) 1128,60
4520 Krzywica hipofosfatemiczna (badanie najczęstszych mutacji w genie PHEX) (ICD-9: ) 772,20
4521 Sercowo-twarzowo-skórny, zespół (badanie najczęstszych mutacji w genie BRAF) – etap I (ICD-9: ) 819,70
4522 Sercowo-twarzowo-skórny, zespół (kontynuacja diagnostyki w kierunku mutacji w genie BRAF) – etap II (ICD-9: ) 902,90
4523 Sercowo-twarzowo-skórny, zespół (badanie mutacji w genach MAP2K1 i MAP2K2) – etap III (ICD-9: ) 819,70
4524 Hipoplazja nerwu wzrokowego z wadami układu nerwowego oraz małoocze typu 3 (analiza sekwencji kodującej genu SOX2) (ICD-9: ) 819,70
4525 BPES zespół, Blepharophimosis, ptosis, epicanthus inversus syndrome (analiza sekwencji kodującej genu FOXL2) (ICD-9: ) 582,10
4526 Zespół Gauchera – badanie najczęstszych mutacji (N370S i L444P) w genie GBA z możliwością wykrycia mutacji rzadkich – pierwszy etap diagnostyki (ICD-9: ) 427,70
4527 Dysplazja torbielowata nerek (analiza delecji/duplikacji w genie HNF1B metodą MLPA) (ICD-9: ) 819,70
4528 Paraplegia spastyczna typu 4 (analiza delecji/duplikacji w genie SPAST metodą MLPA) (ICD-9: ) 1176,10
4529 Obrzęk limfatyczny-podwójny rząd rzęs, zespół (gen FOXC2 – analiza sekwencji kodującej) (ICD-9: ) 891,00
4530 MC4R – badanie sekwencji kodującej genu MC4R związanego z otyłoscią (ICD-9: ) 700,90
4531 Zespół Ehlersa-Danlosa typu I i II (analiza wybranych eksonów genu COL5A1 – I etap badania) (ICD-9: ) 784,10
4532 Zespół Ehlersa-Danlosa typu I i II (analiza wybranych eksonów genu COL5A1 – II etap badania) (ICD-9: ) 784,10
4533 Neowaskularna witreoretinopatia zapalna, VRNI (gen CAPN5) (ICD-9: ) 463,30
4534 Syndrom LADD (eng. Lacrimo-auriculo-dento-digital) – badanie najczęstszych mutacji w genach FGFR2 oraz FGFR3 (ICD-9: ) 712,80
4535 Ehlers-Danlos typu VI, zespół Ehlersa-Danlosa (wybrane mutacje w genie PLOD1) (ICD-9: ) 772,20
4536 Zespół Hiper-IgE (Zespół Hioba) – zakres podstawowy – etap 1 (badanie sekwencji eksonów 10, 11, 16 i 17 genu STAT3) (ICD-9: ) 1128,60
4537 Zespół Hiper-IgE (Zespół Hioba) – zakres podstawowy – etap 2 (badanie sekwencji eksonów 9, 13 i 15 genu STAT3) (ICD-9: ) 772,20
4538 Rak piersi i/lub jajnika, analiza delecji/duplikacji w genie BRCA1 metodą MLPA (ICD-9: ) 873,20
4539 Zespół paznokieć-rzepka – badanie delecji i/lub duplikacji w genie LMX1B metodą MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4540 Choroba Fahra – analiza wybranych mutacji w genie SLC20A2 (ICD-9: ) 1009,80
4541 Choroba Albersa-Schonberga (osteopetroza) – analiza wybranych mutacji w genie CLCN7 (ICD-9: ) 891,00
4542 Zespół Weavera, analiza wybranych fragmentów genu EZH2 (ICD-9: ) 891,00
4543 Predyspozycja do zawału mięśnia sercowego, analiza wybranych mutacji w genie LRP8 (ICD-9: ) 380,20
4544 Hipokaliemiczne porażenie okresowe (badanie najczęstszych mutacji w genach CACNA1S i SCN4A) (ICD-9: ) 742,50
4545 Pęcherzykowe oddzielanie naskórka (Epidermolysis bullosa) – wybrane eksony 73 – 75 genu COL7A1 (ICD-9: ) 415,80
4546 Zespół Okihiro – badanie sekwencji kodującej genu SALL4 (ICD-9: ) 1093,00
4547 Zespół Okihiro-badanie delecji/duplikacji w genie SALL4 metodą MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4548 Prionowe choroby dziedziczne – analiza sekwencji kodującej genu PRNP (ICD-9: ) 712,80
4549 Panel kolagenopatii w kierunku zespołów Ehlersa-Danlosa, Marfana i pokrewnych – sekwencjonowanie metodą NGS (ICD-9: ) 4050,00
4550 Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 5 A,B,C, fukutynopatia – badanie częstej mutacji w genie FKRP (ICD-9: ) 534,60
4551 Dyskineza nieaktywowana ruchem – najczęstsze mutacje w genie MR1 (PNKD) (ICD-9: ) 712,80
4552 Ataksja z niedoboru witaminy E – najczęstsza mutacja w genie TTPA (ICD-9: ) 534,60
4553 Zespół Myhre-częsta mutacja w genie SMAD4 (ICD-9: ) 534,60
4554 Wrodzony deficyt białka C – analiza eksonów 4, 5, 6, 7 i 9 genu PROC – etap I (ICD-9: ) 1069,20
4555 Wrodzony deficyt białka C – etap II – badanie uzupełniające (ICD-9: ) 1663,20
