MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH

numer badanianazwa podstawowa badaniacena
60hs CRP (ICD-9: I81)27,00
61CRP, ilościowo (ICD-9: I81)25,90
63Prokalcytonina, ilościowo (ICD-9: N58)118,80
65ASO, ilościowo (ICD-9: U75)24,80
67RF, ilościowo (ICD-9: K21)24,80
3430Czynnik reumatoidalny RF IgG125,30
3431Czynnik reumatoidalny RF IgM125,30
3432Czynnik reumatoidalny RF IgA125,30
69Odczyn Waalera-Rosego (ICD-9: K21)24,80
70anty-CCP (ICD-9: N66)81,00
255Alfa-1-antytrypsyna w kale82,10
582Elastaza trzustkowa w kale240,80
584Kalprotektyna w kale185,80
589M2-PK w kale met. ELISA240,80
590Laktoferyna w kale met. ELISA192,20
3763Zonulina403,90

DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA

75CK (ICD-9: M18)18,40
76CK-MB, aktywność (ICD-9: M19)36,70
79Troponina T (ICD-9: O61)54,00
80Mioglobina54,00
81NT pro-BNP (ICD-9: N24)111,20
82BNP (ICD-9: N34)50,80
83Homocysteina (ICD-9: L62)74,50

HEMATOLOGIA

85Retikulocyty (ICD-9: C69)18,40
87Płytki krwi (ICD-9: C66) ( na cytrynian)18,40
702Eozynoflia/ocena półilościowa komórek z wymazu ze śluzówki nosa (ICD-9: 91.891)20,50
592Mielogram146,90

SEROLOGIA

90

Grupa krwi badanie składa się z oznaczenia grupy krwi w układzie ABO, oznaczenia antygenu D z układu Rh oraz oznaczenia p/c odpornościowych.

UWAGA: w przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych, zgodnie z zaleceniem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, konieczna jest dalsza ich identyfikacja w Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK. Identyfikacja p/c odpornościowych w RCKiK jest kontynuacją zleconego badania i wiąże się z dodatkowym kosztem (kod badania 986).

Odmowa ponownego pobrania materiału u pacjenta w celu  wykonania identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK, uniemożliwia wydanie kompletnego wyniku Grupy Krwi. Wobec takiej sytuacji, kontrahent zlecający badanie grupy krwi zobowiązany jest pokryć koszt już wykonanego oznaczenia Grupy Krwi,  pomimo nie otrzymania wyniku. Laboratorium nie może wydać wyniku niekompletnego”.

43,20
91Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) (ICD-9: E65)92,90
92Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) (ICD-9: E65)56,20
93Karta identyfikacyjna grupy krwi18,40
94P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05)43,20
986P/c. odpornościowe identyfikacja308,90
95Bezpośredni test antyglobulinowy (ICD-9: E21)31,30

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

100TSH (ICD-9: L69)33,50
101FT4 (ICD-9: O69)33,50
102FT3 (ICD-9: O55)33,50
103T4 (ICD-9: O67)34,60
104T3 (ICD-9: O51)34,60
105anty-TPO (ICD-9: O09)46,40
106anty-TG (ICD-9: O18)46,40
107P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15)92,90
108Tyreoglobulina (ICD-9: O65)49,70
3343alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych160,90
3345Odwrotna trójjodotyronina (rT3)172,80

HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE

110FSH (ICD-9: L65)44,30
111LH (ICD-9: L67)44,30
112Estradiol (ICD-9: K99)44,30
113Progesteron (ICD-9: N55)44,30
114Prolaktyna (ICD-9: N59)43,20
116Beta-HCG (ICD-9: L46)47,50
117HCG wolna podjednostka beta (ICD-9: L46)62,60
3340HCG wolna podjednostka beta   – (Roche) dla FMF83,20
3341PAPP-A  –  (Roche) dla FMF83,20
3321HCG wolna podjednostka beta (standard wg FMF) (ICD-9: L46) KRYPTOR83,20
3322PAPP-A (standard wg FMF) (ICD-9: I84) KRYPTOR83,20
3900Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY)3088,80
3920Harmony Test (Trisomia 21,18,13)2732,40
3921Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu)2851,20
4957Sanco RHD Test (oznaczenie RhD płodu)415,80
4959Test prenatalny SANCO  (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY)2494,80
4960Test prenatalny SANCO PLUS (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY,mikrodelecje)3088,80
4965SANCO Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu2863,10
4966SANCO PLUS Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu3457,10
118Estriol wolny (ICD-9: L01)37,80
119PAPP-A (ICD-9: I84)82,10
120Prisca – raport178,20
121DHEA-SO4 (ICD-9: K27)47,50
122DHEA (ICD-9: K25)59,40
3342Dihydrotestosteron (DHT)122,00
123Androstendion (ICD-9: I31)56,20
124Testosteron (ICD-9: O41)37,80
125Testosteron wolny (ICD-9: O41)74,50
126SHBG (ICD-9: I83)69,10
12717-hydroksyprogesteron (ICD-9: L79)48,60
130Kariotyp, badanie cytogenetyczne472,00
131Cytologia ginekologiczna (ICD-9: 91.447)37,80
132Biocenoza pochwy (ICD-9: 91.891)31,30
136Cytologia cienkowarstwowa (LBC) (ICD-9: 91.891)77,80
137AMH (ICD-9: L68)184,70
3325Seminogram –  wspomagany komputerową analizą danych213,80
138Inhibina B184,70
3329Inhibina A184,70
139Makroprolaktyna (ICD-9: N59)150,10
3326sFlt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1187,90
3327PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu187,90
3328Indeks sFlt-1/PlGF262,40

DIAGNOSTYKA ANEMII

140Transferyna (ICD-9: O43)51,80
141Witamina B12 (ICD-9: O83)51,80
3754Kwas metylomalonowy MMA337,00
142Kwas foliowy (ICD-9: M41)56,20
143Erytropoetyna (ICD-9: K91)56,20
144TIBC (ICD-9: O93)24,80
145UIBC (ICD-9: O93)22,70
146Rozpuszczalny receptor transferyny (ICD-9: O28)99,40

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

150Hemoglobina glikowana met. HPLC (ICD-9: L55)44,30
151Hemoglobina glikowana (ICD-9: L55)34,60
152Fruktozamina (ICD-9: L27)62,60
153Insulina (ICD-9: L97)49,70
149Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR (ICD-9: )55,10
154C-peptyd (ICD-9: N33)56,20
155P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD)99,40
156P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)99,40
157P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo105,80
158P/c. p. transporterowi cynku ( ZnT8Ab) (ICD-9: )308,90
3402Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo59,40

DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH

160Parathormon (intact) (ICD-9: N30)47,50
161Kalcytonina (ICD-9: M11)74,50
162Osteokalcyna (ICD-9: N27)94,00
163Fosfataza kwaśna (ICD-9: L15)15,10
164Fosfataza zasadowa izoenzym kostny (ICD-9: L13)60,50
165C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)224,60
3697PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I)138,20
166Pyrylinks D w moczu (ICD-9: K53)94,00
167Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 (ICD-9: O87)224,60
168Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91)77,80
3140Profil reumatyczny1 IgG  met. IIF118,80
3447Beta-Crosslaps (beta-CTX)118,80
3463P1NP całkowity71,30

INNE HORMONY I METABOLITY

170ACTH (ICD-9: L63)49,70
171Kortyzol (ICD-9: M31)49,70
172Kortyzol w DZM (ICD-9: M31)44,30
17317-hydroksykortykosteroidy w DZM (ICD-9: L73)125,30
17417-ketosteroidy w DZM (ICD-9: M17)125,30
175Aldosteron (ICD-9: I15)59,40
176Aldosteron w DZM (ICD-9: I15)62,60
177Aktywność reninowa osocza (ICD-9: I07)106,90
178Enzym konwertujący angiotensynę (ICD-9: K89)150,10
179Dopamina w DZM (ICD-9: M15)69,10
181Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC (ICD-9: M15)237,60
183Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) (ICD-9: M99)189,00
3337Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM237,60
184Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM (ICD-9: M39)84,20
185Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM (ICD-9: M47)118,80
188Renina (ICD-9: O27)162,00
190Hormon wzrostu (ICD-9: L71)44,30
191IGF-BP3 (ICD-9: O32)87,50
192IGF-1 (ICD-9: O32)87,50
193Gastryna (ICD-9: L33)87,50
194Leptyna (ICD-9: M62)113,40
195Serotonina (ICD-9: O33)74,50
196Serotonina w DZM (ICD-9: O33)74,50
3336Profil steroidowy w DZM met. GC-MS594,00
3426Kwas homogentyzynowy w DZM312,10
3723Alfa-2 makroglobulina81,00
3980Kwas hydroksymasłowy156,60

DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

186Chromogranina A (ICD-9: K08)113,40
198ROMA (Ca125+HE4+ROMA)155,50
199HE4 (ICD-9: I52)99,40
200PSA całkowity (ICD-9: I61)44,30
3700PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA)113,40
201PSA wolny (ICD-9: I63)74,50
3899PCA3 w moczu2435,40
203Fosfataza kwaśna sterczowa (ICD-9: L17)31,30
204CEA (ICD-9: I53)48,60
205AFP (ICD-9: L07)44,30
206CA 125 (ICD-9: I41)55,10
207CA 15-3 (ICD-9: I43)55,10
208CA 19-9 (ICD-9: I45)55,10
209TPS (ICD-9: I57)87,50
210SCC – Ag (ICD-9: I59)94,00
211CYFRA 21-1 (ICD-9: I51)72,40
212CA 72-4 (ICD-9: I49)69,10
3375CA-50237,60
213Beta-2-mikroglobulina (ICD-9: M92)74,50
214Beta-2-mikroglobulina w moczu  (ICD-9: M92)74,50
215Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 16 mutacji w genie BRCA1380,20
896BRCA 2 met PCR296,00
893PALB2 met. biologii molekularnej311,00
3776BRCA-NGS – badanie mutacji germinalnych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w DNA z krwi obwodowej2257,20
3857Pakiet BRCA1, BRCA2 met. biologii molekularnej559,40
3858Pakiet BRCA1, BRCA2, PALB2  met. biologii molekularnej807,80
218S10052,00
219NSE (Neuroswoista enolaza) (ICD-9: K85)58,00
3330Adrenalina118,80
3331Adrenalina w DZM118,80
3332Noradrenalina155,50
3333Noradrenalina w DZM118,80
3334Metanefryna w DZM62,60
3335Normetanefryna w DZM62,60
3818Septyna 9807,80
3446Interleukina 6142,60
3462EarlyCDT – Lung1188,00
3464ProGRP142,60
3898TPA – Tkankowy antygen polipeptydowy178,20

BADANIA Z MATERIAŁU PORONNEGO

3816Określenie płci płodu, met. PCR415,80
3856Badanie materiału z poronienia – badanie aneuploidii chromosomowych (X, Y, 13, 18, 21, 16, 15, 22) met. QF-PCR1009,80
4899Analiza aberracji oraz mikroaberracji chromosomowych, określenie płci płodu metodą mikromacierzy CGX (badanie materiału z poronienia)2007,70
4898Panel wirusowy w materiale poronnym: wirus cytomegalii HCMV, wirus opryszczki HSV I/II met.PCR273,20
5003Weryfikacja jakości materiału poronnego118,80

ONKOLOGICZNA DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA

3668APC – podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego534,60
3669MUTYH – podstawowe badanie mutacji związanych z polipowatością jelita grubego dziedziczoną recesywnie523,80
3670NOD2 – badanie wariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna510,80
3671Zapalenia trzustki – badanie mutacji w genach SPINK1, PRSS1, CTRC, CFTR1140,50
5063Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe). Analiza sekwencji kodującej genów PRSS1, SPINK1, CFTR, CTRC, CASR i CPA1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.2970,00

UKŁAD KRZEPNIĘCIA

233Czynnik von Willebranda – stężenie (ICD-9: G47)99,40
3373Czynnik von Willebranda – aktywność99,40
235Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03)62,60
237Białko C, aktywność (ICD-9: G05)99,40
3368Oporność na aktywne białko C81,00
238Białko S wolne (ICD-9: G07)99,40
239Czynnik V Leiden237,60
240Mutacja 20210 G-A genu protrombiny237,60
241Termolabilny wariant MTHFR – analiza wariantów A1298C oraz C677T308,90
3821Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny)361,80
3859Nadkrzepliwość panel rozszerzony (Czynnik V Leiden,Czynnik V R2,Mutacja 20210 G-A genu protrombiny,Mutacja MTHFR C677T,,Mutacja MTHFR A1298C,Mutacja -675(4G/5G) w genie PAI-1)653,40

IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY

245Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA99,40
246IgG (ICD-9: L93)34,60
247IgM (ICD-9: L95)34,60
248IgA (ICD-9: L85)34,60
3830IgD116,60
249Dopełniacz, składowa C-3c (ICD-9: K75)74,50
250Dopełniacz, składowa C-4 (ICD-9: K77)74,50
251Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 (ICD-9: K58)92,90
252HLA-B27222,50
253Kompleksy immunologiczne (ICD-9: K67)125,30
254Alfa-1-antytrypsyna (ICD-9: I65)74,50
256Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) (ICD-9: N26)44,30
244Mukoproteiny (ICD-9: N26)45,40
257Ceruloplazmina (ICD-9: I95)56,20
258Haptoglobina37,80
259C1 inhibitor, aktywność (ICD-9: L96)150,10
260C1 inhibitor, stężenie (ICD-9: L96)150,10
261Łańcuchy lekkie kappa (ICD-9: M83)99,40
262Łańcuchy lekkie kappa w moczu (ICD-9: M83)99,40
263Łańcuchy lekkie lambda (ICD-9: M85)99,40
264Łańcuchy lekkie lambda w moczu (ICD-9: M85)99,40
266Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) (ICD-9: I86)205,20
267Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu (ICD-9: I86)205,20
268Proteinogram białek moczu (ICD-9: I79)129,60
3246Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy150,10
3247Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu150,10
269Wolne kwasy tłuszczowe (ICD-9: O92)130,70
270Apo A1 (ICD-9: I71)54,00
273Lipoproteina Lp(a) (ICD-9: M69)130,70
274Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny (ICD-9: M71)190,10
576Aldolaza49,70
3091Acetylocholinesteraza krwinkowa105,80
3241IgG1, podklasa199,80
3242IgG2, podklasa199,80
3243IgG3, podklasa199,80
3244IgG4, podklasa199,80
3245IgG1-4, zestaw podklas464,40
3248Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.)356,40
3249Markery aktywacji limfocyta T249,50
3945Subpopulacje limfocytów356,40
327Stosunek limfocytów CD4/CD8178,20

BADANIA Z MOCZU

275Białko w DZM (ICD-9: A07)13,00
276Glukoza w DZM (ICD-9: L43)13,00
277Wapń w DZM (ICD-9: O77)15,10
278Fosfor nieorganiczny w DZM (ICD-9: L23)15,10
279Magnez w DZM (ICD-9: M87)18,40
280Mocznik w DZM (ICD-9: N13)15,10
281Kreatynina w DZM (ICD-9: M37)15,10
282Kwas moczowy  w DZM (ICD-9: M45)15,10
283Sód i potas w DZM27,00
3660Sód w moczu15,10
3661Sód w DZM15,10
3662Potas w moczu15,10
3663Potas w DZM15,10
284Chlorki  w DZM (ICD-9: I97)14,00
285Białko w moczu (ICD-9: A07)13,10
286Glukoza i ketony w moczu, jakościowo15,10
3703Wskaźnik wapń / kreatynina23,80
287Wapń w moczu (ICD-9: O77)15,10
288Fosfor nieorganiczny w moczu (ICD-9: L23)15,10
289Magnez w moczu (ICD-9: M87)18,40
290Mocznik w moczu (ICD-9: N13)15,10
291Kreatynina w moczu (ICD-9: M37)15,10
292Kwas moczowy w moczu (ICD-9: M45)15,10
293Sód i potas w moczu19,40
294Chlorki w moczu (ICD-9: I97)14,00
295Amylaza w moczu (ICD-9: I25)15,10
296Albumina w DZM (ICD-9: I09)24,80
299Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)44,30
299Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) (ICD-9: I09)41,00
3905Porfobilinogen w DZM163,10
3427Cystyna w DZM, ilościowo142,60

