TELEFONICZNA INFORMACJA PACJENTA 
 
800 190 590
 
jeden wspólny numer telefonu do NFZ i Biura Rzecznika Praw Pacjenta