4556 Zespół Ehlersa-Danlosa typu VI – analiza delecji/duplikacji w genie PLOD1 metodą MLPA (ICD-9: ) 772,20
4557 Padaczka Janza – badanie mutacji w eksonach 2 i 4 genu EFHC1 (ICD-9: ) 772,20
4558 Dysplazja tanatoforyczna typu II (badanie najczęstszej mutacji p.K650E w genie FGFR3) (ICD-9: ) 368,30
4559 Polineuropatia dziedziczna Charcot-Marie-Tooth, postać pośrednia – analiza mutacji w genie GJB1 (ICD-9: ) 653,40
4560 Choroba Fabryego – etap I – analiza eksonów 2, 5 i 6 genu GLA (ICD-9: ) 570,20
4561 Choroba Fabryego – etap II – analiza eksonów 1, 3, 4 i 7 genu GLA (ICD-9: ) 712,80
4562 Zespół Dravet/Stwardnienie guzowate (TSC), padaczka-różne typy. Analiza sekwencji kodującej 12 genów:SCN1A,GABRG2,GABRA1,PCDH19,STXBP1,SCN9A,GABRB3,SLC2A1,JRK,SCN2A,TSC1 i TSC2, met.NGS (ICD-9: 99.999) 3552,10
4563 Dyskineza indukowana ruchem – analiza mutacji c.649dupC w genie PRRT2 (ICD-9: ) 534,60
4564 Rak jelita grubego –  panel dla zmian umiarkowanego ryzyka NOD2 (3020insC), CHEK2 (I157T), CDKN2A (P16) A148T (ICD-9: ) 594,00
4565 Rak piersi – analiza 2 patogennych  mutacji  w genie  PALB2 (ICD-9: ) 297,00
4566 PALB2/CHEK2 – badanie 2 mutacji PALB2 i 3 mutacji CHEK2 skracających białko (ICD-9: ) 427,70
4567 Badanie jednego wariantu genetycznego (ICD-9: ) 225,70
4569 Dystrofia miotoniczna (DM) typu 1 i 2 – mutacje dynamiczne (ICD-9: ) 1188,00
4570 Zespół Peutz-Jaghersa – analiza wybranych regionów genu STK11 (ICD-9: ) 712,80
4571 Badanie mutacji w genach związanych z predyspozycją do raka jelita grubego – test NGS (ICD-9: ) 2554,20
4573 Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1 (MEN1). Analiza  sekwencji całego regionu kodującego genu MEN1 (ICD-9: ) 2138,40
4574 Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1 (MEN1) i typu 2 (MEN2A i MEN2B). Analiza sekwencji kodującej genów MEN1 i RET z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2970,00
4575 Neurofibromatoza typu I, II i zespół Legiusa. Analiza sekwencji kodującej genów NF1, NF2 i SPRED1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2970,00
4576 Panel badań przesiewowych dla osób z rodzinnie uwarunkowanymi nowotworami – analiza sekwencji kodującej 90 genów, badanie NGS (ICD-9: ) 3445,20
4577 Siatkówczak (Retinoblastoma). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu RB1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2970,00
4578 Zespół Blooma. Analiza sekwencji kodującej genu BLM z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2673,00
4580 Zespół Lyncha, dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). Analiza sekwencji kodującej genów MLH1,MSH2,MSH6 i PMS2 z wykorzystaniem metod NGS. (ICD-9: ) 2970,00
4581 Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 17 (SCA17) (ICD-9: ) 766,30
4582 Rak piersi i/lub jajnika – badanie  14 mutacji w  genie BRCA1 (ICD-9: ) 344,50
4583 Rak piersi i/lub jajnika – panel BRCA1 (14 mutacji) oraz BRCA2 (ICD-9: ) 463,30
4584 Infano, badanie przesiewowe noworodków w kierunku genetycznie uwarunkowanych jednostek chorobowych, met. NGS (ICD-9: ) 3345,80
4586 Clostridioides difficille oznaczenie genu GDH, toksyna A, toksyny B oraz toksyny szczepu toksynotwórczego metodą amplifikacji kwasów nukleinowych (NAAT) binarnej wykrycie (ICD-9: ) 237,60
4588 Amyloidoza transtyretynowa (TTR) (ICD-9: ) 926,60
4589 Charcot-Marie-Tooth choroba, CMT1A, CMT1B oraz X-CMT – test MLPA (ICD-9: ) 1176,10
4591 NOD2 – badanie pojedynczej mutacji 3020insC genu NOD2  (ICD-9: ) 225,70
4592 Polimorfizm rs188140481 A/T – badanie genetyczne  (ICD-9: ) 225,70
4595 Diagnostyczna analiza eksomu (WES). Sekwencjonowanie eksomu z zakresem analizy zależnym od rozpoznania klinicznego metodą NGS. (ICD-9: ) 5167,80
4596 Reanaliza danych eksomowych uzyskanych uprzednio w badaniu „Diagnostyczna analiza eksomu (WES)”. Badanie dozlecane (ICD-9: ) 1544,40