INFEKCJE

300HBs antygen (ICD-9: V39)31,30
301HBs przeciwciała (ICD-9: V42)46,40
302HBe antygen (ICD-9: V35)59,40
303HBe przeciwciała (ICD-9: V38)74,50
304HBc przeciwciała całkowite (ICD-9: V31)59,40
305HBc przeciwciała IgM (ICD-9: V33)59,40
306HBV DNA met. real time PCR, ilościowo (ICD-9: V47)261,40
307HBV DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: V47)160,90
308HBV DNA met. PCR, genotypowanie A – H565,90
309HBV DNA met. PCR, lekooporność na lamiwudynę569,20
3170HBV met. PCR, lekooporność entekawir592,90
310HCV przeciwciała (ICD-9: V48)46,40
311HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo (ICD-9: V56)297,00
312HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo (ICD-9: V55)160,90
313HCV RNA met. real time RT- PCR, genotypowanie356,40
317HAV przeciwciała całkowite (ICD-9: V27)74,50
318HAV przeciwciała IgM (ICD-9: V30)82,10
320HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91)44,30
321Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 (ICD-9: F90)322,90
322HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, ilościowo (ICD-9: F92)327,20
323HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, jakościowo (ICD-9: F92)267,80
3750HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą NAT306,70
324HTLV I/II, przeciwciała (ICD-9: F32)224,60
331Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)125,30
332Kiła (Treponema pallidum), FTA74,50
333Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG (ICD-9: U81)74,50
334Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM (ICD-9: U83)74,50
335Kiła (Treponema pallidum), TPHA74,50
336Kiła (Treponema pallidum), VDRL, monitorowanie leczenia (ICD-9: U79)59,40
337Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS87,50
338Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM (ICD-9: U84)27,00
340Toxoplasma gondii IgG (ICD-9: X41)47,50
341Toxoplasma gondii IgM (ICD-9: X45)49,70
342Toxoplasma gondii IgA (ICD-9: X37)81,00
343Toxoplasma gondii IgG awidność (ICD-9: X49)99,40
344Toxoplasma gondii DNA met. real time PCR, jakościowo199,80
345Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21)47,50
346Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24)49,70
347Różyczka (Rubella virus) IgG awidność190,10
350CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19)56,20
351CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23)56,20
352CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność (ICD-9: F22)99,40
353CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, ilościowo (ICD-9: F26)286,20
354CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F26)177,10
3180CMV DNA w moczu jakościowo met. PCR220,30
355Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG (ICD-9: F64)75,60
356Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM (ICD-9: F65)75,60
358HSV DNA (Herpes simplex virus)  typ 1 i 2 różnicowanie met. real time PCR, jakościowo205,20
4940HHV6 Herpeswirus typu 6 wykrywanie DNA met. PCR237,60
360EBV (Epstein-Barr virus) IgG (ICD-9: F49)67,00
361EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ICD-9: F50)67,00
362Mononukleoza zakaźna, jakościowo (ICD-9: F55)24,80
363EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, ilościowo415,80
364EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, jakościowo286,20
365EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA (ICD-9: F45)62,60
366EBV (Epstein-Barr virus) IgG  EA (ICD-9: F42)74,50
3173EBV (Epstein-Barr wirus) IgG, IgM profil met. IIF101,50
3176Enterowirusy IgM87,50
3177Enterowirusy IgG87,50
367Mycoplasma hominis DNA, met. real time PCR, jakościwo202,00
3142Mycoplasma pneumoniae IgA81,00
370Mycoplasma pneumoniae IgG (ICD-9: U41)81,00
371Mycoplasma pneumoniae IgM (ICD-9: U43)81,00
373Mycoplasma pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo253,80
379Mycoplasma genitalium DNA met. real time PCR, jakościwo178,20
380Chlamydia pneumoniae IgG (ICD-9: S67)62,60
381Chlamydia pneumoniae IgM (ICD-9: S65)62,60
382Chlamydia pneumoniae IgA (ICD-9: S63)62,60
3112Chlamydia pneumoniae IgA met.IIF69,10
3113Chlamydia pneumoniae IgG met.IIF69,10
3114Chlamydia pneumoniae IgM met.IIF69,10
384Chlamydia pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo172,80
5014Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo285,10
386Chlamydia trachomatis IgG (ICD-9: S73)62,60
387Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75)62,60
388Chlamydia trachomatis IgA (ICD-9: S71)62,60
391Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: S79)178,20
3115Chlamydia trachomatis IgA met.IIF62,60
3116Chlamydia trachomatis IgG met.IIF62,60
3117Chlamydia trachomatis IgM met.IIF62,60
392Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) DNA, met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: U46)185,80
393Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum DNA met. real time PCR, jakościowo162,00
394HPV DNA 30 typów genotypowanie:6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59, 61,66,68,70,72,73,81,82,89 met.mikromacierzy (ICD-9: )354,20
396HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, 45, inne HPV (31,33,52,58,35,39,51,56,59,66,68) (ICD-9: F38)190,10
397HPV mRNA (Human papillomavirus) met. NAAT392,00
3160HPV HR DNA , 12 typów, genotypowanie: 31, 33,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 met. real time PCR, jakościowo (badanie dozlecane do bad. 396)87,50
3161HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. PCR jakościowo315,40
3162HPV LR DNA, 4 typy , genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 met. PCR, jakościowo224,60
3196p16 i Ki67 – ekspresja białek332,60
5017HPV DNA 2 typy niskoonkogenne, genotypowanie: 6/11318,60
3207Genotypowanie wirusa brodawczaka ludzkiego 12 typów: 16,18,31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 663207,60
3119Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR(Trichomonas vaginalis,Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealyticum,Chlamydia trachomatis,Mycoplasma genitalium,Neisseria gonorrhoeae)386,60
3127Panel infekcji urogenitalnych: HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR334,80
3128Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR280,80
3158Panel infekcji urogenitalnych: Ch.trachomatis, U.urealyticum, M.hominis met. PCR218,20
4902Panel infekcji urogenitalnych (Ch. Trachomatis, N. gonorrhoeae), met. PCR, jakościowo214,90
5015Panel infekcji urogenitalnych: HPV 14 typów, Ch. trachomatis, M. hominis, U. urealyticum/U.parvum, met. PCR351,00
398Helicobacter pylori – test oddechowy297,00
399Helicobacter pylori – jakościowo (ICD-9: U06)27,00
400Helicobacter pylori IgG (ICD-9: U12)37,80
401Helicobacter pylori IgA (ICD-9: U07)37,80
403Helicobacter pylori IgM (ICD-9: U13)32,40
402Helicobacter pylori w kale (ICD-9: U15)69,10
404Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA) (ICD-9: )116,60
405Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG (ICD-9: S07)62,60
406Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM (ICD-9: S09)62,60
407Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA (ICD-9: S05)62,60
3223Krztusiec (Bordetella pertussis) met. PCR, jakościowo237,60
409Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF187,90
3233Pneumocystis jirovecii  met. PCR356,40
414Grypa typ A IgG (ICD-9: F75)106,90
415Grypa typ A IgM (ICD-9: F76)194,40
416Grypa typ B IgG (ICD-9: F80)106,90
417Grypa typ B IgM (ICD-9: F81)194,40
426Paragrypa typ 3 IgG87,50
3201Grypa A, B, RSV (RNA) – profil, met. RT-PCR439,60
427Grypa typ A i B antygeny74,50
428Wirus grypy typ A, subtyp A/H1N1/pdm09, typ B – RNA metodą real time RT-PCR297,00
420Odra (Morbilli virus) IgG (ICD-9: F96)89,60
421Odra (Morbilli virus) IgM (ICD-9: F97)89,60
422Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68)62,60
423Ospa (Varicella zoster virus) IgM (ICD-9: V69)62,60
5040Ospa (Varicella zoster virus) jakościowo met. PCR308,90
424Świnka (Myxovirus parotitis) IgG (ICD-9: F93)69,10
425Świnka (Myxovirus parotitis) IgM (ICD-9: F94)74,50
430Borelioza IgG (ICD-9: S21)62,60
431Borelioza IgM (ICD-9: S25)62,60
432Borelioza IgG met. Western Blot (ICD-9: S23)187,90
433Borelioza IgM met. Western Blot (ICD-9: S27)187,90
434Borrelia burgdorferi DNA met. real time PCR, jakościowo182,50
3213Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia163,10
3141Borelioza – Ocena subpopulacji komórek NK CD57237,60
438TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgM met. ELISA150,10
3584TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgG met.ELISA150,10
3204Monitorowanie odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu przeciwko KZM (Anty-TBE  „Vienna” IgG)156,60
3212Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) met. PCR286,20
3109Panel koinfekcji w boreliozie (Bartoneloza IgG, Babeszjoza IgG,
Anaplazmoza IgG, Jersinioza IgG, Mykoplazmoza IgG i IgM, Chlamydioza IgG)met. ELISA, IIF
711,70
435Bruceloza IgG (ICD-9: S41)62,60
436Bruceloza IgM (ICD-9: S43)62,60
437Bruceloza met. OWD  (ICD-9: S45)394,20
440Listeria monocytogenes (ICD-9: U26)81,00
441Listeria spp. met. PCR, jakościowo (ICD-9: U27)356,40
3139Listeria monocytogenes IgG met. IIF62,60
444Leptospiroza p.ciała IgG (ICD-9: )118,80
3151Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA56,20
3152Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA56,20
3153Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA56,20
3148Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA met. ELISA225,70
448Yersinia spp. IgG, IgM, IgA, z różnicowaniem (ICD-9: U90)224,60
449Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana), IgG, IgM273,20
454Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)224,60
455Enterowirusy met. ELISA225,70
457Enterowirusy met. PCR, jakościowo219,80
459Parvowirus B19 IgG i IgM (ICD-9: F35)118,80
460Parwowirus B19 DNA met. real time PCR, ilościowo503,30
3171Parvowirus B19 IgG met. ELISA77,80
3172Parvowirus B19 IgM met. ELISA62,60
3188Parwowirus B19 jakościowo met. PCR324,00
461Adenowirus (ADV) DNA met. real time PCR, jakościowo279,70
5016Adenowirus (ADV) met. PCR, ilościowo260,30
3182Poliomawirus (BKV) we krwi met. PCR, ilościowo297,00
3192Poliomawirus (JCV) we krwi met. PCR, ilościowo308,90
3193Poliomawirus (JCV) w PMR met. PCR, ilościowo237,60
466RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF (ICD-9: V16)83,20
467RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF (ICD-9: V17)83,20
464Coxsackie wirus typ B2, B3, B4 przeciwciała neutralizujące202,00
468Coxsackie typ A i B IgG met. IIF (ICD-9: V71)99,40
469Coxsackie typ A i B IgM met. IIF (ICD-9: V72)99,40
471Mycobacterium tuberculosis test jakościowy187,90
472Gruźlica (Mycobacterium tuberculosis complex) DNA, z określ. wrażliwości na rifampicynę, met. Real Time-PCR (ICD-9: U37)427,70
1327Quantiferon TB273,20
475Błonica (Corynebacterium diphtheriae) IgG (ICD-9: S87)297,00
476Tężec (Clostridium tetanii) IgG (ICD-9: S85)212,80
477Panel TORCH 10 patogenów IgG (ICD-9: )178,20
480Toksokaroza (Toxocara canis) IgG (ICD-9: X33)81,00
339Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot374,80
3195Toksokaroza (Toxocara canis) IgG, awidność356,40
3224Toksokaroza canis i cati IgA (ELISA)237,60
3206Toksokaroza canis i cati IgG (ELISA)237,60
481Włośnica (Trichinella spiralis)  IgG (ICD-9: X53)175,00
3165Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot374,80
482Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG (ICD-9: X05)138,20
483Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western Blot399,60
484Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica) (ICD-9: X11)101,50
485Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met IIF (ICD-9: X13)105,80
3210Giardia lamblia IgA116,60
3211Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite332,60
488Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo (ICD-9: W31)118,80
489Candida – antygen krążący (ICD-9: W17)218,20
496Aspergillus – antygen krążący (ICD-9: W01)262,40
3218Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo312,10
3219Aspergillus spp. IgG, ilościowo573,50
499HBs antygen, test potwierdzenia (ICD-9: V41)62,60
2700Nużyca41,00
697Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot374,80
698Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA62,60
3120Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) IgG met. IIF150,10
3121Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) Igm met. IIF150,10
3130Legionella pneumophila, antygen87,50
3131Legionella pneumophila IgG (legionelloza)178,20
3132Legionella pneumophila IgM (legionelloza)178,20
3133Legionella pneumophila IgA (legionelloza)178,20
3134Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza)297,00
3143Anaplasma phagocytophilum IgG (Ludzka anaplazmoza granulocytarna) met. IIF180,40
3144Anaplasma phagocytophilum IgM (Ludzka anaplazmoza granulocytarna)met. IIF180,40
3145Babesia microti IgG met. IIF180,40
3146Babesia microti IgM met. IIF180,40
3150P/c. p. gliście ludzkiej (glista) IgG37,80
3159Schistosomoza IgG, met. Western Blot374,80
3169Hantavirus IgG, met.ELISA113,40
3168Hantavirus IgM, met.ELISA113,40
3157Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA224,60
3156Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA224,60
3163Malaria – Plasmodium falciparum, przeciwciała IgG95,00
3167Gorączka Denga IgG, met ELISA224,60
3166Gorączka Denga IgM, met. ELISA224,60
3174Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA262,40
3199Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA362,90
3215Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot374,80

TOKSYKOLOGIA –  LEKI

500Lit, ilościowo (ICD-9: M73)41,00
501Karbamazepina, ilościowo (ICD-9: T33)62,60
502Kwas walproinowy, ilościowo (ICD-9: T59)59,40
503Fenytoina, ilościowo (ICD-9: T27)74,50
504Fenobarbital, ilościowo (ICD-9: T25)56,20
505Digoksyna, ilościowo (ICD-9: T17)62,60
506Propafenon, ilościowo (ICD-9: T51)287,30
508Paracetamol, ilościowo (ICD-9: P75)52,90
509Salicylany, ilościowo (ICD-9: P91)56,20
510Teofilina, ilościowo (ICD-9: T55)56,20
511Cyklosporyna A, ilościowo (ICD-9: T11)163,10
513Takrolimus, ilościowo (ICD-9: T56)214,90
515Amiodaron, ilościowo (ICD-9: T03)199,80
517Wankomycyna, ilościowo (ICD-9: T61)118,80
3095Selen, ilościowo113,40
4920Lamotrygina w surowicy, ilościowo175,00

TOKSYKOLOGIA – NARKOTYKI

518Gentamycyna, ilościowo (ICD-9: T30)77,80
520Narkotyki panel w moczu, jakościowo140,40
521Amfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P07)44,30
522Metamfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P60)44,30
523Ecstasy w moczu, jakościowo44,30
525Kokaina w moczu, jakościowo (ICD-9: P45)44,30
526Kanabinoidy w moczu, jakościowo (ICD-9: P44)44,30
527Morfina w moczu, jakościowo (ICD-9: P68)44,30
528Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo (ICD-9: P44)44,30
3076Benzodiazepiny w moczu, jakościowo44,30
3077Barbiturany w moczu, jakościowo44,30
3015Metadon w moczu, jakościowo44,30
3065Opiaty w moczu44,30

TOKSYKOLOGIA – ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE

530Etanol, ilościowo (ICD-9: P31)49,70
535Fenol w moczu, ilościowo (ICD-9: P33)69,10
539Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo (ICD-9: R03)74,50
3087Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo56,20

TOKSYKOLOGIA – METABOLITY

542Osmolalność surowicy (ICD-9: N25)24,80
543Osmolalność moczu (ICD-9: N25)24,80
545Methemoglobina, ilościowo (ICD-9: P61)49,70
546Mleczany, ilościowo (ICD-9: N11)44,30
548Szczawiany w DZM (ICD-9: O39)111,20
5038Cytryniany w DZM81,00
549Cytryniany w moczu105,80

TOKSYKOLOGIA – METALE

551Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach (ICD-9: N60)47,50
553Kwas hipurowy187,90
554Cynk w moczu, ilościowo  (ICD-9: K15)81,00
555Cynk w surowicy, ilościowo (ICD-9: K15)69,10
556Miedź w surowicy, ilościowo (ICD-9: G68)74,50
557Miedź w moczu, ilościowo (ICD-9: G68)74,50
3098Chrom w surowicy224,60
3083Chrom w moczu204,10
558Ołów we krwi, ilościowo (ICD-9: P71)74,50
559Ołów w moczu, wskaźnik wydalania (ICD-9: P71)74,50
3264Rtęć we krwi237,60
560Rtęć w moczu, ilościowo (ICD-9: P89)187,90
561Kadm we krwi, ilościowo (ICD-9: P43)138,20
562Kadm w moczu, wskaźnik wydalania (ICD-9: P43)118,80
563Arsen we krwi (ICD-9: P11)142,60
567Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo (ICD-9: M53)62,60
572Kwas deltaaminolewulinowy w moczu (ICD-9: M51)56,20
573Porfiryny całkowite w DZM (ICD-9: N41)150,10
575Koproporfiryna (ICD-9: M27)56,20
577Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS410,40
3099Nikiel190,10
3910Kobalt w surowicy199,80
3912Aluminium (Glin) w surowicy163,10
3913Mangan we krwi163,10
3918Tytan w surowicy163,10
3922Metale – panel 6 metali (nikiel, kobalt, chrom, mangan, tytan, aluminium)412,60
3376Bizmut (surowica lub mocz)213,80
3377Bar237,60
3378Krzem237,60

AUTOIMMUNOLOGIA

Diagnostyka chorób tkanki łącznej
600PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy (ICD-9: O21)37,80
601PPJ (ANA2) met. IIF  typ świecenia miano (dsDNA, AMA) (ICD-9: O21)105,80
602PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21)150,10
605PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21)205,20
619PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów)150,10
3297PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów)138,20
3306PPJ (ANA7) met. ELISA81,00
3280PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano69,10
3389PPJ (ANA23) met. immunoblot – 23 antygeny224,60
603PPJ dsDNA met. IIF (ICD-9: N75)81,00
3260P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA49,70
3298PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA81,00
3299PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA81,00
3300PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA99,40
3301PPJ anty-Jo-1 met. ELISA99,40
3302PPJ anty-Scl-70 met. ELISA99,40
3303PPJ anty-Sm met. ELISA99,40
3304P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA99,40
3305PPJ przeciw histonom met. ELISA99,40
608PPJ panel Myositis met. immunoblot (ICD-9: O21)199,80
609PPJ panel sklerodermia met. immunoblot (ICD-9: O21)237,60

DIAGNOSTYKA AUTOIMMUNOLOGICZNYCH SCHORZEŃ WĄTROBY

607P/c. p. aktynie met. IIF (ICD-9: N91)74,50
610P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF (ICD-9: O05)81,00
611P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF (ICD-9: O05)94,00
3295P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA74,50
3284Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot227,90
612P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF (ICD-9: N91)94,00
613P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF (ICD-9: O21)81,00
3294P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA74,50
614P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF (ICD-9: O21)94,00
615P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting (ICD-9: O21)150,10
616Panel wątrobowy pełny (ANA9, AMA, ASMA, LKM) (ICD-9: O21)175,00
617Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LC-1, anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting (ICD-9: O21)138,20
618Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-SLA/LP) met. IIF (ICD-9: O21)113,40
3293Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, Ro-52), met. immunoblot218,20
3316Pakiet – panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM)163,10
3317P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)168,50
3296Panel wątrobowy (AMA, LKM-1) met. IIF83,20
5050Panel wątrobowy z zespołem nakładania (AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PGDH ), met. immunoblot237,60
3290Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łacznej, vasculittis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT212,80

DIAGNOSTYKA CHOROBY TRZEWNEJ

620P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N79)81,00
621P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N79)81,00
622P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF (ICD-9: N79)150,10
623P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N83)94,00
624P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N81)94,00
625P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF150,10
626P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF99,40
627P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF99,40
628P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF187,90
629P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: O17)70,20
630P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF (ICD-9: O17)70,20
631P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie)  met. IIF (ICD-9: O17)118,80
632P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA (ICD-9: N79)105,80
633P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N79)105,80
634P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i  IgA met. ELISA (ICD-9: N79)199,80
638P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA (ICD-9: N83)94,00
639P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA (ICD-9: N81)94,00
3288Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. Castle’a) met. blot150,10
3289Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT150,10
3310P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA105,80
3311P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgG105,80
3312P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA IgG (łącznie)187,90
3313P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA94,00
3314P/c przeciw endomysium i retikulinie IgG94,00
3315P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA i IgG (łącznie)163,10

DIAGNOSTYKA ZESPOŁU ANTYFOSFOLIPIDOWEGO

685P/c. p. kardiolipinie w kl. IgA met. ELISA (ICD-9: )142,60
640P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)69,10
641P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)69,10
642P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)130,70
666P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA224,60
643P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)95,00
644P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)95,00
645P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)166,30
646P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)81,00
647P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)81,00
648P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie)  met. ELISA (ICD-9: N89)150,10
652P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)56,20
653P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)56,20
654P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie)  met. ELISA (ICD-9: N89)99,40
655Antykoagulant toczniowy (ICD-9: N89)113,40
656P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG125,30
657P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM125,30
658P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM187,90

PANEL PŁODNOŚCIOWY

659Przeciwciała przeciwpłytkowe w surowicy – test immunoenzymatyczny MAIPA (ICD-9: O11)723,60
660P/c. p. antygenom jajnika met. IIF168,50
3274P/c. p. antygenom jajnika i osłonie przejrzystej IgG, IgM, IgA (łącznie), met. ELISA74,50
661P/c. p. antygenom łożyska met. IIF125,30
662P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF125,30
663P/c. p. plemnikom  met. IIF113,40

Diagnostyka chorób neuroimmunologicznych i mięśni

665P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK)262,40
668P/c. przeciwko titinie (ICD-9: n93)249,50
669P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF (ICD-9: N93)118,80
670P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA138,20
676P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF113,40
217Panel przeciwciał onko- i anty-neuronalnych met. IIF, Immunoblot399,60

Diagnostyka chorób zapalnych jelit i naczyń

677P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF (ICD-9: N99)125,30
678Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit,ASCA,ANCA) met. IIF (ICD-9: N79)187,90
3287Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF287,30
679P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF87,50
681P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF69,10
682Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF69,10
684P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) (ICD-9: N99)125,30
606P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF (ICD-9: N69)99,40
3388ANCA 6 – identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA232,20
635P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa (ICD-9: N69)74,50
636P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa (ICD-9: N69)74,50
637P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot (ICD-9: N69)125,30
3285Panel  nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. Immunoblot99,40
3286Panel  nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF175,00

Badania tkankowe w chorobach tkanki łącznej i chorobach pęcherzowych

687Badania tkankowe118,80

Diagnostyka chorób pęcherzowych

688P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgG, met. IIF (ICD-9: N73)106,90
693P/c. p. pemphigus i  pemphigoid IgA, met. IIF113,40
694P/c. p. pemphigus IgG, IgA, i  p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met. IIF185,00
699Pc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF94,00
689P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF118,80
690Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF113,40
3279PPJ SES (SES-ANA) met. IIF99,40

Inne przeciwciała organospecyficzne

672P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF94,00
673P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF113,40
3287Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF287,30
674P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture’a) met. IIF118,80
675P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF105,80
3257p/c.p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF249,50
680P/c. p. korze nadnerczy met. IIF130,70
683P/c p. komórkom śródbłonka met.IIF150,10
3308P/c. p. 21-hydroksylazie299,20
3309P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA)224,60
3348P/c. p. insulinie, met. ELISA212,80

DIETA I ODŻYWIANIE

4050IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG410,40
4051IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4356,40
4052IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG534,60
4053IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4712,80
4054IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG1009,80
4055IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG41116,70
4056IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG1841,40
4057IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG41888,90
4059EUROLINE-FOOD Profil pokarmowy 108 IgG950,40
4060EUROLINE-FOOD Profil pokarmowy 216 IgG1306,80
3888GENOdiagDIETA – geny nietolerancji pokarmowych1009,80
3889GENOdiagDIETA- geny metabolizmu witamin i antyoksydantów950,40
3893GENOdiagDIETA- pełny profil nutrigenetyczny2281,00
3890FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR225,70
3891Geno Diag Dieta- geny metabolizmu i otyłości891,00
3892Geno Diag Dieta- geny metabolizmu(tylko jako badanie dorejestrowywane do badania 3890)831,60

ALERGOLOGIA

700IgE całkowite (ICD-9: L89)47,50
702Eozynoflia/ocena półilościowa komórek z wymazu ze śluzówki nosa (ICD-9: 91.891)20,50
877Tryptaza199,80
3965Panel alergenów molekularnych (296 parametrów) – ALEX (ICD-9: )1366,20
878ISAC test, panel alergenów1722,60
3895Histamina248,40
3894Diaminooksydaza (DAO) aktywność356,40
805Panel alergenów  – mieszany (27 alergenów) EUROLINE190,10
806Panel alergenów pokarmowych (20 alergenów) EUROLINE190,10
807Panel alergenów oddechowych (20 alergenów) EUROLINE190,10
758Panel atopowy (20 alergenów) Polycheck190,10
704Panel alergenów – mieszany (pediatryczny) (ICD-9: L91) Polycheck193,30
705Panel alergenów pokarmowych (ICD-9: L91) Polycheck193,30
706Panel alergenów oddechowych (ICD-9: L91) Polycheck193,30
723Panel atopowy ( 30 alergenów) (ICD-9: L91)166,30
707Panel oddechowy III (10 alergenów) (ICD-9: L91) Polycheck142,60
708Panel pokarmowy III (10 alergenów) (ICD-9: L91) Polycheck142,60
709Panel pokarmowy IV (10 alergenów) (ICD-9: L91) Polycheck142,60
754Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów)118,80
755Panel oddechowy,trawy,chwasty (10alergenów)118,80
756Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów)118,80
757Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów)118,80
765Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów)94,00
766Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów)94,00
767Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów)94,00
768Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów)94,00
710IgE sp. GP1 – mieszanka traw wczesnych (ICD-9: L91)50,80
711IgE sp. TP9 – mieszanka drzew (ICD-9: L91)50,80
712IgE sp. WP3 – mieszanka chwastów (ICD-9: L91)50,80
713IgE sp. MP1 – mieszanka pleśni (ICD-9: L91)50,80
714IgE sp. FP2 – mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza (ICD-9: L91)50,80
715IgE sp. EP71 – mieszanka pierza (ICD-9: L91)50,80
716IgE sp. EP1 – mieszanka naskórków (ICD-9: L91)50,80
717IgE sp. GP4 – mieszanka traw późnych (ICD-9: L91)50,80
3948Panel pyłki, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) (ICD-9: L91)151,20
3959Panel orzeszki ziemne DPA-Dx, 8 alergenów (ICD-9: L91)162,00
3963Panel orzeszki ziemne, 6 alergenów  (ICD-9: ) Polycheck172,80
3964Panel komponenty jaja kurzego (ICD-9: L91)172,80
718IgE sp. FP5 – mieszanka żywności (dziecięca) (ICD-9: L91)50,80
719IgE sp. TP5 – mieszanka drzew wczesnych (ICD-9: L91)62,60
720IgE sp. TP6 – mieszanka drzew późnych (ICD-9: L91)62,60
722IgE sp. GP3 – mieszanka traw 3 (ICD-9: L91)50,80
769Panel mleko krowie plus gluten (ICD-9: L91) Polycheck86,40
773Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza)175,00
781Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza)193,30
782Panel  białka mleka DPA-Dx (6 alergenów)175,00
724Panel – jady owadów (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka) (ICD-9: L91)140,40
853Panel alergenów – pokarmowy (30 alergenów) (ICD-9: L91) Polycheck190,10
854Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła)138,20
862Panel alergenów – antybiotyki (10 alergenów) (ICD-9: L91)178,20
3950IgE sp.epitop nBet v 1, brzoza125,30
3951IgE sp.epitop rBet v 2, brzoza125,30
3952IgE sp.epitop nDer f 1, roztocze125,30
3953IgE sp.epitop nDer f 2, roztocze125,30
3954IgE sp.epitop nDer p 1, roztocze173,90
3955IgE sp.epitop nDer p 2, roztocze125,30
3956IgE sp.epitop rMal d 1, jabłko125,30
3957IgE sp.epitop rMal d 4, jabłko125,30

Alergeny- składniki kurzu, roztocza

725IgE sp. D1 – Dermatophagoides pteronyssinus (ICD-9: L91)56,20
726IgE sp. D2 – Dermatophagoides farinae (ICD-9: L91)56,20
727IgE sp. D70 – Acarus siro (ICD-9: L91)56,20
728IgE sp. D71 – Lepidoglyphus destructor (ICD-9: L91)56,20
729IgE sp. D72 – Tyrophagus putescientiae (ICD-9: L91)56,20

Alergeny- sierści i pierza

730IgE sp. E7 – odchody gołębia (ICD-9: L91)56,20
732IgE sp. I6 – karaluch – prusak (ICD-9: L91)56,20
733IgE sp. H1 – mieszanka kurzu domowego (Greer) (ICD-9: L91)56,20
735IgE sp. E1 naskórek i łupież kota (ICD-9: L91)56,20
736IgE sp. E2 naskórek psa (ICD-9: L91)56,20
737IgE sp. E3 łupież konia (ICD-9: L91)56,20
738IgE sp. E201 – pióra kanarka (ICD-9: L91)56,20
739IgE sp. E70 – pierze (pióra gęsi) (ICD-9: L91)56,20
740IgE sp. E78 – pióra papużki falistej (ICD-9: L91)56,20
741IgE sp. E86 – pióra kaczki (ICD-9: L91)56,20
742IgE sp. E84 – naskórek chomika (ICD-9: L91)56,20
743IgE sp. E82 – naskórek królika (ICD-9: L91)56,20
744IgE sp. E81 – naskórek owcy (ICD-9: L91)56,20
745IgE sp. E6 – naskórek świnki morskiej (ICD-9: L91)56,20
746IgE sp. E5 łupież psa (ICD-9: L91)56,20

Alergeny- trawy i zboża

750IgE sp. G3 – kupkówka pospolita (ICD-9: L91)56,20
751IgE sp. G4 – kostrzewa łąkowa (ICD-9: L91)56,20
752IgE sp. G6 – tymotka łąkowa (ICD-9: L91)56,20
753IgE sp. G12 – żyto (pyłki) (ICD-9: L91)56,20

Alegreny – drzewa

760IgE sp. T3 – brzoza (ICD-9: L91)56,20
761IgE sp. T4 – leszczyna (ICD-9: L91)56,20
762IgE sp. T2 – olcha (ICD-9: L91)56,20
763IgE sp. T14 – topola (ICD-9: L91)56,20
764IgE sp. T12 – wierzba (ICD-9: L91)56,20

Alergeny – chwasty

770IgE sp. W9 – babka lancetowata (ICD-9: L91)56,20
771IgE sp. W6 – bylica pospolita (ICD-9: L91)56,20
772IgE sp. W10 – komosa biała (ICD-9: L91)56,20

Alergeny – pleśnie

775IgE sp. M6 – Alternaria tenuis (ICD-9: L91)56,20
776IgE sp. M3 – Aspergillus fumigatus (ICD-9: L91)56,20
777IgE sp. M5 – Candida albicans (ICD-9: L91)56,20
778IgE sp. M2 – Cladosporium herbarum (ICD-9: L91)56,20
779IgE sp. M4 – Mucor racemosus (ICD-9: L91)56,20
780IgE sp. M1 – Penicillium notatum (ICD-9: L91)56,20

Alergeny – mleczne

784IgE sp. F231 – mleko gotowane (ICD-9: L91)74,50
785IgE sp. F1 – białko jajka (ICD-9: L91)56,20
786IgE sp. F245 – jajko całe (ICD-9: L91)56,20
787IgE sp. F75 – żółtko jajka (ICD-9: L91)56,20
788IgE sp. F76 – alfa laktoalbumina (ICD-9: L91)56,20
789IgE sp. F77 – beta laktoglobulina (ICD-9: L91)56,20
790IgE sp. F78 – kazeina (ICD-9: L91)56,20
791IgE sp. F2 – mleko krowie (ICD-9: L91)56,20
792IgE sp. F81 – ser cheddar (ICD-9: L91)56,20
795IgE sp. F360 – jogurt (ICD-9: L91)56,20
3984IgE sp. B312 – Laktoza (ICD-9: )216,00

Alergeny – mączne

796IgE sp. F79 – gluten (gliadyna) (ICD-9: L91)56,20
797IgE sp. F11 – gryka (ICD-9: L91)56,20
798IgE sp. F6 – jęczmień (ICD-9: L91)56,20
799IgE sp. F8 – kukurydza (ICD-9: L91)56,20
800IgE sp. F7 – owies (ICD-9: L91)56,20
801IgE sp. F4 – pszenica (ICD-9: L91)56,20
802IgE sp. F9 – ryż (ICD-9: L91)56,20
803IgE sp. F14 – soja (ICD-9: L91)56,20
804IgE sp. F5 – żyto (ICD-9: L91)56,20

Alergeny – mięsa i ryb

808IgE sp. F88 – baranina (ICD-9: L91)56,20
809IgE sp. F284 – indyk (ICD-9: L91)56,20
810IgE sp. F83 – kurczak (ICD-9: L91)56,20
811IgE sp. F26 – wieprzowina (ICD-9: L91)56,20
812IgE sp. F27 – wołowina (ICD-9: L91)56,20
813IgE sp. F3 – dorsz (ICD-9: L91)56,20
814IgE sp. F40 – tuńczyk (ICD-9: L91)56,20
815IgE sp. F205 śledź (ICD-9: L91)56,20
816IgE sp. F 24 krewetka (ICD-9: L91)56,20

Alergeny – warzywa

818IgE sp. F15 – fasola (ICD-9: L91)56,20
819IgE sp. F12 – groch (ICD-9: L91)56,20
820IgE sp. F31 – marchew (ICD-9: L91)56,20
821IgE sp. F244 – ogórek (ICD-9: L91)56,20
822IgE sp. F86 – pietruszka (ICD-9: L91)56,20
823IgE sp. F25 – pomidor (ICD-9: L91)56,20
824IgE sp. F85 – seler (ICD-9: L91)56,20
825IgE sp. F35 – ziemniak (ICD-9: L91)56,20
826IgE sp. F48 – cebula (ICD-9: L91)56,20

Alergeny – owoce

830IgE sp. F92 – banan (ICD-9: L91)56,20
831IgE sp. F94 – gruszka (ICD-9: L91)56,20
832IgE sp. F49 – jabłko (ICD-9: L91)56,20
833IgE sp. F84 – kiwi (ICD-9: L91)56,20
834IgE sp. F33 – pomarańcza (ICD-9: L91)56,20
835IgE sp. F44 – truskawka (ICD-9: L91)56,20
836IgE sp. F237 – morela (ICD-9: L91)56,20
837IgE sp. F 259 winogrona (ICD-9: L91)56,20

Alergeny- przyprawy, używki, orzechy

839IgE sp. F105 – czekolada (ICD-9: L91)56,20
840IgE sp. F93 – kakao (ICD-9: L91)56,20
841IgE sp. F221 – kawa (ICD-9: L91)56,20
842IgE sp. F403 – drożdże browarnicze (ICD-9: L91)56,20
843IgE sp. F89 – gorczyca (biała i czarna) (ICD-9: L91)56,20
844IgE sp. F277 – koperek (ICD-9: L91)56,20
845IgE sp. F280 – pieprz czarny (ICD-9: L91)56,20
846IgE sp. F17 – orzech leszczyny (ICD-9: L91)56,20
847IgE sp. F256 – orzech włoski (ICD-9: L91)56,20
848IgE sp. F13 – orzech ziemny (ICD-9: L91)56,20
849IgE sp. F20 – migdały (ICD-9: L91)56,20

Alegreny – owady

855IgE sp. I3 – jad osy (ICD-9: L91)56,20
856IgE sp. I1 – jad pszczoły (ICD-9: L91)56,20
857IgE sp. I75 – jad szerszenia europejskiego (ICD-9: L91)56,20
858IgE sp. I71 – jad komara (ICD-9: L91)56,20
859IgE sp. I73 – Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) (ICD-9: L91)56,20
860IgE sp.I205 – jad trzmiela (ICD-9: L91)99,40

Alergeny – inne

865IgE sp. O1 – bawełna (ICD-9: L91)56,20
866IgE sp. K20 – wełna (ICD-9: L91)56,20
867IgE sp. K82 – latex (ICD-9: L91)56,20
868IgE sp. K 74 jedwab (ICD-9: L91)56,20
869IgE sp. K80  formaldehyd (ICD-9: L91)56,20
870IgE sp. C204 – amoxycylina (ICD-9: L91)56,20
871IgE sp. C216 – doksycyklina (ICD-9: l91)118,80
875IgE sp. P1 – glista ludzka (ICD-9: L91)56,20
876Badania serologiczne w kierunku choroby „płuco farmera”163,10
879Badania serologiczne w kierunku choroby „hodowców ptaków”190,10

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR

BADANIA OJCOSTWA I POKREWIEŃSTWA BIOLOGICZNEGI DO CELÓW PRYWATNYCH
900Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby525,90
902Test DNA na ojcostwo  i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby702,40
901Test DNA na ojcostwo  i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne – dodatkowa osoba254,60
5019Test DNA pokrewieństwo w linii żeńskiej, chromosom X, 2 osoby1782,40
5020Test DNA pokrewieństwa w linii męskiej,  chromosom Y, 2 osoby614,60
BADANIA OJCOSTWA DO CELÓW SĄDOWYCH
903Test DNA na ojcostwo dla celów sądowych  24 markery genetyczne, 3 osoby1097,60
5021Test DNA na ojcostwo dla celów sądowych dodatkowa osoba263,40
5022Test DNA pokrewieństwa w linii męskiej dla celów sądowych,  chromosom Y, 2 osoby886,80

BADANIA PORÓWNIA PROFILI GENETYCZNYCH

TESTY GENEALOGICZNE
5027Test genealogiczny haplotyp Y ( linia męska)790,20
TESTY WIERNOŚCI
5029Badanie wstępne- identyfikacja mikrośladu87,80

BADANIA PO OBCIĄŻENIU

880Prolaktyna test czynnościowy (3 pkt.) (ICD-9: N59)131,90
3353Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) (ICD-9: N59)87,90
3354Prolaktyna test czynnościowy (4 pkt.)175,80
886Insulina po obciązeniu (50 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97)150,10
887Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97)150,10
888Insulina po obciążeniu (0,1) (ICD-9: L97)99,80
889Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3) (ICD-9: L97)199,60
890Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1) (ICD-9: L97)99,80
891Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 2) (ICD-9: L97)99,80
892Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3, 4) (ICD-9: )199,60
3352Insulina po obciążeniu (ICD-9: L97)29,20
950Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) (ICD-9: L43)27,00
951Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) (ICD-9: L43)41,00
952Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g 1h) (ICD-9: L43)14,00
953Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) (ICD-9: L43)27,00
954Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) (ICD-9: L43)27,00
955Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) (ICD-9: L43)41,00
956Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h) (ICD-9: L43)27,00
957Test obciążenia glukozą (4pkt, 75g, 0, 1, 2, 3h)  (ICD-9: L43)54,60
958OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy (0,1,2 h) (ICD-9: L43)41,00
960Glukoza po posiłku (0,1) (ICD-9: L43)27,00
961Glukoza po posiłku (0,1,2) (ICD-9: L43)41,00
962Glukoza po posiłku (0,2) (ICD-9: L43)27,00
963Profil dobowy glukozy (ICD-9: L43)11,90
3356Kortyzol – test hamowania dexametazonem (ICD-9: M31)49,90