4597 Ocena aktywności cytochromu P450 2D6. Identyfikacja allela* 4 genu CYP2D6 przy leczeniu carvedilolem, kodeiną, metoprololem, propranololem lub timololem. (ICD-9: ) 499,00
4598 Panel badań dla par planujących ciążę – podstawowy (ICD-9: ) 1544,40
4599 Panel badań dla par planujących ciążę – rozszerzony (ICD-9: ) 2851,20
4884 Zespół Lyncha – najczęstsze mutacje w MLH1,MSH2,MSH6 (ICD-9: ) 950,40
4891 Badanie mutacji onkogenów i genów fuzyjnych (rearanżacji) w chorobach nowotworowych (ICD-9: ) 5756,40
4892 HRRm – badanie mutacji genów rekombinacji homologicznej (uzupełniające do BRCA-NGS) (ICD-9: ) 2364,10
4893 Glejak – badanie mutacji w genach ATRX, H3F3A, IDH1, IDH2, PIK3CA, PTEN, TP53 tech. NGS (ICD-9: ) 2138,40
4894 FGFR3 – badanie mutacji genu FGFR3 (ICD-9: ) 427,70
4895 MET amplifikacja – badanie amplifikacji genu MET techniką FISH (ICD-9: ) 594,00
4896 FGFR geny fuzyjne – badanie rearanżacji genów FGFR2 i FGFR3 (ICD-9: ) 1176,10
4919 Lewetyracetam, ilościowo (ICD-9: ) 432,00
4924 Przeciwciała p/wirusowi wścieklizny (ICD-9: ) 270,00
4925 Metylotransferaza tiopurynowa (TPMT) (ICD-9: ) 216,00
4946 ALK – badanie mutacji metodą sekwencjonowania (ICD-9: ) 831,60
4947 HOXB13 – podstawowe badanie mutacji (ICD-9: ) 356,40
4948 MMR – badanie ekspresji antygenów MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 (ICD-9: ) 475,20
4949 NBN – podstawowe badanie mutacji (ICD-9: ) 356,40
4950 TP53 – badanie mutacji genu TP53 w limfocytach krwi obwodowej – diagnostyka białaczki CLL (ICD-9: ) 1176,10
4954 EGFR T790M (ctDNA) – badanie mutacji T790M EGFR w wolnokrążącym DNA (płynna biopsja) (ICD-9: ) 831,60
4955 EGFRmut T790M – badanie mutacji T790M genu EGFR (ICD-9: ) 700,90
4956 DPYD – niedobór dehydrogenazy dihydropirymidynowej (badanie genetyczne) (ICD-9: ) 475,20
4958 Zespół niewrażliwości na androgeny – analiza sekwencji całego regionu kodującego genu AR, z jednoczesną identyfikacją płci genetycznej. (ICD-9: ) 1796,30
4961 OncoLung Dx – Płuca (ICD-9: ) 723,60
4962 OncoOvarianDx – Jajniki (ICD-9: ) 626,40
4963 OncoCup Dx – ognisko pierwotne – dla mężczyzn (ICD-9: ) 961,20
4964 OncoCup Dx – ognisko pierwotne – dla kobiet (ICD-9: ) 961,20
4967 Rodzinna gorączka śródziemnomorska – analiza eksonu 10 genu MERFV – pierwszy etap procedury diagnostycznej (ICD-9: ) 415,80
4968 p16 IHC – badanie ekspresji antygenu p16 w tkance nowotworowej (ICD-9: ) 384,90
4970 Rodzinna gorączka śródziemnomorska – analiza eksonów 2 i 3 genu MEFV – drugi etap procedury diagnostycznej (ICD-9: ) 510,80
4971 Zanik czerwienno-zębaty/DRPLA (gen ATN1 – mutacja dynamiczna) (ICD-9: 99.999) 588,10
4995 Usługa pobrania materiału (ICD-9: ) 6,50
5006 Elektroforegram profilu genetycznego na potrzeby opiniowania sądowego  (ICD-9: ) 388,80
5007 HCV met. PCR, ilościowo + jakościowo (ICD-9: ) 415,80
5008 HBV met. PCR, ilościowo + jakościowo (ICD-9: ) 415,80
5009 HCV met. PCR, jakościowo + genotypowanie (ICD-9: ) 332,60
5010 HBV met. PCR, jakościowo + lekooporność na lamiwudynę (YMDD) (ICD-9: ) 534,60
5011 HBV met. PCR, ilościowo + lekooporność na lamiwudynę (YMDD) (ICD-9: ) 570,20
5012 HBV met. PCR, jakościowo + lekooporność entekavir (ICD-9: ) 534,60
5013 HBV met. PCR, ilościowo + lekooporność entekavir (ICD-9: ) 570,20
5018 Genotypowanie HPV DNA 14 typów (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)  (ICD-9: F38) 118,80
5023 Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby, wymaz + mikroślad (ICD-9: ) 613,80
5024 Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby, 2 x mikroślad (ICD-9: ) 658,50
5025 Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby, wymaz + 2 x mikroślad (ICD-9: ) 877,00
5028 Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby, 3 x mikroślad (ICD-9: ) 1009,80
5032 HSV, Adenowirus, Ch.trachomatis jakościowo met. PCR (ICD-9: ) 475,20
5033 BKV, Adenowirus, CMV jakościowo met. PCR (ICD-9: ) 558,40
5034 EBV, Parvowirus B-19, HSV jakościowo met. PCR (ICD-9: ) 510,80