MIKROBIOLOGIA

Badania bakteriologiczne
1100Mocz posiew (bad. bakter.)49,70
1000Wymaz z gardła/migdałków w kierunku Streptococcus pyogenes i paciorkowców beta-hemolizujących grupy A, C i G (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)56,20
1001Wymaz z nosa (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)56,20
1002Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1003Wymaz z jamy ustnej  (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1004Wymaz z języka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1005Wymaz z dziąseł (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1006Wymaz z zębodołu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1008Wymaz z migdałków (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1009Wymaz z krtani (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1010Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)56,20
1011Wymaz z ucha lewego  (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)56,20
1012Wymaz z ucha – noworodki (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)48,60
1014Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)56,20
1015Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)56,20
1016Wymaz z rogówki oka prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1017Wymaz z rogówki oka lewego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1018Wymaz z przełyku (bad. bakter.)  (ICD-9: 91.831)55,80
1020Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)56,20
1021Wymaz z pępka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1022Wymaz z rany (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)56,20
1023Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)56,20
1024Wymaz z czyraków (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)56,20
1025Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)56,20
1026Wymaz z owrzodzenia beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1027Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1028Wymaz z przetoki (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1030Posiew z ropnia (bad. bakter) (ICD-9: 91.831)55,80
1032Posiew z odleżyny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1033Wymaz ze skóry (badanie przesiewowe) (ICD-9: 91.831)55,80
1034Wymaz z pachwiny (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)48,60
1041Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1042Wymaz spod napletka (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1043Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1044Wymaz z przedsionka pochwy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1045Wymaz z pochwy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)56,20
1046Wymaz z pochwy beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1047Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)56,20
1048Wymaz z jamy macicy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1050Wymaz z prącia (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1051Wymaz z okolicy odbytu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1052Wymaz z odbytu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)48,60
1056Wymaz z miejsca wkłucia (ICD-9: 91.831)55,80
1101Kał posiew  (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)62,60
1103Plwocina posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1104Aspirat z oskrzeli posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1105Aspirat z oskrzeli posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1106Wydzielina oskrzelowa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1110Nasienie posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)56,20
1123Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1124Wydzielina z piersi (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1125Pokarm z piersi prawej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1126Pokarm z piersi lewej posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1130Ropa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1150Wydzielina z gruczołu krokowego posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1152Wydzielina z gruczołu Bartholiniego posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1200Inny materiał posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1250Wymaz z gardła w kierunku antygenu Chlamydia pneumoniae met. immunofluorescencji (ICD-9: S59)70,20
1251Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia pneumoniae met. immunofluorescencji (ICD-9: S59)70,20
1252Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) (ICD-9: 90.92)49,70
1254Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC) (ICD-9: S96)56,20
1256Posiew kału w kierunku Campylobacter (ICD-9: 91.831)99,40
1258Wymaz z odbytu w kierunku Salmonella / Shigella (ICD-9: 91.831)49,90
1260Campylobacter antygen w kale (ICD-9: S49)113,40
1265Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (ICD-9: 91.831)68,90
1266Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica (ICD-9: 91.831)62,60
1267Posiew w kierunku Propionibacterium acnes (ICD-9: 91.831)55,80
1270Clostridioides difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale (ICD-9: S81)125,30
1273Clostridioides difficile-toksyna B,toksyna binarna,obecność szczepu hiperepidemicznego (DNA) met. Real Time-PCR (ICD-9: S83)398,00
1280Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (ICD-9: 91.831)83,20
1281Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (ICD-9: 91.831)83,20
1285Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) (ICD-9: 91.831)63,70
1286Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) (ICD-9: 91.831)63,70
1287Wymaz z pochwy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) (ICD-9: 91.831)68,90
1290Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (bad. mikrob.) (ICD-9: 91.831)55,80
1303Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. immunofluorescencji (ICD-9: S59)69,10
1304Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. immunofluorescencji (ICD-9: S59)69,10
1305Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. immunofluorescencji (ICD-9: S59)69,10
1310Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)56,20
1311Wymaz z  przedsionka pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)56,20
1312Wymaz z przedsionka pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)56,20
1316Inny materiał w kierunku paciorkowca grupy B (GBS)  (ICD-9: 91.831)55,80
1321Posiew płynów w kierunku M. tuberculosis–met. aut. (Gruzlica) (bad. bakt.) (ICD-9: 91.831)178,20
1550Punktat z zatok (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1700Wymaz z pochwy bakteriologia+mykologia (ICD-9: 91.831)111,70
1702Badanie epidemiologiczne (ICD-9: 91.831)37,80
1750Posiew końcówki cewnika moczowego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1751Wymaz z okolicy wenflonu (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1752Wymaz z rurki intubacyjnej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1754Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1755Wymaz z okolicy miejsca wprowadzenia cewnika naczyniowego (bad.bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1756Posiew koncówki cewnika naczyniowego (bad.bakter) (ICD-9: 91.831)55,80
1757Posiew końcówki cewnika naczyniowego żylnego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1758Posiew końcówki cewnika naczyniowego tętniczego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1759Posiew końcówki cewnika naczyniowego centralnego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1760Posiew końcówki cewnika z dróg oddechowych (bad.bakter) (ICD-9: 91.831)55,80
1761Wymaz z wkładki wewnątrzmacicznej (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1762Seton z ucha prawego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1763Seton z ucha lewego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1765Wymaz z cewnika moczowego (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1783Dren posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1791Wymaz z gardła rozszerzony (bad. bakter.) (ICD-9: )55,80
3221Kyber Kompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału649,10
3232KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału530,30
Badania mykologiczne w kierunku grzybów drożdżopodobnych
2100Mocz posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)56,20
2101Kał posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)56,20
2000Wymaz z gardła/migdałków (bad.mykol.) (ICD-9: 91.831)56,20
2001Wymaz z nosa (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2002Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2003Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2004Wymaz z języka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2005Wymaz z dziąseł (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2006Wymaz z zębodołu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2009Wymaz z krtani (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2010Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)56,20
2011Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2014Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2015Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2018Wymaz z przełyku (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2020Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2021Wymaz z pępka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2022Wymaz z rany (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)56,20
2024Wymaz z czyraków (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2025Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)56,20
2027Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2028Wymaz z przetoki (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2040Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2041Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)56,20
2042Wymaz spod napletka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2043Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2044Wymaz z przedsionka pochwy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2045Wymaz z pochwy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)56,20
2047Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)56,20
2050Wymaz z prącia (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2051Wymaz z okolicy odbytu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2052Wymaz z odbytu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2103Plwocina posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2104Aspirat z oskrzeli posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2109Materiał śródoperacyjny (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2110Nasienie posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)56,20
2112Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2114Popłuczyny żołądkowe (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2115Punktat posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2118Żółć posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2119Treść z przetoki posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2121Treść żołądkowa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2122Wody płodowe posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2123Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2124Wydzielina z piersi (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2125Wydzielina oskrzelowa posiew (bad. mykol.)  (ICD-9: 91.831)55,80
2126Pokarm z piersi prawej posiew (bad. mykol.)  (ICD-9: 91.831)55,80
2127Pokarm z piersi lewej posiew (bad. mykol.)  (ICD-9: 91.831)55,80
2128Krew posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2130Ropa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2132Płyn z jamy ciała posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2150Wydzielina z gruczołu krokowego posiew (bad.mykol) (ICD-9: 91.831)55,80
2200Inny materiał (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2250Posiew kału w kierunku grzybów pleśniowych (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2751Wymaz z okolicy wenflonu (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2752Wymaz z rurki intubacyjnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2754Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2762Seton z ucha prawego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2763Seton z ucha lewego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80
2765Wymaz z cewnika moczowego (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)55,80

BADANIE W KIERUNKU DERMATOFITÓW

2500Paznokcie rąk (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)86,40
2501Paznokcie stóp (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)86,40
2502Naskórek dłoni (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)86,40
2503Naskórek stóp (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)86,40
2504Skóra gładka (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)86,40
2505Skóra owłosiona głowy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)86,40
2506Włosy (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)113,40
2507Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżop. (bad. mykol.)  (ICD-9: 91.831)55,80
2508Zeskrobiny z ucha (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)113,40
2509Zeskrobiny inny materiał (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)113,40

BADANIA W KIERUNKU BAKTERII BEZTLENOWYCH

1007Wymaz z zębodołu beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1013Wymaz z ucha beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)56,20
1029Wymaz z przetoki beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)56,20
1031Posiew beztlenowy z ropnia (bad. bakter) (ICD-9: 91.831)55,80
1049Wymaz z jamy macicy beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1053Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1054Wymaz z ucha prawego beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1055Wymaz z ucha lewego beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1107Wydzielina oskrzelowa posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1111Nasienie posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1131Ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1151Wydzielina z gruczołu krokowego posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1153Wydzielina z gruczołu Bartholiniego posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1156Materiał śródoperacyjny posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1157Żółć posiew beztlenowy(bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1158Wody płodowe posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1159Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL beztlenowo (bad. bakter.)  (ICD-9: 91.831)55,80
1201Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1753Wymaz z rurki intubacyjnej beztlenowo (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80

WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE

1770Sporal A (1 krążek)44,30
1771Sporal A (2 krążki)75,60
1772Sporal A (3 krążki)113,40
1773Sporal S (1 krążek)37,80
1774Sporal S (2 krążki)75,60
1776Sporal S (4 krążki)151,20
1777Sporal A (4 krążki)151,20
1787Ampułkowy wskaźnik biologiczny (2 testy) (ICD-9: )87,90
1788Ampułkowy wskaźnik biologiczny (3 testy) (ICD-9: )131,90

BADANIA NA NOSICIELSTWO

57Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn.)172,80
1354wymaz na nosicielstwo patogenów alarmowych ESBL, KPC, MBL, OXA56,20
1350Wymaz na nosicielstwo MRSA (bad. bakter.)56,20
1351Wymaz na nosicielstwo MRSA i MSSA. (ICD-9: 91.831)55,80
1352Wymaz z odbytu w kierunku VRE (bad. bakter.)56,20
1353Badanie w kierunku KPC (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)55,80
1357Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA-4894,00

INNE + BADANIA GENETYCZNE

3001Barbiturany w moczu, ilościowo (ICD-9: P13)37,80
3004Benzodiazepiny w moczu, ilościowo (ICD-9: P21)108,00
3101Babesia spp. parazytemia, badanie mikroskopowe krwi140,40
3125Panel PNEUMO-BACTER 6 – identyfikacja 6 bakterii met.PCR410,40
3126Panel PNEUMO-TOTAL 18 – identyfikacja 12 wirusów i 6 bakterii met. PCR702,00
3181CMV (Cytomegalovirus) IgM, met.  immunoblot (ICD-9: F24)162,00
3184Witamina B3224,60
3187Panel PNEUMO-VIRUS 12 – identyfikacja 12 wirusów  met. PCR518,40
3189Zapalenie opon mózgowych(Meningitis),12 gat:HSV1,HSV2,VZV,EBV,CMV,HHV6,Enterowirusy,H. influenzae,N.meningitidis,S. pneumoniae,Streptococcus B,L.monocytogenes met.real Time PCR, jakościowo534,60
3190Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w PMR, 18 patogenów (wirusy, bakterie), met. Real-Time PCR, jakościowo700,90
3200EBV (Epstein-Barr virus) IgG, awidność (ICD-9: )183,60
3203Infekcje układu oddechowego, 26 patogenów (wirusy, bakterie), met. Real-Time PCR, jakościowo (ICD-9: )815,40
3205Borrelia burgdorferi-rozbicie krążących kompleksów immunologicznych (KKI) western-blot IgM IgG (ICD-9: S31)378,00
3214Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM, met. Immunoblot170,60
3220Panel Candida, 7 gatunków z rodzaju Candida, met. Real-Time PCR, jakościowo380,20
3222Clostridioides difficile w kale, met. Real-Time PCR (ICD-9: )380,20
3230Aspergilus fumigatus met. PCR jakościowo481,10
3240Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met IIF496,80
3250Stosunek wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda280,80
3251ImuPro SCREEN + (44 alergeny)534,60
3252ImuPro BASIC (90 alergenów)1069,20
3253ImuPro COMPLETE (270 alergenów)2019,60
3254P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM268,90
3255P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG268,90
3258Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy (ICD-9: M83)171,70
3259Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy (ICD-9: M85)99,40
3261Jod, ilościowo312,10
3262Jod w DZM312,10
3263Brom w surowicy129,60
3265FoodScreen IgG 96 składników pokarmowych1496,90
3266FoodScreen IgG 144 składniki pokarmowe1871,60
3267FoodScreen IgG, IgA 96 składników pokarmowych2245,30
3268FoodScreen IgG, IgA 144 składniki pokarmowe3119,00
3269Przeciwciała przeciw kanałom potasowym (VGKC)469,80
3270Albumina w moczu (ICD-9: I09)24,80
3275P/c  przeciw akwaporynie 4 met. IIF224,60
3338PlGF (KRYPTOR)167,40
3344Witamina E187,90
3346Witamina C (Kwas askorbinowy) (ICD-9: O85)199,80
3372Aktywność anty-Xa (ICD-9: G63)162,00
3380Witamina A (ICD-9: O81)199,80
3381Witamina B1199,80
3382Witamina B2199,80
3383Witamina B5237,60
3384Witamina B6199,80
3385Witamina H199,80
3386Witamina K1 (ICD-9: )199,80
3394Panel witamin A, C, E (ICD-9: )368,30
3399Panel witamin A i E (ICD-9: )214,90
3425Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA (ICD-9: M82)496,80
3465P/c. przeciw MOG i akwaporynie-4 met. IIF (ICD-9: )224,60
3466Panel pediatryczny (mieszany) z anty-CCD Absorbentem – 28 alergenów (ICD-9: L91)194,40
3467Panel pokarmowy z Anty-CCD Absorbentem – 21 alergenów (ICD-9: L91)194,40
3468Panel oddechowy z anty-CCD absorbentem – 21 alergenów (ICD-9: L91)194,40
3470Badanie 4K (ICD-9: )2052,00
3471Select MDx – płynna biopsja prostaty (ICD-9: )2127,60
3474Klozapina, ilościowo (ICD-9: )237,60
3490VEGF (ICD-9: )256,00
3495Onkopakiet 3 pierwiastków w surowicy Se, Zn, Cu (selen, cynk, miedź) (ICD-9: )97,20
3496Onkopakiet do 3 wybranych pierwiastków we krwi – Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź) (ICD-9: )97,20
3497Onkopakiet 6 pierwiastków we krwi – Se,As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź) (ICD-9: )128,50
3534HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo + genotypowanie (ICD-9: )297,00
3596Kleszczowe zapalenie mózgu, TBEV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo (ICD-9: )225,70
3630Badanie histopatologiczne (1 bloczek) (ICD-9: Y90)86,40
3631Badanie histopatologiczne (2 bloczki) (ICD-9: Y90)129,60
3632Badanie histopatologiczne (3 bloczki) (ICD-9: Y90)194,40
3645Antygen HLA-B57 (ICD-9: )451,40
3648Typowanie molekularne KIR (ICD-9: )499,00
3651Fibrotest – raport412,60
3652Fibromax – raport786,20
3666Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. LBC125,30
3672RAS – badanie mutacji w genach RAS (KRAS i NRAS) (ICD-9: )689,00
3673Aktywność beta-glukozydazy – diagnostyka choroby Gauchera i choroby Wolmana (ICD-9: )534,60
3674Chlamydia psittaci, przeciwciała klasy IgG, IgM (ICD-9: )712,80
3690HER 2, barwienie immunohistochemiczne108,00
3742Borelioza – test LymeDetect (odp. humoralna i komórkowa) (ICD-9: )394,20
3743Panel rekombinanty roztocze (ICD-9: L91)270,00
3751Fibrotest – badania163,10
3752Fibromax – badania187,90
3753Koenzym Q10 (Ubichinon)178,20
3761HIV1/2, HCV, HBV dyskryminacja patogenu do badania przesiewowego metodą NAT439,60
3764BRAF V600 – badanie mutacji V600 genu BRAF (ICD-9: )534,60
3766ALK-FISH – badanie rearanżacji genu ALK (ICD-9: )653,40
3767EGFRmut – badanie mutacji genu EGFR (ICD-9: )594,00
3768KIT/PDGFRA – badanie mutacji genu KIT i PDGFRA (ICD-9: )1021,70
3769KIT – badanie mutacji genu KIT (ICD-9: )653,40
37731p/19q – badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH) (ICD-9: )1306,80
3774BRAF – badanie mutacji w eksonie 15 genu BRAF (ICD-9: )297,00
3775BRCA-NGS – badanie mutacji germinalnych i somatycznych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w materiale nowotworowym (ICD-9: )2079,00
3777CHEK2 – badanie mutacji w genie CHEK2 (ICD-9: )534,60
3778IDH – badanie mutacji genów IDH1 i IDH2 (ICD-9: )415,80
3779KRAS – badanie mutacji w genie KRAS (ICD-9: )534,60
3780MGMT – badanie metylacji promotora genu MGMT (ICD-9: )819,70
3781MSI – badanie niestabilności mikrosatelitarnej DNA (ICD-9: )819,70
3782NRAS – badanie mutacji w genie NRAS (ICD-9: )534,60
3783PDGFRA – badanie mutacji genu PDGFRA w GIST (ICD-9: )570,20
3784PD-L1 – badanie ekspresji antygenu PD-L1 (ICD-9: )475,20
3785Rdzeniasty rak tarczycy, zespoły MEN2A, MEN2B – analiza  genu RET (ICD-9: )772,20
3786ROS1-FISH – badanie rearanżacji genu ROS1 (ICD-9: )712,80
3787TERT – badanie mutacji promotora genu TERT (ICD-9: )297,00
3788BRCA – test małopolski (ICD-9: )712,80
3790RAS/BRAF – badanie mutacji w genach RAS (KRAS i NRAS) oraz BRAF (ICD-9: )1306,80
3791TP53 – badanie mutacji germinalnych w genie TP53 (ICD-9: )594,00
3792CDKN2A – badanie mutacji genu CDKN2A (ICD-9: )700,90
3793LCT –  badanie polimorfizmu -13910C>T w genie LCT met. sekwencjonowania (ICD-9: )297,00
3807Konsultacja specjalistyczna (Patomorfolog)624,20
3809Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (gen CACNA1A – mutacja dynamiczna) (ICD-9: )297,00
3810Nerwiakowłókniakowatość typu 1, neurofibromatoza typ 1, choroba von Recklinghausena  (gen NF1) – test MLPA (ICD-9: )1116,70
3811Mutacje w genie CYP1B1 (C142G, G355T, C1294G)270,00
3812Mukowiscydoza (gen CFTR – 36 mutacji)772,20
3814Mukowiscydoza,  mutacje genu CFTR (1779 mutacji), badanie wszystkich eksonów genu CFTR3504,60
3817Genodiet completo2700,00
3819Niedosłuch wrodzony DFNB1 (gen GJB2 – cały)410,40
3820Czerwienica prawdziwa i inne choroby mieloproliferacyjne – badanie mutacji V617F w genie JAK2427,70
3822Zespół Gilberta (gen UGT1A1 – najczęstsza mutacja)272,20
3823HER – 2 met. FISH712,80
3824Nietolerancja laktozy typu dorosłego – analiza polimorfizmu 13910 genu LCT met, PCR297,00
3825Mukowiscydoza (gen CFTR – mutacja F508del)320,80
3826Dystrofia miotoniczna typu 1 (gen DMPK – mutacja dynamiczna)712,80
3827Zespół CADASIL, analiza mutacji w eksonach 4 i 5 genu NOTCH3451,40
3831Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (badanie obecności delecji/duplikacji w genie DMD), met. MLPA1176,10
3832Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (LHON) – badanie 3 mutacji mtDNA1128,60
3833Dystonia torsyjna typu I (badanie najczęstszej mutacji w genie TOR1A)368,30
3835Badanie polimorfizmu ApaI w genie IGF-2297,00
3836Mitochondrialna choroba MERRF – padaczka miokloniczna z czerwonymi poszarpanymi włóknami – badanie dwóch mutacji: A8344G oraz T8356C499,00
3837Mitochondrialna choroba MELAS–miopatia mitochondrialna,encefalopatia,kwasica mleczanowa,występowanie incydentów podobnych do udarów–badanie trzech mutacji:A3243G,T3271C,A3251G522,70
3839Łuszczyca (HLA-Cw6)429,80
3840Zespół Retta (gen MECP2 – cały)683,60
3841Zespół łamliwego chromosomu X – prescreening (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1)429,80
3842Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe), mutacje w genach PRSS1, SPINK1 i CFTR680,40
3843Ceroidolipofuscynoza typu 2 (gen TPP1) – badanie podstawowe819,70
3848Choroba Wilsona, Analiza sekwencji kodującej genu ATP7B met. NGS2673,00
3850Badanie molekularne BCR/ABL transkrypt p210 – ilościowo653,40
3851Badanie molekularne BCR/ABL transkrypt p 190, p210/230- jakościowo475,20
3853Hemochromatoza – określenie rzadkich mutacji: E168* oraz Q283P w genie HFE403,90
3860Badanie mutacji w eksonie 9 genu CALR (ICD-9: )463,30
3861Rearanżacja genu TCRG (ICD-9: )582,10
3863Badanie mutacji W515K/L w genie MPL (ICD-9: )463,30
3866Polimorfizm w genie CYP1A2 – metabolizm kofeiny – badanie genetyczne (ICD-9: )131,90
3867Fruktozemia wrodzona –  mutacje A150P i A175D w genie ALDOB  (ICD-9: )154,40
3868Polimorfizm – 675 4G/5G w genie PAI-1 (SERPINE1) (ICD-9: )237,60
3869CDH1, e-kadheryna, met. biologii molekularnej (ICD-9: )2376,00
3870Deficyt alfa 1- antytrypsyny, mutacje w genie SERPINA1 (AAT)388,80
3872 MODY 2 , cukrzyca-  badanie wybranych fragmentów genu GCK1 (ICD-9: )986,00
3873MODY 3,  cukrzyca – badanie wybranych fragmentów genu HNF1A (ICD-9: )986,00
3874Choroba Charcot-Marie-tooth typu 2 (CMT2) – test MLPA (ICD-9: )1176,10
3875Zespół łamliwego chromosomu X – analiza w kierunku obecności premutacji i mutacji dynamicznej polegającej na ekspansji powtórzeń (CGG) w 5’UTR genu FMR1 (ICD-9: )689,00
3877Ataksja  rdzeniowo-móżdżkowa 1, SCA1 (gen ATXN1 – mutacja dynamiczna) (ICD-9: )588,10
3878Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 2, SCA2  (gen ATXN2 – mutacja dynamiczna) (ICD-9: )617,80
3879Kariotyp badanie cytogenetyczne z amniocytów (ICD-9: )1722,60
3880Badanie w kierunku mozaiki linii chromosomów płciowych, met. FISH (ICD-9: )748,40
3881Weryfikacja kariotypu mozaikowego chromosomu X lub Y o niskim procencie komórek nieprawidłowych, met. FISH (ICD-9: )570,20
3882Niepłodność męska-delecja sekwencji SRY w chromosomie Y met. biologii molekularnej (FISH) (ICD-9: )570,20
3884Mutacja w eksonie 12 genu JAK2 (ICD-9: )427,70
3897IONA Test2916,00
3901Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa w krwince czerwonej ( G-6-PD) (ICD-9: K29)378,00
3911HPA-1, konflikt płytkowy, badanie przesiewowe199,80
3914Ataksja Friedreicha (gen FXN – mutacja dynamiczna)588,10
3919Omega Test (ICD-9: )475,20
3923Zdrowa antykoncepcja – panel badań genetycznych (ICD-9: )772,20
3924Zdrowe geny, panel badań genetycznych – Zdrowe macierzyństwo (ICD-9: )1402,90
3925Poronienia – panel badań genetycznych (ICD-9: )582,10
3926Ryzyko zawału serca – panel badań genetycznych (ICD-9: )297,00
3927Nowotwory u mężczyzn – panel rozszerzony (BRCA1,BRCA2,HOXB13,CHEK2, NBN,CDKN2) (ICD-9: )1872,70
3928Nowotwory u kobiet – panel rozszerzony (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN, CDKN2A) (ICD-9: )1872,70
3929Przeciwciała przeciwko kompleksowi heparyna-PF4 (HIT II) (ICD-9: )345,60
3930MTHFR – badanie wariantów 677C>T i 1298A>C MTHFR met. sekwencjonowania (ICD-9: )332,60
3931F5 – badanie mutacji czynnika V Leiden met. sekwencjonowania (ICD-9: )356,40
3932F2 – badanie mutacji genu protrombiny met. sekwencjonowania (ICD-9: )356,40
3933Badanie pojedynczej mutacji BRCA1/2 – met. sekwencjonowania (ICD-9: )475,20
3934EGFR (ctDNA) – badanie mutacji EGFR w wolnokrążącym DNA (płynna biopsja) (ICD-9: )1069,20
3935Nowotwory u mężczyzn – panel podstawowy (BRCA1,BRCA2,HOXB13,CHEK2, NBN) (ICD-9: )1366,20
3936Nowotwory u kobiet – panel podstawowy (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN) (ICD-9: )1366,20
3985Wstępna diagnostyka w kierunku CLL/chłoniaka met. cytometrii przepływowej (ICD-9: )972,00
3987CLL-B ,chłoniak B – ustalenie rozpoznania i ocena klonalności – szpik, krew, met. cytometrii przepływowej (ICD-9: )1458,00
3994Badanie molekularne BCR/ABL transkrypt p190 – ilościowo (ICD-9: )938,50
3998Polimorfizm R2 genu czynnika V (ICD-9: )237,60
4125Wydanie wyniku badań w języku angielskim27,00
4251Analiza aberracji (liczby i struktury) oraz mikroaberracji chromosomowych w diagnostyce wad wrodzonych – mikromacierz kliniczna CGH (ICD-9: )2007,70
4252Achondroplazja (gen FGFR3 – najczęstsze mutacje) (ICD-9: )344,50
4253Choroba Alzheimera (gen APP – ekson 17) (ICD-9: )368,30
4254Choroba Alzheimera (gen PSEN1 – wybrane fragmenty  – eksony 5-8) (ICD-9: )855,40
4255Zespół Aperta (gen FGFR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )564,30
4256Atopowe zapalenie skóry, rybia łuska, astma – filagryna (gen FLG/filagryna – badanie 2 najczęstszych mutacji) (ICD-9: )718,70
4258Dystrofia mięśniowa Beckera (gen DMD – delecje/duplikacje) – test MLPA (ICD-9: )1176,10
4259Zespół Beckwitha-Wiedemanna (BWS) – test MLPA (ICD-9: )1176,10
4260Zespół Crouzona (FGFR2 – wybrany fragment/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )564,30
4261Dziedziczna neuropatia z nadwrażliwości na ucisk, HNPP – test MLPA (ICD-9: )1176,10
4262Galaktozemia typu 2 (gen GALT – badanie najczęstszych mutacji Q188R i K285N) (ICD-9: )510,80
4263Hemofilia A (badanie inwersji intronu 22 w genie F8) (ICD-9: )760,30
4264Hipochondroplazja (HCH) (gen  FGFR3 – badanie sześciu najczęstszych mutacji)  (ICD-9: )825,70
4265Choroba Leśniowskiego-Crohna (gen NOD2 – najczęstsze mutacje) (ICD-9: )510,80
4266Zespół Muenkego (gen FGFR3 – fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9: )368,30
4267Oporność na zakażenie wirusem HIV-1 (polimorfizm genu CCR5) (ICD-9: )415,80
4268Zespół Pfeiffera (gen FGFR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )564,30
4269Zespół Pfeiffera (gen FGFR1 – fragment) (ICD-9: )368,30
4270Zespół Prader-Willi (PWS) (test metylacji DNA – analiza locus SNRPN) (ICD-9: )766,30
4271Rdzeniowy zanik mięśni SMA, identyfikacja delecji eksonów 7 i 8 genu SMN1 wraz z określeniem liczby kopii genów SMN1 i SMN2 – test MLPA (ICD-9: )772,20
4272Zespół Silvera-Russela (RSS) – test MLPA (ICD-9: )1176,10
4273Badanie mutacji markerowej – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja z oferty) (ICD-9: )368,30
4274Badanie mutacji markerowej – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja spoza oferty) (ICD-9: )534,60
4275Choroba Cowdena, syndrom Bannayan-Riley-Ruvalcaba (gen PTEN – analiza sekwencji kodującej) (ICD-9: )1651,30
4276Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca-analiza delecji/duplikacji w genie LDLR met. MLPA (ICD-9: )1176,10
4277Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca (sekwencjonowanie met. NGS genów APOB, LDLR, LDLRAP1, PCSK9) (ICD-9: )4158,00
4278Zespół Leriego-Weilla, dyschondrosteoza (analiza delecji/duplikacji w regionie promotorowym i genie SHOX) – test MLPA (ICD-9: )1176,10
4279Badanie prenatalne- analiza aberracji chromosomowych (liczby i struktury) oraz mikroaberracji, określenie płci płodu – metodą mikromacierzy CGH (ICD-9: )2197,80
4280 Badanie prenatalne- analiza aberracji liczbowych chromosomów: X, Y, 13, 18, 21, określenie płci płodu metodą QF-PCR (ICD-9: )772,20
4281Zespół Angelmana (AS, test metylacji DNA – analiza locus SNRPN) (ICD-9: )766,30
4282Zespół CHARGE (asocjacje CHARGE) – test MLPA (ICD-9: )1176,10
4283Mikrodelecje (zespoły najczęściej występujących mikrodelecji chromosomowych) – test MLPA (ICD-9: )683,10
4284Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca: gen ApoB100 (wybrany fragment/najczęstsze mutacje), gen LDLR (mutacja G571E) (ICD-9: )695,00
4285Mikrodelecje – analiza delecji/duplikacji w regionach: 1q21,1, 3q29, 7q36,1, 12p11,23, 15q13, 15q24,1, 16p11, 17q12, 18q21,2, 20p12,2 test MLPA (ICD-9: )742,50
4286Panel kardiologiczny CardioN+ diagnozujący predyspozycje do udaru i zawału mięśnia sercowego metodą NGS (ICD-9: )4158,00
4287Homocystynuria (gen CBS – ekson 8) (ICD-9: )552,40
4288Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGA3 – 4 najczęstsze mutacje) (ICD-9: )564,30
4289Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGB3 – najczęstsza mutacja) (ICD-9: )368,30
4290Zespół ADULT (gen TP63 – cały) (ICD-9: )2482,90
4291Zespół ADULT (gen TP63 – eksony 5-8,13,14 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )1152,40
4292Zespół ADULT (gen TP63 – ekson 5-8) (ICD-9: )772,20
4293Zespół ADULT (gen TP63 – ekson 13,14) (ICD-9: )439,60
4294Zespół Al-Awadi/Raas-Rothschild (gen WNT7a – cały) (ICD-9: )902,90
4295Albinizm oczny (gen GPR143 – eksony 3, 6 i 7) (ICD-9: )807,80