5035 Chlamydia trachomatis + U. urealyticum/U. parvum met. PCR jakościowo (ICD-9: ) 213,80
5036 Chlamydia trachomatis + Mycoplasma genitalium met. PCR jakościowo (ICD-9: ) 237,60
5037 Chlamydia trachomatis + Mycoplasma hominis met. PCR jakościowo (ICD-9: ) 297,00
5042 LBC + HPV HR DNA (14 typów) (ICD-9: ) 237,60
5044 LBC + HPV HR DNA (14 typów) + Chlamydia trachomatis (ICD-9: ) 356,40
5046 HPV HR DNA (14 typów) + p16 i Ki67 ekspresja białek (ICD-9: ) 487,10
5052 Hemochromatoza. Analiza sekwencji kodującej genów HFE, HFE2, HAMP, TFR2 i SLC40A1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 3088,80
5053 Homocystynuria. Analiza sekwencji kodującej genu CBS z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2673,00
5054 Niedosłuch wrodzony – analiza sekwencji kodującej ponad 60 genów wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 4276,80
5055 Choroba Pompego. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GAA z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2613,60
5056 Mukopolisacharydoza typu I, II, IIIA-D, IVA, IVB, VI i VII. Analiza sekwencji kodującej genów IDUA, IDS, SGSH, NAGLU, HGSNAT, GNS, GALNS, GLB1, ARSB i GUSB, met. NGS (ICD-9: ) 3088,80
5057 Wrodzone zaburzenia metabolizmu. Analiza sekwencji kodującej ponad 150 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 4276,80
5058 Choroby tkanki łącznej.Analiza przesiewowa sekwencji kodującej wskazanych genów,wytypowanych w zależności od objawów klinicznych choroby,wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego(WES) (ICD-9: ) 4276,80
5059 Zespół hiper-IgE, zespół Hioba. Analiza sekwencji kodującej genów DOCK8, SPINK5, STAT3, TYK2, powiązanych z chorobą o dominujacym i recesywnym trybie dziedziczenia, met. NGS (ICD-9: ) 2970,00
5060 Zespół Nethertona. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu SPINK5 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2673,00
5061 Polipowatość jelita grubego (FAP, MAP i polipowatość młodzieńcza). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów APC, MUTYH, BMPR1A i SMAD4, met. NGS (ICD-9: ) 2970,00
5062 Nowotwór żołądka – postać rozlana. Analiza sekwencji kodującej genu CDH1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2673,00
5065 Choroby małych naczyń mózgowych (CSVD). Analiza sekwencji kodującej 6 genów związanych z występowaniem CSVD (w tym z CADASIL, CARASIL): NOTCH3, COL4A1, COL4A2, GLA, HTRA1 i TREX1, met. NGS (ICD-9: ) 3088,80
5066 Hipercholesterolemia. Analiza sekwencji kodującej genów LDLR, APOB, PCSK9 i LDLRAP1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2970,00
5067 Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej (TAAD). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej 9 genów: ACTA2, COL3A1, FBN1, SMAD3, MYLK, MYH11, TGFB2, TGFBR2, TGFBR1, met. NGS (ICD-9: ) 3421,40
5068 Zespół Kabuki. Analiza sekwencji kodującej genów KMT2D i KDM6A z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2970,00
5069 Zespół Noonan. Analiza sekwencji kodującej genów PTPN11, SOS1, RAF1, KRAS, BRAF, MAP2K1, NRAS, HRAS, RIT1, NF1, SPRED1, MAP2K2, CBL i wariantu c.4A>G w genie SHOC2, met. NGS (ICD-9: ) 3421,40
5070 Zespół wydłużonego QT typu 1-3 (LQTS 1-3). Analiza sekwencji kodującej genów KCNQ1, KCNH2 i SCN5A z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2970,00
5071 Mukowiscydoza (CF). Analiza 27 eksonów genu CFTR oraz identyfikacja patogennych wariantów c.54-5940_273+10250del21kb (dele2,3(21kb)) i c.3718-2477C>T (3849+10kbC>T), met. NGS (ICD-9: ) 2732,40
5072 Aceruloplazminemia. Analiza sekwencji kodującej genu CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2673,00
5073 Adrenoleukodystrofia. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu ABCD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2673,00
5074 Choroba Alzheimera. Analiza sekwencji kodującej genów PSEN1, PSEN2, APP, GRN, TREM2 i SORL1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 3326,40
5075 Choroba Krabbego. Analiza sekwencji kodującej genu GALC z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2673,00
5076 Choroba Niemanna-Picka, typ A, B i C . Analiza sekwencji całego regionu kodującego genów NPC1, NPC2 i SMPD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 3326,40
5077 Choroba Parkinsona/dystonia.Analiza sekwencji całego regionu kodującego >20 genów związanych z chorobą, m.in PRKN i PARK7, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES), met. NGS (ICD-9: ) 4276,80
5078 Miopatia Bethlema i Ullricha. Analiza sekwencji kodującej genów COL6A1, COL6A2 i COL6A3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2970,00
5079 Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2A (LGMD2A), kalpainopatia. Analiza sekwencji kodującej genu CAPN3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2673,00
5080 Dystrofia mięśniowa Duchenne/Beckera (DMD/BMD). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu DMD z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2673,00
5081 Dystrofia Emery’ego-Dreifussa (EDMD). Analiza sekwencji kodującej genów EMD, FHL1 i LMNA z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2970,00
5082 HiperCKemia. Analiza sekwencji kodującej genów CAV3, GAA i DAG1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2970,00
5083 Dystrofia mięśniowa LAMA2-zależna (LAMA2 MD). Analiza sekwencji kodującej genu LAMA2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS (ICD-9: ) 2673,00
5084 Dystrofia kończynowo-obręczowa(LGMD).Analiza sekwencji kodującej 7genów związanych z występowaniem LGMD1(typy1A-G) i 15genów związanych z występowaniem LGMD2(typy2A-G,I,K-O,QiS)met.NGS (ICD-9: ) 3564,00
5085 Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 1 (LGMD1). Analiza sekwencji kodującej 7 genów: CAV3, DES, DNAJB6, HNRNPDL, LMNA, MYOT i TNPO3 związanych z występowaniem LGMD typu 1A-G, met. NGS (ICD-9: ) 2970,00
5086 Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2 (LGMD2). Analiza sekwencji kodującej 15 genów związanych z występowaniem LGMD typu 2A-G, I, K-O, Q i S, met. NGS (ICD-9: ) 3421,40
5087 Zespół Walkera-Warburg. Analiza sekwencji kodującej 11 genów związanych z występowaniem choroby: POMT1, POMT2, FKTN, FKRP, POMGNT1, ISPD, LARGE, COL6A1, COL6A2, COL6A3 i DAG1, met. NGS (ICD-9: ) 3421,40
5088 Dziedziczna paraplegia spastyczna (HSP). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów SPAST, ATL1, KIF5A, REEP1, CYP7B1, SPG7, SPG11 i ZFYVE26, met. NGS (ICD-9: ) 3421,40
5089 Dziedziczna paraplegia spastyczna (HSP) – dozlecenie. Analiza przesiewowa 25 genów met. NGS oraz analiza rozległych delecji i duplikacji w genach  SPAST i ATL1, met.MLPA – procedura uzupełniająca. (ICD-9: ) 1782,00
5090 CADASIL – mózgowa arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią . Analiza sekwencji kodującej genu NOTCH3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2673,00
5091 Neurodegeneracja z akumulacją żelaza (NBIA). Analiza sekwencji kodującej genów PANK2, WDR45, PLA2G6, C19orf12, FTL i CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 3088,80
5092 Neuropatie dziedziczne.Analiza sekwencji kodującej ponad 80 genów (panel autorski, obejmujący CMT), met. NGS, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) (ICD-9: ) 4276,80
5093 Otępienie czołowo-skroniowe (FTD). Analiza sekwencji kodującej 11 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 3421,40
5094 Dziecięca padaczka napadów nieświadomości (CAE). Analiza sekwencji kodującej 6 genów związanych z występowaniem CAE: GABRG2, GABRA1, SLC2A1, JRK, GABRB3 i CACNA1H, met. NGS (ICD-9: ) 2851,20
5095 Zespół Dravet. Analiza sekwencji kodującej 7 genów: SCN1A, GABRG2, SCN2A, SCN9A, GABRA1, PCDH19 i STXBP1 związanych z występowaniem choroby, met. NGS (ICD-9: ) 3088,80
5096 Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych padaczki, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) (ICD-9: ) 4276,80