4296Dziedziczna osteodystrofia Albrighta (gen GNAS1  – najczęstsze mutacje somatyczne) (ICD-9: )368,30
4297Zespół Alstroma (gen ALMS1 – najczęstsze mutacje/wybrane fragmenty) (ICD-9: )1294,90
4298Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB – cały) (ICD-9: )1271,20
4299Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB – eksony 1,3) (ICD-9: )772,20
4300Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB – ekson 2) (ICD-9: )499,00
4301Aniridia – mikrodelecje regionu 11p13 – test MLPA (ICD-9: )1176,10
4302Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 3, SCA3 (gen ATXN3 – mutacja dynamiczna) (ICD-9: )588,10
4303Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 7, SCA7 (gen ATXN7 – mutacja dynamiczna) (ICD-9: )588,10
4304Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 – cały) (ICD-9: )1128,60
4305Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 – eksony 2,3) (ICD-9: )564,30
4306Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 – ekson 4) (ICD-9: )564,30
4307Zespół Bardeta-Biedla – (gen BBS10 – cały) (ICD-9: )1205,80
4308Zespół Bardeta-Biedla (gen BBS10 – ekson 1) (ICD-9: )368,30
4309Zespół Bardeta-Biedla (gen BBS10 – ekson 2) (ICD-9: )843,50
4310Zespół BOR (gen EYA1 – cały) (ICD-9: )2090,90
4311Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 – cały) (ICD-9: )944,50
4312Brachydaktylia typu B – postać atypowa (gen NOG – cały) (ICD-9: )718,70
4313Brachydaktylia typu B (gen ROR2 – eksony 8 i 9) (ICD-9: )944,50
4314Brachydaktylia typu B (geny ROR2 – eksony 8 i 9, NOG – cały) (ICD-9: )1532,50
4315Brachydaktylia typu C (gen GDF5 – cały) (ICD-9: )944,50
4316Brachydaktylia typu D (gen HOXD13 – cały) (ICD-9: )902,90
4317Brachydaktylia typu E (gen HOXD13 – cały) (ICD-9: )902,90
4318Brachydaktylia typu E2 (gen PTHLH – cały) (ICD-9: )772,20
4319Choroba Canavana (gen ASPA – eksony 4 i 5) (ICD-9: )510,80
4320Centralna, otoczkowa dystrofia naczyniówkowa (areolarna) – (gen RDS/perferyny – cały) (ICD-9: )944,50
4321Cherubizm (gen SH3BP2 – fragment/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )480,00
4322Choroideremia (gen CHM – cały) (ICD-9: )2364,10
4323Zespół Denysa-Drasha (gen WT1 – eksony 5-10) (ICD-9: )1176,10
4324Dłoń – stopa – narządy płciowe, zespół (hand-foot-genital s.) (gen HOXA13 – cały)  (ICD-9: )760,30
4326Dysgenezja gonad – badanie całego genu SRY (ICD-9: )629,60
4327Dysgenezja gonad – wykrycie obecności  SRY (ICD-9: )356,40
4328Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 – cały) (ICD-9: )1259,30
4329Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 – eksony 1-2) (ICD-9: )534,60
4330Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 – eksony 3-5) (ICD-9: )772,20
4331Dysplazja ektodermalna hipohydrotyczna (gen EDAR – cały) (ICD-9: )1805,80
4332Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 – cały) (ICD-9: )1259,30
4333Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 – ekson 1) (ICD-9: )427,70
4334Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 – eksony 2-3) (ICD-9: )831,60
4335Dysplazja kostna kręgosłupowo-żebrowa (ang. spondylocostal dysplasia) – (gen DLL3 – cały) (ICD-9: )1687,00
4336Dysplazja obojczykowo-czaszkowa (gen RUNX2 – cały) (ICD-9: )1633,50
4337Dysplazja tanatoforyczna (gen FGFR3 – fragment E7/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )392,00
4338Dysplazja tanatoforyczna (gen FGFR3 – fragment E8/dodatkowe mutacje) (ICD-9: )392,00
4339Dysplazja wielonasadowa (gen COMP – eksony 10-16) (ICD-9: )1259,30
4340Dysplazja wielonasadowa (gen COMP – eksony 10-12) (ICD-9: )510,80
4341Dysplazja wielonasadowa (gen COMP – eksony 13-16) (ICD-9: )748,40
4342Dystonia typu 5 – wrażliwa na lewodopę (gen GCH1 – sekwencja kodująca) (ICD-9: )1176,10
4343Dystonia typu 6 (gen THAP1 – sekwencja kodująca) (ICD-9: )807,80
4344Dystrofia czopkowo-pręcikowa (gen GUCY2D – jedna, najczęstsza mutacja) (ICD-9: )368,30
4345Dystrofia dołkowo-plamkowa (gen RDS/peryferyna – cały) (ICD-9: )944,50
4346Dystrofia motylokształtna plamki Deutmanna (gen RDS/peryferyna – cały) (ICD-9: )944,50
4347Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 1 A/LGMD1A (gen TTID – wybrany fragment/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )457,40
4348Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 2 A/LGMD2A (gen CAPN3 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )499,00
4349Dystrofia plamki typu „plastra miodu” Doyne’a – rodzinne druzy plamki  (gen EFEMP1 – jedna, najczęstsza mutacja) (ICD-9: )368,30
4350Dystrofie rogówki (gen TGFBI – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )1372,10
4351Dystrofie wzorzyste plamki typu „pattern” (dorosłych) – (gen RDS/peryferyna – cały) (ICD-9: )944,50
4352Zespół EEC (gen TP63 – cały) (ICD-9: )2482,90
4353Zespół EEC (gen TP63 – eksony 5-8,13,14 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )1152,40
4354Zespół EEC (gen TP63 – eksony 5-8) (ICD-9: )772,20
4355Zespół EEC (gen TP63 – eksony 13, 14) (ICD-9: )534,60
4357Fenyloketonuria klasyczna (gen PAH – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )944,50
4358Fenyloketonuria łagodna (gen PAH –  wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )944,50
4359Zespół Floating-Habor (gen SRCAP- ekson 34) (ICD-9: )807,80
4360Zespół Frasera (gen FREM2 – wybrany fragment) (ICD-9: )368,30
4361Zespół Fuhrmanna (Gen WNT7A – cały) (ICD-9: )944,50
4362Niedobór alfa1-antytrypsyny (gen PI – cały) (ICD-9: )1259,30
4363Autyzm (badanie trzech regionów chromosomowych: 15q11-q13, 16p11, gen SHANK3 w regionie 22q13) – test MLPA (ICD-9: )772,20
4364Zespół Cohena (gen COH1 – wybrany fragment) (ICD-9: )368,30
4365Głuchota po aminoglikozydach (badanie najczęstszych mutacji w genie 12S tRNA) (ICD-9: )718,70
4366Głuchota wrodzona DFNA3 (gen GJB6 – cały)    (ICD-9: )421,70
4367Głuchota wrodzona DFNA9 (gen COCH – ekson 3) (ICD-9: )421,70
4368Głuchota wrodzona DFNB1 (gen GJB2 – mutacja 310del14)  (ICD-9: )302,90
4369Głuchota wrodzona, DFNB1 (gen GJB2 – badanie mutacji 35delG) (ICD-9: )421,70
4370Chondrodysplazja Grebego/ zespół Du Pan (gen GDF5 – cały)  (ICD-9: )944,50
4371Hemochromatoza młodzieńcza typu 2A – mutacje w genie HFE2 (HJV) (ICD-9: )891,00
4372Hemochromatoza młodzieńcza typu 2B – mutacje w genie HAMP (ICD-9: )475,20
4373Hemochromatoza młodzieńcza: typy 2A i 2B (badanie mutacji w genach HFE2 i HAMP) (ICD-9: )1176,10
4374Hemochromatoza wrodzona – badanie sekwencji kodującej genu HFE (ICD-9: )1021,70
4375Hemofilia A (badanie obecności poszczególnych eksonów w genie F8) –  test MLPA (ICD-9: )1176,10
4376Hermansky-Pudlak, zespół Hermanskyego-Pudlaka (gen HPS1 – najczęstsza mutacja) (ICD-9: )421,70
4377Hiperfenyloalaninemia łagodna  (gen PAH – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )706,90
4378Hipofosfatazja (gen ALPL – cały ekson 10, w tym mutacja c.1042G>A (p.A348T) (ICD-9: )534,60
4379Hipoplazja lewego serca, zespół hipoplazji lewego serca (gen GJA1 – cały) (ICD-9: )552,40
4380Hipoplazja mostowo-móżdżkowa typu 2 (PCH2) (gen TSEN54 – najczęstsza mutacja p.A307S) (ICD-9: )534,60
4381Zespół Holt-Orama (gen TBX5 – cały) (ICD-9: )1764,20
4382Jaskra pierwotna otwartego kąta (geny MYOC/TIGR – cały i OPTN) – fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9: )1490,90
4383Jaskra pierwotna otwartego kąta (gen MYOC/TIGR – cały) (ICD-9: )1259,30
4384Jaskra pierwotna otwartego kąta (gen OPTN – fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9: )368,30
4385Jaskra wrodzona i dziecięca (gen CYP1B1 – cały) (ICD-9: )1294,90
4386Zespół Jouberta (gen TMEM67 – eksony 5 i 24) (ICD-9: )689,00
4387Karłowatość diastroficzna (diastrophic dwarfism)/Dysplazja wielonasadowa DTDST (gen SLC26A2) (ICD-9: )1259,30
4388Karłowatość diastroficzna (diastrophic dwarfism) (gen SLC26A2 – eksony 2a, 2b, 3b) (ICD-9: )772,20
4389Karłowatość diastroficzna (diastrophic dwarfism) (gen SLC26A2 – eksony 3a, 3c) (ICD-9: )534,60
4390Zespół Kearnsa – Sayrea (KSS) i postępująca oftalmoplegia zewnętrzna – test MLPA (ICD-9: )1176,10
4391Choroba Kennedyego – opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni (gen AR – mutacja dynamiczna) (ICD-9: )588,10
4392Zanik nerwów wzrokowych typu Kjera (ADOA) – gen OPA1 – test MLPA (ICD-9: )1176,10
4393Kościozrost promieniowo-łokciowy (gen HOXA11 – cały) (ICD-9: )902,90
4394Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 – cały) (ICD-9: )2482,90
4395Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 – eksony 5-8,13,14) (ICD-9: )1152,40
4396Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 – eksony 5-8) (ICD-9: )772,20
4397Zespół kończynowo-sutkowy (Limb-mammary s.) (gen TP63 – eksony 13, 14) (ICD-9: )534,60
4398Krzywica hipofosfatemiczna autosomalna dominująca (gen FGF23 – wybrane mutacje: p,R176Q, p,R176W, p,R179Q, p,R179W) (ICD-9: )534,60
4399Deficyt LCHAD – niedobór dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (gen HADHA – najczęstsza mutacja) (ICD-9: )368,30
4400Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (gen LHON – jedna mutacja) (ICD-9: )445,50
4401Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (gen LHON – dwie mutacje) (ICD-9: )772,20
4402Zespół Loeysa-Dietza (geny TGFBR1 i TGFBR 2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )2482,90
4403Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )1300,90
4404Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje – eksony 5,7,9) (ICD-9: )784,10
4405Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje – eksony 6, 8) (ICD-9: )522,70
4406Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )1300,90
4407Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje – eksony 4-5) (ICD-9: )784,10
4408Zespół Loeysa-Dietza (gen TGFBR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje – eksony 6-7) (ICD-9: )522,70
4409Zespół łokciowo-sutkowy (Ulnar-mammary syndrome) (gen TBX3 – cały) (ICD-9: )2120,60
4410Zespół Marfana (gen FBN1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje – eksony 28-29) (ICD-9: )592,80
4411Zespół Marfana (gen FBN1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje – eksony 24-30) (ICD-9: )772,20
4412Zespół Marfana (gen FBN1 – eksony  1-23) (ICD-9: )3516,50
4413Zespół Marfana (gen FBN1 – eksony  31-50) (ICD-9: )2946,20
4414Zespół Marfana (gen FBN1 – eksony  51-65) (ICD-9: )2304,70
4415Zespół Marfana (gen FBN1 – cały) (ICD-9: )4158,00
4416Mitochondrialna choroba NARP – neurogenna miopatia z ataksją i zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki – badanie jednej mutacji T8993G (ICD-9: )499,00
4417Zespół mnogich kościozrostów – symfalangizm  (gen GDF5 – cały) (ICD-9: )944,50
4418Zespół mnogich kościozrostów  – symfalangizm (geny GDF5, NOG – całe) (ICD-9: )1502,80
4419Zespół mnogich kościozrostów – symfalangizm (gen NOG – cały) (ICD-9: )718,70
4420Mnogie wyrośla kostne typ I (gen EXT1 – cały) (ICD-9: )2120,60
4421Mnogie wyrośla kostne typ I (analiza eksonów 1-5) (ICD-9: )1069,20
4422Mnogie wyrośla kostne typ I (analiza eksonów 6-11) (ICD-9: )1051,40
4423Moczówka prosta nerkowa (gen AQP2 – cały) (ICD-9: )944,50
4424Zespół Moya-Moya (gen RNF213 – najczęstsza mutacja p.R4810K) (ICD-9: )368,30
4426Hipoplazja nadnerczy (gen DAX1 – cały – badanie uzupełniające po teście MLPA) (ICD-9: )944,50
4427Nerwiakowłókniakowatość typu 2, neurofibromatoza typ 2 (gen NF2) – test MLPA (ICD-9: )1176,10
4428Niedobór alfa1-antytrypsyny (badany gen PI – eksony 2, 3) (ICD-9: )582,10
4429Niedobór alfa1-antytrypsyny (badany gen PI – eksony 4, 5) (ICD-9: )582,10
4430Niedobór palmitylotransferazy karnitynowej typu 2 – postać dorosłych (gen CPT2 – analiza eksonu 3) (ICD-9: )368,30
4431Niedobór palmitylotranferazy karnitynowej typu 2 – postać dorosłych (gen CPT2 – analiza eksonów 1, 2 i 5) (ICD-9: )807,80
4432Niedosłuch autosomalny dominujący, DFNA2B (gen GJB3 – sekwencja kodujaca) (ICD-9: )689,00
4433Niedosłuch autosomalny dominujący, DFNA6, zespół Wolframa (gen WFS1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )689,00
4434Choroba Niemanna-Picka typ A/B (gen SMPD1 – cały) (ICD-9: )1009,80
4435Niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie rozwoju (gen ARX – cały) (ICD-9: )1294,90
4436Niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie rozwoju (gen ARX – obecność dup24) (ICD-9: )302,90
4437Niepłodność – badanie genu CFTR (1 mutacja F508del) (ICD-9: )320,80
4438Zespół Nijmegen (gen NBN – najczęstsza mutacja) (ICD-9: )332,60
4439Zespół Noonan (gen PTPN11 – eksony 3, 8, 9, 13) (ICD-9: )944,50
4440Choroba Norrie’go (gen NDP – cały)  (ICD-9: )564,30
4441Obojnactwo rzekome żeńskie/niedobór aromatazy (gen CYP19 – fragment) (ICD-9: )564,30
4442Zespół oczno-zębowo-palcowy (Oculo-dento-digital dysplasia) (gen GJA1 – cały) (ICD-9: )552,40
4443Zespół Touraine-Solente-Gole’a (Pachydermoperiostosis) (gen HPGD – cały)  (ICD-9: )1532,50
4444Paznokieć-rzepka, zespół (nail-patella syndrome) (gen LMX1B – cały) (ICD-9: )1532,50
4445Polidaktylia trójpaliczkowego kciuka/typ 2 polidaktylii przedosiowej (region ZRS) (ICD-9: )683,10
4446Porfiria skórna późna (gen UROD – cały) (ICD-9: )1532,50
4447Porfiria wrodzona erytropoetyczna (gen UROS – najczęstsza mutacja p.C73R) (ICD-9: )368,30
4448Przerost nadnerczy, wrodzony (gen CYP21A2 – najczęstsze mutacje) – test MLPA (ICD-9: )1176,10
4449Pseudoachondroplazja (gen COMP – eksony 10-16) (ICD-9: )1259,30
4450Pseudoachondroplazja (gen COMP – eksony 10-12) (ICD-9: )582,10
4451Pseudoachondroplazja (gen COMP – eksony 13-16) (ICD-9: )772,20
4452Program lekowy) Rdzeniowy zanik mięśni SMA, identyfikacja delecji eksonów 7 i 8 genu SMN1 wraz z określeniem liczby kopii genów SMN1 i SMN2 – test MLPA (ICD-9: )665,30
4453Zespół Retta (badanie sekwencji kodującej genu MECP2 – ekson 4) (ICD-9: )772,20
4454Zespół Retta (badanie sekwencji kodującej genu MECP2 – ekson 2-3) (ICD-9: )510,80
4455Zespół Retta – postać atypowa (najczęstsze mutacje w genie CDKL5) (ICD-9: )1009,80
4456Zespół Robinowa (gen ROR2  – cały gen) (ICD-9: )2340,40
4458Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 – cały) (ICD-9: )2482,90
4459Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 – eksony 5-8,13,14) (ICD-9: )1152,40
4460Rozszczep dłoni i/lub stóp (gen TP63 – eksony 5-8) (ICD-9: )772,20
4461Rozszczep dłoni i/lub stóp  (gen TP63 – eksony 13, 14) (ICD-9: )510,80
4462Zespół Rubinstein-Taybi (RTS) – test MLPA (ICD-9: )1176,10
4463Zespół Saethre-Chotzena (gen FGFR3 – fragment/najczęstsza mutacja) (ICD-9: )368,30
4464Zespół Saethre-Chotzena (gen TWIST1 – cały) (ICD-9: )564,30
4465Zespół Smitha, Lemlego i Opitza (DHCR7 – 4 najczęstsze mutacje) (ICD-9: )534,60
4466Zespół Smitha, Lemlego i Opitza (DHCR7 – cały gen) (ICD-9: )1372,10
4468Syndaktylia typu III (gen GJA1 – cały) (ICD-9: )552,40
4469Syndaktylia typu V (gen HOXD13 – cały) (ICD-9: )902,90
4470Synpolidaktylia/syndaktylia typu II (gen HOXD13 – cały) (ICD-9: )902,90
4471Talasemia beta (gen HBB – cały) (ICD-9: )938,50
4472Talasemia beta (gen HBB – eksony 1,3) (ICD-9: )617,80
4473Talasemia beta (gen HBB – ekson 2) (ICD-9: )439,60
4474TAR, zespół TAR (trombocytopenia – brak kości promieniowej) – test MLPA (ICD-9: )1176,10
4475Telomery (badanie regionów subtelomerowych) – test MLPA  (ICD-9: )1069,20
4476Tętniak aorty, rozwarstwienie aorty piersiowej i tętniak rozwarstwiający aorty piersiowej (geny TGFBR1 i TGFBR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) (ICD-9: )2482,90
4477Townes-Brocks, zespół Townesa-Brocksa (gen SALL1 – mutacja R276Ter) (ICD-9: )368,30
4478Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen PRSS1 – eksony 1-3) (ICD-9: )718,70
4479Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen SPINK1 – cały) (ICD-9: )718,70
4480Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen PRSS1 – cały) (ICD-9: )1176,10
4481Przewlekłe rodzinne zapalenie trzustki, ostre nawracające zapalenie trzustki (gen SPINK – eksony 1-3) (ICD-9: )718,70
4482Choroba Wilsona/zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe – panel 1 (gen ATP7B – ekson 14 – najczęstsza mutacja H1069Q) (ICD-9: )320,80
4483Choroba Wilsona – panel 2 (gen ATP7B – 6 dodatkowych eksonów, nieobjętych w panelu 1, zawierających najczęstsze w populacji polskiej mutacje) (ICD-9: )944,50
4484Choroba Wilsona – panel 3 (gen ATP7B – wszystkie pozostałe fragmenty genu ATP7B, nieobjęte badaniami w panelu 1 i 2) (ICD-9: )2601,70
4485Wydłużonego QT, zespół wydłużonego QT (gen KCNQ1 – cały) (ICD-9: )2601,70
4487Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) – (gen ARMS2 – wybrane polimorfizmy) (ICD-9: )564,30
4488Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) – (gen C2 – wybrane polimorfizmy) (ICD-9: )564,30
4489Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) – (gen CFB – wybrane polimorfizmy) (ICD-9: )368,30
4490Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) – (gen CFH – wybrane polimorfizmy) (ICD-9: )368,30
4491Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem/AMD (geny ARMS2, C2, CFB, CFH – wybrane polimorfizmy) (ICD-9: )1728,50