5097 Padaczka uogólniona z napadami gorączkowymi (GEFS+). Analiza sekwencji kodującej 6 genów: SCN1A, GABRG2, SCN9A, GABRD, SCN1B i SCN2A związanych z występowaniem GEFS+, met. NGS (ICD-9: ) 2808,00
5098 Stwardnienie guzowate. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów TSC1 i TSC2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2970,00
5099 Stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Analiza sekwencji kodującej 24 genów związanych z występowaniem ALS, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 3421,40
5100 Choroba Refsuma. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów PEX7 i PHYH z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2970,00
5101 Choroby mitochondrialne. Analiza sekwencji genomu mitochondrialnego z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 1188,00
5102 Dystrofia siatkówki. Analiza przesiewowa sekw. kodującej ponad 200 genów z wykorzystaniem sekwencjonowania NGS, wyk. na podst. bad. pełnoeksomowego (WES) (ICD-9: ) 4276,80
5103 Zespół Alagille. Analiza sekwencji kodującej genów JAG1 i NOTCH2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2970,00
5104 Zespół Alporta. Analiza sekwencji kodującej genów COL4A3, COL4A4 i COL4A5 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2970,00
5105 Zespół Marfana. Analiza sekwencji kodującej genu FBN1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2673,00
5106 Wrodzona łamliwość kości/ Osteogenesis imperfecta. Analiza sekwencji kodującej genów COL1A1 i COL1A2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2970,00
5107 Zespół Klippel-Feila. Analiza sekwencji kodującej genów GDF6, GDF3 i MEOX1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2970,00
5108 Zespół Rubinsteina-Taybiego. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu CREBBP i EP300 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2970,00
5109 Choroby nerwowo-mięśniowe. Analiza sekwencji kodującej ponad 400 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS, na podstawie badania pełnoeksomowego(WES). (ICD-9: ) 4276,80
5110 Dystonia wrażliwa na dopaminę, Zespół Segawy. Analiza sekwencji kodującej genów GCH1 i TH z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2970,00
5111 Leukodystrofia metachromatyczna. Analiza sekwencji kodującej genów ARSA i PSAP związanych z występowaniem MLD, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2970,00
5112 Niedobór surfaktantu. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów SFTPB, SFTPC i ABCA3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2970,00
5113 Zespół Sotosa. Analiza sekwencji kodującej genu NSD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: ) 2613,60
5118 Zespół Ushera typ 2, analiza wybranych regionów genu USH2A (ICD-9: ) 712,80
5119 Ceroidolipofuscynoza typu 1 (analiza mutacji p.Thr75Pro oraz p.Arg151T w genie PPT1) (ICD-9: ) 700,90
5120 Ceroidolipofuscynoza typu 2 (gen TPP1) – badanie uzupełniające (ICD-9: ) 819,70
5121 Ceroidolipofuscynoza typu 3 (analiza w kierunku najczęstszej delecji w obrębie genu CLN3) (ICD-9: ) 594,00
5122 Stwardnienie zanikowe boczne, mutacja w genie SOD1 (ICD-9: ) 1128,60
5123 Stwardnienie guzowate – badanie duplikacji/ delecji w genie TSC2 metodą MLPA (ICD-9: ) 665,30
5124 Badanie 2 mutacji markerowych (2 amplikony) – wybrany gen/geny i wybrane mutacje. (ICD-9: ) 760,30
5125 Badanie 3 mutacji markerowych (3 amplikony) – wybrany gen/geny i wybrane mutacje. (ICD-9: ) 974,20
5126 Czerniak, postać rodzinna. Analiza przesiewowa  sekwencji kodującej genów CDKN2A, CDK4, POT1, PTCH1, TERT w kierunku predyspozycji do rozwoju nowotworów skóry, met. NGS (ICD-9: ) 2970,00
5127 Choroba Parkinsona – postać dominująca, analiza całego regionu kodującego genu PARK1 (ICD-9: ) 1057,30
5128 Panel infekcji układu pokarmowego, 25 patogenów (wirusy, bakterie, pasożyty), met. Real-Time PCR, jakościowo (ICD-9: ) 815,40
5129 Panel pasożytów układu pokarmowego, 9 patogenów, met. Real-Time PCR, jakościowo (ICD-9: ) 380,20
5130 Panel bakteryjna waginoza (BV) 7 patogenów, met. Real-Time PCR, jakościowo i ilościowo (ICD-9: ) 380,20
5253 Prywatny test DNA na ojcostwo z protokolarnym pobraniem i omówieniem sprawozdania z badania, 3 osoby (ICD-9: ) 1097,60
5254 Prywatny test DNA na ojcostwo z protokolarnym pobraniem i omówieniem sprawozdania z badania, dodatkowa osoba (ICD-9: ) 263,40
5256 Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby, 2 x wymaz + mikroślad (ICD-9: ) 790,20
5257 Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, do 3 osób, PREMIUM (ICD-9: ) 1317,10
5278 Dziedziczny rozlany rak żołądka (HDGC) – badanie predyspozycji – test NGS (ICD-9: ) 2148,10
5281 Zespół Peutz-Jeghersa. Analiza sekwencji kodującej genu STK11, met. NGS (ICD-9: ) 2376,00
5282 Zespół Li-Fraumeni. Analiza całej sekwencji kodującej genu TP53, met. NGS (ICD-9: ) 2376,00
5283 Dziedziczne guzy chromochłonne (paraganglioma/pheochromocytoma). Analiza sekwencji kodującej genów MAX,NF1,RET,SDHA,SDHAF2,SDHB,SDHC, SDHD,TMEM127 i VHL, met. NGS (ICD-9: ) 3088,80
5284 Dziedziczny rak trzustki. Analiza sekwencji kodującej genów BRCA1,BRCA2,APC,CDKN2A,TP53,STK11,MLH1,MSH2,BMPR1A,SMAD4,PALB2 i ATM, met. NGS (ICD-9: ) 3088,80
5285 Dziedziczny rak płuca. Analiza sekwencji kodującej genów TP53, EGFR, CDKN2A i BRCA2, met. NGS (ICD-9: ) 2970,00
5286 Dziedziczny rak trzonu macicy (endometrium). Analiza sekwencji kodującej genów TP53,PTEN,STK11,MLH1,MSH2,MSH6 i PMS2, met. NGS (ICD-9: ) 2970,00
5287 Dziedziczny rak nerki. Analiza sekwencji kodującej genów FH,VHL,FLCN,MET,TSC1,TSC2,PTEN,BAP1,SDHB,SDHC,SDHD,MLH1,MSH2,MSH6 i PMS2, met. NGS (ICD-9: ) 3088,80
5288 Dziedziczny rak jajnika. Analiza sekwencji kodującej genów BRCA1, BRCA2,TP53,STK11,PALB2,BARD1,BRIP1,RAD51C,RAD51D,MLH,MSH2,MSH6 i PMS2, met. NGS (ICD-9: ) 3088,80
5289 Schwannomatoza. Analiza sekwencji kodującej genów LZTR1, SMARCB1 i NF2, met. NGS (ICD-9: ) 2970,00
5290 Dziedziczne nowotwory układu krwiotwórczego (białaczki). Analiza sekwencji kodującej genów 26 genów, met. NGS (ICD-9: ) 3326,40
5291 Panel badań przesiewowych dla osób z rodzin ryzyka lub osób chorych na nowotwór piersi.Aanaliza sekwencji kodującej 93 genów met. NGS w materiale nowotworowym (ICD-9: ) 3564,00
5292 Nagły zgon sercowy. Analiza sekwencji 20 genów, związanych z predyspozycją do zaburzeń rytmu serca, arytmogennej kardiomiopatii, rozwoju tętniaków, met. NGS (ICD-9: ) 3088,80
5293 Kardiomiopatia przerostowa,  rozstrzeniowa oraz kardiomiopatia z niescalenia mięśnia lewej komory (LVNC). Analiza sekwencji kodującej 78 genów met.NGS na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). (ICD-9: ) 4276,80
5294 Choroba Stargardta, typ 1. Analiza sekwencji kodującej genu ABCA4, z uwzględnieniem obecności wariantów strukturalnych i intronowych, met. NGS (ICD-9: ) 2851,20
5295 Dystrofia siatkówki, panel podstawowy. Analiza sekwencji 27 genów met. NGS z analizą wariantów strukturalnych (ICD-9: ) 3148,20
5296 Dystrofia siatkówki i rogówki. Analiza przesiewowa w obrębie 300 genów związanych z chorobami degeneracyjnymi narządu wzroku, met. NGS (ICD-9: ) 3564,00
5297 Ceroidolipofuscynoza. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). (ICD-9: ) 4276,80
5298 Dziedziczna paraplegia spastyczna. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej 33 genów met. NGS wraz z analizą rozległych delecji i duplikacji w genach SPAST i ATL1 met. MLPA (ICD-9: ) 3564,00
5299 Choroba Fabry’ego. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GLA, met. NGS (ICD-9: ) 2613,60
5300 Cukrzyca insulinoniezależna dorosłych i cukrzyca typu II. Analiza sekwencji 22 genów predysponujących do rozwoju choroby. (ICD-9: ) 3088,80
5301 Cukrzyce typu MODY. Analiza sekwencji kodującej  genów ABCC8,APPL1,BLK,CEL,GCK,GLUD1,HADH,HNF1A,HNF1B,HNF4A,INS,KCNJ11,KLF11,NEUROD1,PAX4,PDX1, powiązanych z objawami choroby, met. NGS (ICD-9: ) 3088,80