4492Rozwarstwienie siatkówki młodzieńcze – retinoschisis (gen RS1 – cały) (ICD-9: )974,20
4493Choroba von Hippel – Lindau  (badanie sekwencji kodującej genu VHL) (ICD-9: )570,20
4494Choroba von Hippel – Lindau (gen VHL, delecje/duplikacje, test MLPA) (ICD-9: )1176,10
4495Siatkówczak – retinoblastoma (gen RB1) – test MLPA (ICD-9: )1176,10
4496Choroba Battena (gen CLN2 – analiza najczęstszych mutacji c.509-1G>C, c.622C>T, p.R208) (ICD-9: )368,30
4497Zespół Bealsa (gen FBN2 – analiza mutacji w eksonach: 17, 27, 28, 31 i 35) (etap II) (ICD-9: )1128,60
4498Zespół Bealsa (gen FBN2 – analiza mutacji w eksonach: 25, 26, 29, 32 i 33) (etap I) (ICD-9: )1128,60
4499Dysplazja przegrodowo-oczna (gen HESX1 – sekwencja kodująca) (ICD-9: )570,20
4500Dystrofia obręczowo-kończynowa typu IC/Limb-girdle muscular dystrophy type IC (gen CAV3 – analiza eksonów 1 i 2) (ICD-9: )700,90
4501Zespół Freemana-Sheldona (gen MYH3 – analiza wybranych mutacji w eksonach: 9 – 14, 16, 18, 19, 21, 22 i 34) (ICD-9: )1532,50
4502Zespół Freemana-Sheldona (gen MYH3 – ekson 18, analiza najczęstszych mutacji p.R672C i p.R672H)  (ICD-9: )380,20
4503Hipofosfatazja (gen ALPL – cały gen) (ICD-9: )3801,60
4504Hipoplazja nadnerczy (gen DAX1 (NROB1 – analiza delecji/duplikacji – test MLPA (badanie podstawowe) (ICD-9: )1413,70
4505Zespół Kabuki typ 1 (gen MLL2 – analiza delecji/duplikacji) – test MLPA (ICD-9: )1176,10
4506Zespół Kabuki typ 2 (gen KDM6A – analiza delecji/duplikacji) – test MLPA (ICD-9: )1176,10
4507Zespół Larsena (gen FLNB -analiza mutacji w eksonach 2, 4, 28 i 29) (ICD-9: )700,90
4508Moczówka prosta ośrodkowa, wazopresyno-zależna (gen AVP – analiza sekwencji kodującej) (ICD-9: )368,30
4509Nefronoftyza, młodzieńcza rodzinna  (gen NPHP1 – analiza delecji/duplikacji) – test MLPA (ICD-9: )1413,70
4510Niedobór palmitylotransferazy karnitynowej typu 2 – postać dorosłych (gen CPT2 – analiza eksonu 4) (ICD-9: )772,20
4511Zespół Retta (analiza delecji/duplikacji w regionie Xq28 i genie MECP2 ) – test MLPA (ICD-9: )1413,70
4512Zespół Schinzel – Giedion  (gen SETBP1– analiza wybranych mutacji) (ICD-9: )403,90
4513Choroba Stargardta (gen ABCA4 (ABCR) – analiza delecji/duplikacji) – test MLPA  (ICD-9: )1176,10
4514Zespół ustno-twarzowo-palcowy typu I (ang. oral-facial-digital syndrome 1) (gen OFD1 -analiza mutacji w eksonie 16) (ICD-9: )582,10
4515Zespół Waardenburga  (gen PAX3 – analiza sekwencji eksonów 5-8) (ICD-9: )700,90
4516Zespół Waardenburga (gen PAX3 – analiza sekwencji eksonów 1-4) (ICD-9: )677,20
4517Zespół Waardenburga (gen PAX3 – sekwencja kodująca) (ICD-9: )1247,40
4518Witreoretinopatia wysiękowa rodzinna sprzężona z chromosomem X (XL-FEVR) – gen NDP – cały (ICD-9: )564,30
4519Zespół Zellwegera (geny PEX1 i PEX6 – wybrane najczęstsze mutacje ) (ICD-9: )1128,60
4520Krzywica hipofosfatemiczna (badanie najczęstszych mutacji w genie PHEX) (ICD-9: )772,20
4521Sercowo-twarzowo-skórny, zespół (badanie najczęstszych mutacji w genie BRAF) – etap I (ICD-9: )819,70
4522Sercowo-twarzowo-skórny, zespół (kontynuacja diagnostyki w kierunku mutacji w genie BRAF) – etap II (ICD-9: )902,90
4523Sercowo-twarzowo-skórny, zespół (badanie mutacji w genach MAP2K1 i MAP2K2) – etap III (ICD-9: )819,70
4524Hipoplazja nerwu wzrokowego z wadami układu nerwowego oraz małoocze typu 3 (analiza sekwencji kodującej genu SOX2) (ICD-9: )819,70
4525BPES zespół, Blepharophimosis, ptosis, epicanthus inversus syndrome (analiza sekwencji kodującej genu FOXL2) (ICD-9: )582,10
4526Zespół Gauchera – badanie najczęstszych mutacji (N370S i L444P) w genie GBA z możliwością wykrycia mutacji rzadkich – pierwszy etap diagnostyki (ICD-9: )427,70
4527Dysplazja torbielowata nerek (analiza delecji/duplikacji w genie HNF1B metodą MLPA) (ICD-9: )819,70
4528Paraplegia spastyczna typu 4 (analiza delecji/duplikacji w genie SPAST metodą MLPA) (ICD-9: )1176,10
4529Obrzęk limfatyczny-podwójny rząd rzęs, zespół (gen FOXC2 – analiza sekwencji kodującej) (ICD-9: )891,00
4530MC4R – badanie sekwencji kodującej genu MC4R związanego z otyłoscią (ICD-9: )700,90
4531Zespół Ehlersa-Danlosa typu I i II (analiza wybranych eksonów genu COL5A1 – I etap badania) (ICD-9: )784,10
4532Zespół Ehlersa-Danlosa typu I i II (analiza wybranych eksonów genu COL5A1 – II etap badania) (ICD-9: )784,10
4533Neowaskularna witreoretinopatia zapalna, VRNI (gen CAPN5) (ICD-9: )463,30
4534Syndrom LADD (eng. Lacrimo-auriculo-dento-digital) – badanie najczęstszych mutacji w genach FGFR2 oraz FGFR3 (ICD-9: )712,80
4535Ehlers-Danlos typu VI, zespół Ehlersa-Danlosa (wybrane mutacje w genie PLOD1) (ICD-9: )772,20
4536Zespół Hiper-IgE (Zespół Hioba) – zakres podstawowy – etap 1 (badanie sekwencji eksonów 10, 11, 16 i 17 genu STAT3) (ICD-9: )1128,60
4537Zespół Hiper-IgE (Zespół Hioba) – zakres podstawowy – etap 2 (badanie sekwencji eksonów 9, 13 i 15 genu STAT3) (ICD-9: )772,20
4538Rak piersi i/lub jajnika, analiza delecji/duplikacji w genie BRCA1 metodą MLPA (ICD-9: )873,20
4539Zespół paznokieć-rzepka – badanie delecji i/lub duplikacji w genie LMX1B metodą MLPA (ICD-9: )1176,10
4540Choroba Fahra – analiza wybranych mutacji w genie SLC20A2 (ICD-9: )1009,80
4541Choroba Albersa-Schonberga (osteopetroza) – analiza wybranych mutacji w genie CLCN7 (ICD-9: )891,00
4542Zespół Weavera, analiza wybranych fragmentów genu EZH2 (ICD-9: )891,00
4543Predyspozycja do zawału mięśnia sercowego, analiza wybranych mutacji w genie LRP8 (ICD-9: )380,20
4544Hipokaliemiczne porażenie okresowe (badanie najczęstszych mutacji w genach CACNA1S i SCN4A) (ICD-9: )742,50
4545Pęcherzykowe oddzielanie naskórka (Epidermolysis bullosa) – wybrane eksony 73 – 75 genu COL7A1 (ICD-9: )415,80
4546Zespół Okihiro – badanie sekwencji kodującej genu SALL4 (ICD-9: )1093,00
4547Zespół Okihiro-badanie delecji/duplikacji w genie SALL4 metodą MLPA (ICD-9: )1176,10
4548Prionowe choroby dziedziczne – analiza sekwencji kodującej genu PRNP (ICD-9: )712,80
4549Panel kolagenopatii w kierunku zespołów Ehlersa-Danlosa, Marfana i pokrewnych – sekwencjonowanie metodą NGS (ICD-9: )4050,00
4550Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 5 A,B,C, fukutynopatia – badanie częstej mutacji w genie FKRP (ICD-9: )534,60
4551Dyskineza nieaktywowana ruchem – najczęstsze mutacje w genie MR1 (PNKD) (ICD-9: )712,80
4552Ataksja z niedoboru witaminy E – najczęstsza mutacja w genie TTPA (ICD-9: )534,60
4553Zespół Myhre-częsta mutacja w genie SMAD4 (ICD-9: )534,60
4554Wrodzony deficyt białka C – analiza eksonów 4, 5, 6, 7 i 9 genu PROC – etap I (ICD-9: )1069,20
4555Wrodzony deficyt białka C – etap II – badanie uzupełniające (ICD-9: )1663,20
4556Zespół Ehlersa-Danlosa typu VI – analiza delecji/duplikacji w genie PLOD1 metodą MLPA (ICD-9: )772,20
4557Padaczka Janza – badanie mutacji w eksonach 2 i 4 genu EFHC1 (ICD-9: )772,20
4558Dysplazja tanatoforyczna typu II (badanie najczęstszej mutacji p.K650E w genie FGFR3) (ICD-9: )368,30
4559Polineuropatia dziedziczna Charcot-Marie-Tooth, postać pośrednia – analiza mutacji w genie GJB1 (ICD-9: )653,40
4560Choroba Fabryego – etap I – analiza eksonów 2, 5 i 6 genu GLA (ICD-9: )570,20
4561Choroba Fabryego – etap II – analiza eksonów 1, 3, 4 i 7 genu GLA (ICD-9: )712,80
4562Zespół Dravet/Stwardnienie guzowate (TSC), padaczka-różne typy. Analiza sekwencji kodującej 12 genów:SCN1A,GABRG2,GABRA1,PCDH19,STXBP1,SCN9A,GABRB3,SLC2A1,JRK,SCN2A,TSC1 i TSC2, met.NGS (ICD-9: 99.999)3552,10
4563Dyskineza indukowana ruchem – analiza mutacji c.649dupC w genie PRRT2 (ICD-9: )534,60
4564Rak jelita grubego –  panel dla zmian umiarkowanego ryzyka NOD2 (3020insC), CHEK2 (I157T), CDKN2A (P16) A148T (ICD-9: )594,00
4565Rak piersi – analiza 2 patogennych  mutacji  w genie  PALB2 (ICD-9: )297,00
4566PALB2/CHEK2 – badanie 2 mutacji PALB2 i 3 mutacji CHEK2 skracających białko (ICD-9: )427,70
4567Badanie jednego wariantu genetycznego (ICD-9: )225,70
4569Dystrofia miotoniczna (DM) typu 1 i 2 – mutacje dynamiczne (ICD-9: )1188,00
4570Zespół Peutz-Jaghersa – analiza wybranych regionów genu STK11 (ICD-9: )712,80
4571Badanie mutacji w genach związanych z predyspozycją do raka jelita grubego – test NGS (ICD-9: )2554,20
4573Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1 (MEN1). Analiza  sekwencji całego regionu kodującego genu MEN1 (ICD-9: )2138,40
4574Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1 (MEN1) i typu 2 (MEN2A i MEN2B). Analiza sekwencji kodującej genów MEN1 i RET z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2970,00
4575Neurofibromatoza typu I, II i zespół Legiusa. Analiza sekwencji kodującej genów NF1, NF2 i SPRED1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2970,00
4576Panel badań przesiewowych dla osób z rodzinnie uwarunkowanymi nowotworami – analiza sekwencji kodującej 90 genów, badanie NGS (ICD-9: )3445,20
4577Siatkówczak (Retinoblastoma). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu RB1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2970,00
4578Zespół Blooma. Analiza sekwencji kodującej genu BLM z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2673,00
4580Zespół Lyncha, dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). Analiza sekwencji kodującej genów MLH1,MSH2,MSH6 i PMS2 z wykorzystaniem metod NGS. (ICD-9: )2970,00
4581Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 17 (SCA17) (ICD-9: )766,30
4582Rak piersi i/lub jajnika – badanie  14 mutacji w  genie BRCA1 (ICD-9: )344,50
4583Rak piersi i/lub jajnika – panel BRCA1 (14 mutacji) oraz BRCA2 (ICD-9: )463,30
4584Infano, badanie przesiewowe noworodków w kierunku genetycznie uwarunkowanych jednostek chorobowych, met. NGS (ICD-9: )3345,80
4586Clostridioides difficille oznaczenie genu GDH, toksyna A, toksyny B oraz toksyny szczepu toksynotwórczego metodą amplifikacji kwasów nukleinowych (NAAT) binarnej wykrycie (ICD-9: )237,60
4588Amyloidoza transtyretynowa (TTR) (ICD-9: )926,60
4589Charcot-Marie-Tooth choroba, CMT1A, CMT1B oraz X-CMT – test MLPA (ICD-9: )1176,10
4591NOD2 – badanie pojedynczej mutacji 3020insC genu NOD2  (ICD-9: )225,70
4592Polimorfizm rs188140481 A/T – badanie genetyczne  (ICD-9: )225,70
4595Diagnostyczna analiza eksomu (WES). Sekwencjonowanie eksomu z zakresem analizy zależnym od rozpoznania klinicznego metodą NGS. (ICD-9: )5167,80
4596Reanaliza danych eksomowych uzyskanych uprzednio w badaniu „Diagnostyczna analiza eksomu (WES)”. Badanie dozlecane (ICD-9: )1544,40
4597Ocena aktywności cytochromu P450 2D6. Identyfikacja allela* 4 genu CYP2D6 przy leczeniu carvedilolem, kodeiną, metoprololem, propranololem lub timololem. (ICD-9: )499,00
4598Panel badań dla par planujących ciążę – podstawowy (ICD-9: )1544,40
4599Panel badań dla par planujących ciążę – rozszerzony (ICD-9: )2851,20
4884Zespół Lyncha – najczęstsze mutacje w MLH1,MSH2,MSH6 (ICD-9: )950,40
4891Badanie mutacji onkogenów i genów fuzyjnych (rearanżacji) w chorobach nowotworowych (ICD-9: )5756,40
4892HRRm – badanie mutacji genów rekombinacji homologicznej (uzupełniające do BRCA-NGS) (ICD-9: )2364,10
4893Glejak – badanie mutacji w genach ATRX, H3F3A, IDH1, IDH2, PIK3CA, PTEN, TP53 tech. NGS (ICD-9: )2138,40
4894FGFR3 – badanie mutacji genu FGFR3 (ICD-9: )427,70
4895MET amplifikacja – badanie amplifikacji genu MET techniką FISH (ICD-9: )594,00
4896FGFR geny fuzyjne – badanie rearanżacji genów FGFR2 i FGFR3 (ICD-9: )1176,10
4919Lewetyracetam, ilościowo (ICD-9: )432,00
4924Przeciwciała p/wirusowi wścieklizny (ICD-9: )270,00
4925Metylotransferaza tiopurynowa (TPMT) (ICD-9: )216,00
4946ALK – badanie mutacji metodą sekwencjonowania (ICD-9: )831,60
4947HOXB13 – podstawowe badanie mutacji (ICD-9: )356,40
4948MMR – badanie ekspresji antygenów MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 (ICD-9: )475,20
4949NBN – podstawowe badanie mutacji (ICD-9: )356,40
4950TP53 – badanie mutacji genu TP53 w limfocytach krwi obwodowej – diagnostyka białaczki CLL (ICD-9: )1176,10
4954EGFR T790M (ctDNA) – badanie mutacji T790M EGFR w wolnokrążącym DNA (płynna biopsja) (ICD-9: )831,60
4955EGFRmut T790M – badanie mutacji T790M genu EGFR (ICD-9: )700,90
4956DPYD – niedobór dehydrogenazy dihydropirymidynowej (badanie genetyczne) (ICD-9: )475,20
4958Zespół niewrażliwości na androgeny – analiza sekwencji całego regionu kodującego genu AR, z jednoczesną identyfikacją płci genetycznej. (ICD-9: )1796,30
4961OncoLung Dx – Płuca (ICD-9: )723,60
4962OncoOvarianDx – Jajniki (ICD-9: )626,40
4963OncoCup Dx – ognisko pierwotne – dla mężczyzn (ICD-9: )961,20
4964OncoCup Dx – ognisko pierwotne – dla kobiet (ICD-9: )961,20
4967Rodzinna gorączka śródziemnomorska – analiza eksonu 10 genu MERFV – pierwszy etap procedury diagnostycznej (ICD-9: )415,80
4968p16 IHC – badanie ekspresji antygenu p16 w tkance nowotworowej (ICD-9: )384,90
4970Rodzinna gorączka śródziemnomorska – analiza eksonów 2 i 3 genu MEFV – drugi etap procedury diagnostycznej (ICD-9: )510,80
4971Zanik czerwienno-zębaty/DRPLA (gen ATN1 – mutacja dynamiczna) (ICD-9: 99.999)588,10
4995Usługa pobrania materiału (ICD-9: )6,50
5006Elektroforegram profilu genetycznego na potrzeby opiniowania sądowego  (ICD-9: )388,80
5007HCV met. PCR, ilościowo + jakościowo (ICD-9: )415,80
5008HBV met. PCR, ilościowo + jakościowo (ICD-9: )415,80
5009HCV met. PCR, jakościowo + genotypowanie (ICD-9: )332,60
5010HBV met. PCR, jakościowo + lekooporność na lamiwudynę (YMDD) (ICD-9: )534,60
5011HBV met. PCR, ilościowo + lekooporność na lamiwudynę (YMDD) (ICD-9: )570,20
5012HBV met. PCR, jakościowo + lekooporność entekavir (ICD-9: )534,60
5013HBV met. PCR, ilościowo + lekooporność entekavir (ICD-9: )570,20
5018Genotypowanie HPV DNA 14 typów (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)  (ICD-9: F38)118,80
5023Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby, wymaz + mikroślad (ICD-9: )613,80
5024Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby, 2 x mikroślad (ICD-9: )658,50
5025Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby, wymaz + 2 x mikroślad (ICD-9: )877,00
5028Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby, 3 x mikroślad (ICD-9: )1009,80
5032HSV, Adenowirus, Ch.trachomatis jakościowo met. PCR (ICD-9: )475,20
5033BKV, Adenowirus, CMV jakościowo met. PCR (ICD-9: )558,40
5034EBV, Parvowirus B-19, HSV jakościowo met. PCR (ICD-9: )510,80
5035Chlamydia trachomatis + U. urealyticum/U. parvum met. PCR jakościowo (ICD-9: )213,80
5036Chlamydia trachomatis + Mycoplasma genitalium met. PCR jakościowo (ICD-9: )237,60
5037Chlamydia trachomatis + Mycoplasma hominis met. PCR jakościowo (ICD-9: )297,00
5042LBC + HPV HR DNA (14 typów) (ICD-9: )237,60
5044LBC + HPV HR DNA (14 typów) + Chlamydia trachomatis (ICD-9: )356,40
5046HPV HR DNA (14 typów) + p16 i Ki67 ekspresja białek (ICD-9: )487,10
5052Hemochromatoza. Analiza sekwencji kodującej genów HFE, HFE2, HAMP, TFR2 i SLC40A1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )3088,80
5053Homocystynuria. Analiza sekwencji kodującej genu CBS z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2673,00
5054Niedosłuch wrodzony – analiza sekwencji kodującej ponad 60 genów wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )4276,80
5055Choroba Pompego. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GAA z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2613,60
5056Mukopolisacharydoza typu I, II, IIIA-D, IVA, IVB, VI i VII. Analiza sekwencji kodującej genów IDUA, IDS, SGSH, NAGLU, HGSNAT, GNS, GALNS, GLB1, ARSB i GUSB, met. NGS (ICD-9: )3088,80
5057Wrodzone zaburzenia metabolizmu. Analiza sekwencji kodującej ponad 150 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )4276,80
5058Choroby tkanki łącznej.Analiza przesiewowa sekwencji kodującej wskazanych genów,wytypowanych w zależności od objawów klinicznych choroby,wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego(WES) (ICD-9: )4276,80
5059Zespół hiper-IgE, zespół Hioba. Analiza sekwencji kodującej genów DOCK8, SPINK5, STAT3, TYK2, powiązanych z chorobą o dominujacym i recesywnym trybie dziedziczenia, met. NGS (ICD-9: )2970,00
5060Zespół Nethertona. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu SPINK5 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2673,00
5061Polipowatość jelita grubego (FAP, MAP i polipowatość młodzieńcza). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów APC, MUTYH, BMPR1A i SMAD4, met. NGS (ICD-9: )2970,00
5062Nowotwór żołądka – postać rozlana. Analiza sekwencji kodującej genu CDH1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2673,00
5065Choroby małych naczyń mózgowych (CSVD). Analiza sekwencji kodującej 6 genów związanych z występowaniem CSVD (w tym z CADASIL, CARASIL): NOTCH3, COL4A1, COL4A2, GLA, HTRA1 i TREX1, met. NGS (ICD-9: )3088,80
5066Hipercholesterolemia. Analiza sekwencji kodującej genów LDLR, APOB, PCSK9 i LDLRAP1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2970,00