5302 Wrodzone zaburzenia metabolizmu. Analiza sekwencji kodującej 27 genów związanych z występowaniem hiperamonemii, w tym zaburzeń cyklu mocznikowego met. NGS (ICD-9: ) 3088,80
5303 Kraniosynostozy. Analiza przesiewowa 57 genów odpowiedzialnych za objawy kliniczne, do zastosowania w badaniach prenatalnych i postnatalnych, met. NGS (ICD-9: ) 3207,60
5304 Krzywice fosfatemiczne. Analiza sekwencji kodującej 16 genów powiązanych z objawami choroby, met. NGS (ICD-9: ) 3088,80
5305 Zespół Ehlersa-Danlosa i choroby tkanki łącznej. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej około 60 genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, met. NGS (ICD-9: ) 3682,80
5306 Artrogrypoza. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) (ICD-9: ) 4276,80
5307 Niedobory odporności, w tym SCID. Analiza sekwencji kodującej 26 genów związanych z objawami choroby, met. NGS (ICD-9: ) 3326,40
5308 Wrodzone niedobory odporności, deficyty immunologiczne. Analiza sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, met. NGS na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) (ICD-9: ) 4276,80
5309 Zespół Retta. Analiza sekwencji kodującej genów MECP2, CDKL5, GNB1, UBE3A i FOXG1, met. NGS (ICD-9: ) 2851,20
5310 Rzekoma niedoczynność przytarczyc, zespół Albright (PHP) – typ 1a i 1c. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu GNAS, met. NGS (ICD-9: ) 2673,00
5311 RASopatie. Analiza sekwencji kodującej 14 genów: BRAF,CBL,HRAS,KRAS,MAP2K1,MAP2K2,NF1,NRAS,PTPN11,RAF1,RIT1,SOS1,SOS2,SPRED1 oraz wariantu c.4A>G w genie SHOC2, met. NGS (ICD-9: ) 2970,00
5312 Genodermatozy. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów związanych z występowaniem objawów klinicznych, met. NGS wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) (ICD-9: ) 4276,80
5313 Przedwczesne wygasanie funkcji jajników (POF).Analiza sekwencji kodującej 27 genów w przypadku podejrzenia pierwotnej niewydolności jajników lub wczesnego wyczerpania rezerwy jajnikowej,met. NGS (ICD-9: ) 3326,40
5314 Nawracające poronienia i niepowodzenia rozrodu, z uwzględnieniem trombofilii. Analiza sekwencji kodującej  9 genów oraz wariantów ryzyka w genach F5, F2 i ANXA5, met. NGS (ICD-9: ) 3088,80
5315 Zespół policystycznych jajników. Analiza sekwencji kodującej 7 genów: CYP11A1,FSHR,GDF9,GNRH1,KISS1,LHCGR,TACR3 powiązanych z objawami choroby, met. NGS (ICD-9: ) 3088,80
5316 Hipogonadyzm hipogonadotropowy. Analiza sekwencji kodującej 32 genów powiązanych z objawami przedwczesnego lub opóźnionego dojrzewania płciowego, met. NGS (ICD-9: ) 3445,20
5317 Niepłodność męska. Analiza sekwencji kodującej 11 genów: AR,AURKC,CATSPER1,CFTR,DPY19L2,FSHB,FSHR,LHB,LHCGR,NR5A1,SRY powiązanych z ryzykiem niepłodności meskiej, met. NGS (ICD-9: ) 3088,80
5318 Zaburzenia rozwoju i różnicowania płci. Analiza sekwencji 19 genów do zastosowania w badaniach prenatalnych i postnatalnych, met. NGS (ICD-9: ) 2970,00
5319 Diagnostyczna analiza tzw. eksomu klinicznego – ok.6700 genów z zakresem analizy zależnym od rozpoznania klinicznego, met. NGS (ICD-9: ) 4039,20
5320 Reanaliza danych, uzyskanych uprzednio w badaniu Diagnostyczna analiza tzw. eksomu klinicznego -badanie dozlecane (ICD-9: ) 1425,60
5325 Panel prekoncepcyjny dla par planujących ciążę, 301 chorób recesywnych met. NGS – badanie jednego partnera (ICD-9: ) 2905,20
5351 CYP2C9 – badanie wariantów genu CYP2C9 (farmakogentyka) (ICD-9: ) 324,00
5352 COL1A1-PDGFB – badanie genu fuzyjnego met. FISH (ICD-9: ) 324,00
5385 Badanie przesiewowe noworodków w kierunku SMA (rdzeniowego zaniku mięśni), met. HRM (ICD-9: ) 167,40
5390 Infano badanie uzupełniające – Dystrofia mięśniowa Duchenne’a/Beckera (DMD), wrodzony przerost kory nadnerczy (CYP21A2), met. MLPA (ICD-9: ) 1728,00
5403 BCR/ABL – badanie genu fuzyjnego BCR/ABL met. FISH (ICD-9: ) 756,00
Skip to content