5067Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej (TAAD). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej 9 genów: ACTA2, COL3A1, FBN1, SMAD3, MYLK, MYH11, TGFB2, TGFBR2, TGFBR1, met. NGS (ICD-9: )3421,40
5068Zespół Kabuki. Analiza sekwencji kodującej genów KMT2D i KDM6A z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2970,00
5069Zespół Noonan. Analiza sekwencji kodującej genów PTPN11, SOS1, RAF1, KRAS, BRAF, MAP2K1, NRAS, HRAS, RIT1, NF1, SPRED1, MAP2K2, CBL i wariantu c.4A>G w genie SHOC2, met. NGS (ICD-9: )3421,40
5070Zespół wydłużonego QT typu 1-3 (LQTS 1-3). Analiza sekwencji kodującej genów KCNQ1, KCNH2 i SCN5A z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2970,00
5071Mukowiscydoza (CF). Analiza 27 eksonów genu CFTR oraz identyfikacja patogennych wariantów c.54-5940_273+10250del21kb (dele2,3(21kb)) i c.3718-2477C>T (3849+10kbC>T), met. NGS (ICD-9: )2732,40
5072Aceruloplazminemia. Analiza sekwencji kodującej genu CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2673,00
5073Adrenoleukodystrofia. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu ABCD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2673,00
5074Choroba Alzheimera. Analiza sekwencji kodującej genów PSEN1, PSEN2, APP, GRN, TREM2 i SORL1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )3326,40
5075Choroba Krabbego. Analiza sekwencji kodującej genu GALC z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2673,00
5076Choroba Niemanna-Picka, typ A, B i C . Analiza sekwencji całego regionu kodującego genów NPC1, NPC2 i SMPD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )3326,40
5077Choroba Parkinsona/dystonia.Analiza sekwencji całego regionu kodującego >20 genów związanych z chorobą, m.in PRKN i PARK7, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES), met. NGS (ICD-9: )4276,80
5078Miopatia Bethlema i Ullricha. Analiza sekwencji kodującej genów COL6A1, COL6A2 i COL6A3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2970,00
5079Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2A (LGMD2A), kalpainopatia. Analiza sekwencji kodującej genu CAPN3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2673,00
5080Dystrofia mięśniowa Duchenne/Beckera (DMD/BMD). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu DMD z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2673,00
5081Dystrofia Emery’ego-Dreifussa (EDMD). Analiza sekwencji kodującej genów EMD, FHL1 i LMNA z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2970,00
5082HiperCKemia. Analiza sekwencji kodującej genów CAV3, GAA i DAG1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2970,00
5083Dystrofia mięśniowa LAMA2-zależna (LAMA2 MD). Analiza sekwencji kodującej genu LAMA2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS (ICD-9: )2673,00
5084Dystrofia kończynowo-obręczowa(LGMD).Analiza sekwencji kodującej 7genów związanych z występowaniem LGMD1(typy1A-G) i 15genów związanych z występowaniem LGMD2(typy2A-G,I,K-O,QiS)met.NGS (ICD-9: )3564,00
5085Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 1 (LGMD1). Analiza sekwencji kodującej 7 genów: CAV3, DES, DNAJB6, HNRNPDL, LMNA, MYOT i TNPO3 związanych z występowaniem LGMD typu 1A-G, met. NGS (ICD-9: )2970,00
5086Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2 (LGMD2). Analiza sekwencji kodującej 15 genów związanych z występowaniem LGMD typu 2A-G, I, K-O, Q i S, met. NGS (ICD-9: )3421,40
5087Zespół Walkera-Warburg. Analiza sekwencji kodującej 11 genów związanych z występowaniem choroby: POMT1, POMT2, FKTN, FKRP, POMGNT1, ISPD, LARGE, COL6A1, COL6A2, COL6A3 i DAG1, met. NGS (ICD-9: )3421,40
5088Dziedziczna paraplegia spastyczna (HSP). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów SPAST, ATL1, KIF5A, REEP1, CYP7B1, SPG7, SPG11 i ZFYVE26, met. NGS (ICD-9: )3421,40
5089Dziedziczna paraplegia spastyczna (HSP) – dozlecenie. Analiza przesiewowa 25 genów met. NGS oraz analiza rozległych delecji i duplikacji w genach  SPAST i ATL1, met.MLPA – procedura uzupełniająca. (ICD-9: )1782,00
5090CADASIL – mózgowa arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią . Analiza sekwencji kodującej genu NOTCH3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2673,00
5091Neurodegeneracja z akumulacją żelaza (NBIA). Analiza sekwencji kodującej genów PANK2, WDR45, PLA2G6, C19orf12, FTL i CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )3088,80
5092Neuropatie dziedziczne.Analiza sekwencji kodującej ponad 80 genów (panel autorski, obejmujący CMT), met. NGS, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) (ICD-9: )4276,80
5093Otępienie czołowo-skroniowe (FTD). Analiza sekwencji kodującej 11 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )3421,40
5094Dziecięca padaczka napadów nieświadomości (CAE). Analiza sekwencji kodującej 6 genów związanych z występowaniem CAE: GABRG2, GABRA1, SLC2A1, JRK, GABRB3 i CACNA1H, met. NGS (ICD-9: )2851,20
5095Zespół Dravet. Analiza sekwencji kodującej 7 genów: SCN1A, GABRG2, SCN2A, SCN9A, GABRA1, PCDH19 i STXBP1 związanych z występowaniem choroby, met. NGS (ICD-9: )3088,80
5096Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych padaczki, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) (ICD-9: )4276,80
5097Padaczka uogólniona z napadami gorączkowymi (GEFS+). Analiza sekwencji kodującej 6 genów: SCN1A, GABRG2, SCN9A, GABRD, SCN1B i SCN2A związanych z występowaniem GEFS+, met. NGS (ICD-9: )2808,00
5098Stwardnienie guzowate. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów TSC1 i TSC2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2970,00
5099Stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Analiza sekwencji kodującej 24 genów związanych z występowaniem ALS, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )3421,40
5100Choroba Refsuma. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów PEX7 i PHYH z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2970,00
5101Choroby mitochondrialne. Analiza sekwencji genomu mitochondrialnego z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )1188,00
5102Dystrofia siatkówki. Analiza przesiewowa sekw. kodującej ponad 200 genów z wykorzystaniem sekwencjonowania NGS, wyk. na podst. bad. pełnoeksomowego (WES) (ICD-9: )4276,80
5103Zespół Alagille. Analiza sekwencji kodującej genów JAG1 i NOTCH2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2970,00
5104Zespół Alporta. Analiza sekwencji kodującej genów COL4A3, COL4A4 i COL4A5 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2970,00
5105Zespół Marfana. Analiza sekwencji kodującej genu FBN1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2673,00
5106Wrodzona łamliwość kości/ Osteogenesis imperfecta. Analiza sekwencji kodującej genów COL1A1 i COL1A2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2970,00
5107Zespół Klippel-Feila. Analiza sekwencji kodującej genów GDF6, GDF3 i MEOX1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2970,00
5108Zespół Rubinsteina-Taybiego. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu CREBBP i EP300 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2970,00
5109Choroby nerwowo-mięśniowe. Analiza sekwencji kodującej ponad 400 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS, na podstawie badania pełnoeksomowego(WES). (ICD-9: )4276,80
5110Dystonia wrażliwa na dopaminę, Zespół Segawy. Analiza sekwencji kodującej genów GCH1 i TH z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2970,00
5111Leukodystrofia metachromatyczna. Analiza sekwencji kodującej genów ARSA i PSAP związanych z występowaniem MLD, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2970,00
5112Niedobór surfaktantu. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów SFTPB, SFTPC i ABCA3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2970,00
5113Zespół Sotosa. Analiza sekwencji kodującej genu NSD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9: )2613,60
5118Zespół Ushera typ 2, analiza wybranych regionów genu USH2A (ICD-9: )712,80
5119Ceroidolipofuscynoza typu 1 (analiza mutacji p.Thr75Pro oraz p.Arg151T w genie PPT1) (ICD-9: )700,90
5120Ceroidolipofuscynoza typu 2 (gen TPP1) – badanie uzupełniające (ICD-9: )819,70
5121Ceroidolipofuscynoza typu 3 (analiza w kierunku najczęstszej delecji w obrębie genu CLN3) (ICD-9: )594,00
5122Stwardnienie zanikowe boczne, mutacja w genie SOD1 (ICD-9: )1128,60
5123Stwardnienie guzowate – badanie duplikacji/ delecji w genie TSC2 metodą MLPA (ICD-9: )665,30
5124Badanie 2 mutacji markerowych (2 amplikony) – wybrany gen/geny i wybrane mutacje. (ICD-9: )760,30
5125Badanie 3 mutacji markerowych (3 amplikony) – wybrany gen/geny i wybrane mutacje. (ICD-9: )974,20
5126Czerniak, postać rodzinna. Analiza przesiewowa  sekwencji kodującej genów CDKN2A, CDK4, POT1, PTCH1, TERT w kierunku predyspozycji do rozwoju nowotworów skóry, met. NGS (ICD-9: )2970,00
5127Choroba Parkinsona – postać dominująca, analiza całego regionu kodującego genu PARK1 (ICD-9: )1057,30
5128Panel infekcji układu pokarmowego, 25 patogenów (wirusy, bakterie, pasożyty), met. Real-Time PCR, jakościowo (ICD-9: )815,40
5129Panel pasożytów układu pokarmowego, 9 patogenów, met. Real-Time PCR, jakościowo (ICD-9: )380,20
5130Panel bakteryjna waginoza (BV) 7 patogenów, met. Real-Time PCR, jakościowo i ilościowo (ICD-9: )380,20
5253Prywatny test DNA na ojcostwo z protokolarnym pobraniem i omówieniem sprawozdania z badania, 3 osoby (ICD-9: )1097,60
5254Prywatny test DNA na ojcostwo z protokolarnym pobraniem i omówieniem sprawozdania z badania, dodatkowa osoba (ICD-9: )263,40
5256Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby, 2 x wymaz + mikroślad (ICD-9: )790,20
5257Test na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, do 3 osób, PREMIUM (ICD-9: )1317,10
5278Dziedziczny rozlany rak żołądka (HDGC) – badanie predyspozycji – test NGS (ICD-9: )2148,10
5281Zespół Peutz-Jeghersa. Analiza sekwencji kodującej genu STK11, met. NGS (ICD-9: )2376,00
5282Zespół Li-Fraumeni. Analiza całej sekwencji kodującej genu TP53, met. NGS (ICD-9: )2376,00
5283Dziedziczne guzy chromochłonne (paraganglioma/pheochromocytoma). Analiza sekwencji kodującej genów MAX,NF1,RET,SDHA,SDHAF2,SDHB,SDHC, SDHD,TMEM127 i VHL, met. NGS (ICD-9: )3088,80
5284Dziedziczny rak trzustki. Analiza sekwencji kodującej genów BRCA1,BRCA2,APC,CDKN2A,TP53,STK11,MLH1,MSH2,BMPR1A,SMAD4,PALB2 i ATM, met. NGS (ICD-9: )3088,80
5285Dziedziczny rak płuca. Analiza sekwencji kodującej genów TP53, EGFR, CDKN2A i BRCA2, met. NGS (ICD-9: )2970,00
5286Dziedziczny rak trzonu macicy (endometrium). Analiza sekwencji kodującej genów TP53,PTEN,STK11,MLH1,MSH2,MSH6 i PMS2, met. NGS (ICD-9: )2970,00
5287Dziedziczny rak nerki. Analiza sekwencji kodującej genów FH,VHL,FLCN,MET,TSC1,TSC2,PTEN,BAP1,SDHB,SDHC,SDHD,MLH1,MSH2,MSH6 i PMS2, met. NGS (ICD-9: )3088,80
5288Dziedziczny rak jajnika. Analiza sekwencji kodującej genów BRCA1, BRCA2,TP53,STK11,PALB2,BARD1,BRIP1,RAD51C,RAD51D,MLH,MSH2,MSH6 i PMS2, met. NGS (ICD-9: )3088,80
5289Schwannomatoza. Analiza sekwencji kodującej genów LZTR1, SMARCB1 i NF2, met. NGS (ICD-9: )2970,00
5290Dziedziczne nowotwory układu krwiotwórczego (białaczki). Analiza sekwencji kodującej genów 26 genów, met. NGS (ICD-9: )3326,40
5291Panel badań przesiewowych dla osób z rodzin ryzyka lub osób chorych na nowotwór piersi.Aanaliza sekwencji kodującej 93 genów met. NGS w materiale nowotworowym (ICD-9: )3564,00
5292Nagły zgon sercowy. Analiza sekwencji 20 genów, związanych z predyspozycją do zaburzeń rytmu serca, arytmogennej kardiomiopatii, rozwoju tętniaków, met. NGS (ICD-9: )3088,80
5293Kardiomiopatia przerostowa,  rozstrzeniowa oraz kardiomiopatia z niescalenia mięśnia lewej komory (LVNC). Analiza sekwencji kodującej 78 genów met.NGS na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). (ICD-9: )4276,80
5294Choroba Stargardta, typ 1. Analiza sekwencji kodującej genu ABCA4, z uwzględnieniem obecności wariantów strukturalnych i intronowych, met. NGS (ICD-9: )2851,20
5295Dystrofia siatkówki, panel podstawowy. Analiza sekwencji 27 genów met. NGS z analizą wariantów strukturalnych (ICD-9: )3148,20
5296Dystrofia siatkówki i rogówki. Analiza przesiewowa w obrębie 300 genów związanych z chorobami degeneracyjnymi narządu wzroku, met. NGS (ICD-9: )3564,00
5297Ceroidolipofuscynoza. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). (ICD-9: )4276,80
5298Dziedziczna paraplegia spastyczna. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej 33 genów met. NGS wraz z analizą rozległych delecji i duplikacji w genach SPAST i ATL1 met. MLPA (ICD-9: )3564,00
5299Choroba Fabry’ego. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GLA, met. NGS (ICD-9: )2613,60
5300Cukrzyca insulinoniezależna dorosłych i cukrzyca typu II. Analiza sekwencji 22 genów predysponujących do rozwoju choroby. (ICD-9: )3088,80
5301Cukrzyce typu MODY. Analiza sekwencji kodującej  genów ABCC8,APPL1,BLK,CEL,GCK,GLUD1,HADH,HNF1A,HNF1B,HNF4A,INS,KCNJ11,KLF11,NEUROD1,PAX4,PDX1, powiązanych z objawami choroby, met. NGS (ICD-9: )3088,80
5302Wrodzone zaburzenia metabolizmu. Analiza sekwencji kodującej 27 genów związanych z występowaniem hiperamonemii, w tym zaburzeń cyklu mocznikowego met. NGS (ICD-9: )3088,80
5303Kraniosynostozy. Analiza przesiewowa 57 genów odpowiedzialnych za objawy kliniczne, do zastosowania w badaniach prenatalnych i postnatalnych, met. NGS (ICD-9: )3207,60
5304Krzywice fosfatemiczne. Analiza sekwencji kodującej 16 genów powiązanych z objawami choroby, met. NGS (ICD-9: )3088,80
5305Zespół Ehlersa-Danlosa i choroby tkanki łącznej. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej około 60 genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, met. NGS (ICD-9: )3682,80
5306Artrogrypoza. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) (ICD-9: )4276,80
5307Niedobory odporności, w tym SCID. Analiza sekwencji kodującej 26 genów związanych z objawami choroby, met. NGS (ICD-9: )3326,40
5308Wrodzone niedobory odporności, deficyty immunologiczne. Analiza sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, met. NGS na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) (ICD-9: )4276,80
5309Zespół Retta. Analiza sekwencji kodującej genów MECP2, CDKL5, GNB1, UBE3A i FOXG1, met. NGS (ICD-9: )2851,20
5310Rzekoma niedoczynność przytarczyc, zespół Albright (PHP) – typ 1a i 1c. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu GNAS, met. NGS (ICD-9: )2673,00
5311RASopatie. Analiza sekwencji kodującej 14 genów: BRAF,CBL,HRAS,KRAS,MAP2K1,MAP2K2,NF1,NRAS,PTPN11,RAF1,RIT1,SOS1,SOS2,SPRED1 oraz wariantu c.4A>G w genie SHOC2, met. NGS (ICD-9: )2970,00
5312Genodermatozy. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów związanych z występowaniem objawów klinicznych, met. NGS wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) (ICD-9: )4276,80
5313Przedwczesne wygasanie funkcji jajników (POF).Analiza sekwencji kodującej 27 genów w przypadku podejrzenia pierwotnej niewydolności jajników lub wczesnego wyczerpania rezerwy jajnikowej,met. NGS (ICD-9: )3326,40
5314Nawracające poronienia i niepowodzenia rozrodu, z uwzględnieniem trombofilii. Analiza sekwencji kodującej  9 genów oraz wariantów ryzyka w genach F5, F2 i ANXA5, met. NGS (ICD-9: )3088,80
5315Zespół policystycznych jajników. Analiza sekwencji kodującej 7 genów: CYP11A1,FSHR,GDF9,GNRH1,KISS1,LHCGR,TACR3 powiązanych z objawami choroby, met. NGS (ICD-9: )3088,80
5316Hipogonadyzm hipogonadotropowy. Analiza sekwencji kodującej 32 genów powiązanych z objawami przedwczesnego lub opóźnionego dojrzewania płciowego, met. NGS (ICD-9: )3445,20
5317Niepłodność męska. Analiza sekwencji kodującej 11 genów: AR,AURKC,CATSPER1,CFTR,DPY19L2,FSHB,FSHR,LHB,LHCGR,NR5A1,SRY powiązanych z ryzykiem niepłodności meskiej, met. NGS (ICD-9: )3088,80
5318Zaburzenia rozwoju i różnicowania płci. Analiza sekwencji 19 genów do zastosowania w badaniach prenatalnych i postnatalnych, met. NGS (ICD-9: )2970,00
5319Diagnostyczna analiza tzw. eksomu klinicznego – ok.6700 genów z zakresem analizy zależnym od rozpoznania klinicznego, met. NGS (ICD-9: )4039,20
5320Reanaliza danych, uzyskanych uprzednio w badaniu Diagnostyczna analiza tzw. eksomu klinicznego -badanie dozlecane (ICD-9: )1425,60
5325Panel prekoncepcyjny dla par planujących ciążę, 301 chorób recesywnych met. NGS – badanie jednego partnera (ICD-9: )2905,20
5351CYP2C9 – badanie wariantów genu CYP2C9 (farmakogentyka) (ICD-9: )324,00
5352COL1A1-PDGFB – badanie genu fuzyjnego met. FISH (ICD-9: )324,00
5385Badanie przesiewowe noworodków w kierunku SMA (rdzeniowego zaniku mięśni), met. HRM (ICD-9: )167,40
5390Infano badanie uzupełniające – Dystrofia mięśniowa Duchenne’a/Beckera (DMD), wrodzony przerost kory nadnerczy (CYP21A2), met. MLPA (ICD-9: )1728,00
5403BCR/ABL – badanie genu fuzyjnego BCR/ABL met. FISH (ICD-9: )756,00
Skip to content